slide overlay

Catechese

Tags: Catechese Catechisatie Leren

Wie God niet kent, kan ook geen relatie met Hem aangaan. Leren over geloven is belangrijk binnen de kerk. Met diverse catechesematerialen kan JOP jouw gemeente helpen om kinderen en jongeren meer te leren over het christelijk geloof.

Met deze materialen kunnen kinderen en jongeren een basis leggen voor een eigen gelovig leven in de praktijk. Ook stimuleren deze materialen de geloofsbeleving en de ontwikkeling van religieuze en rituele vaardigheden. JOP biedt daarnaast ondersteuning op maat.

Zoek en je zal het vinden...
Althans, dat hopen wij natuurlijk. Er is in ‘catecheseland' veel materiaal te vinden. Veel van dit materiaal is ter inzage te vinden op het kantoor van JOP in Utrecht maar je kunt het ook digitaal raadplegen bij catechesemateriaal. Zoek op bijvoorbeeld leeftijd, materiaal of thema.

Medewerker

Reacties (0)