slide overlay

Diaconaat

Tags: Diaconaat Diaken Goed doel Jeugddiaconaat

Christelijk geloof gaat hand in hand met liefde voor de ander. JOP stimuleert kinderen en jongeren om zelf een diaconale houding te ontwikkelen en actief de naaste te helpen. Kernwoorden bij diaconaat zijn:
- Barmhartigheid: je inzetten voor een ander vanuit een innerlijke bewogenheid;
- Gerechtigheid: opkomen voor de rechten van de ander en het aanpakken van structurele oorzaken van onrecht;
- Rentmeesterschap: het op een rechtvaardige manier beheren van de schepping, ook voor toekomstige generaties.

Via deze drie begrippen kunnen we sociaal-maatschappelijke nood voorkomen, opheffen, verminderen of helpen de last te dragen.
Diaconaat zet zich zowel voor individuen als voor groepen in. Oprechte ontmoeting en wederkerigheid zijn kenmerken van een diaconale houding. JOP maakt ontmoetingen tussen jongeren en mensen die het minder hebben mogelijk. Ook bieden wij projecten waarin deelnemers zelf anderen op praktische wijze een steuntje in rug kunnen geven. Dit kan zowel voor naasten dichtbij als ver weg zijn.

  12-16 jaar 16-21 jaar algemeen
  Seven           Maatschappelijke stage TotaalBox Jeugddiaconaat
  Project-E   Ambassadeurs

Ambassadeurs

  WeCollect            Project-E  
  Maatschappelijke stage Interfaith  
   

Seven

 
       

Medewerker

Laat een reactie achter