slide overlay

Geloofsopvoeding

Tags: Basiscatechese Coach Geloofsopvoeding Ouders Zondagschool

Een gelovig leven begint vaak thuis. Veel ouders en opvoeders vinden het echter lastig om geloofsopvoeding vorm te geven op een manier die bij hen past. JOP kan opvoeders van kinderen en jongeren hierbij ondersteunen.

JOP biedt voor geloofsopvoeding ondersteuning op maat, maar ook een aantal kant-en-klare materialen, zoals handreikingen waarmee je geloven thuis bespreekbaar kunt maken. Ook biedt JOP materialen die helpen om het christelijk geloof te integreren in het dagelijks leven en die kinderen en jongeren stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Ten slotte heeft JOP ook materiaal voor clubwerk.

Lees hier een blog van pedagoog Miriam Bierhaus.

Artikelen en werkvormen

Ga met de muis over de afbeelding en er verschijnt een popup met informatie over het artikel of programma.

Preview Moment   Artikel over geloofsopvoeding in de gemeente Materialen en literatuurtips

Geloofsopvoeding in de gemeente Programma om het geloofsgesprek tussen ouder en kind  te stimuleren.   Invulblad behorend bij het programma 'tussen eten en afwas'.    

Programma: ‘wat je je ouder altijd wilde vragen (maar nooit eerder durfde)’.     

Kant en klare programma's voor ouders

Hieronder vind je drie kant-en-klare programma's. Ook bij Moments zijn bij iedere leeftijdscategorie vijf bijeenkomsten gemaakt. Deze zijn ook te vinden op deze website bij de informatie over Moments.

De kerk moet dat?
Ouders gaan met elkaar in gesprek te gaan over hoe zij het ervaren dat hun kinderen niet of nauwelijks de kerkdiensten bezoeken. Op deze manier krijgen de ouders de gelegenheid om van elkaar te leren. Ook staan de deelnemers stil bij de jongeren zelf: waarom willen zij eigenlijk niet meer? Daarnaast kijken ze naar mogelijkheden voor jongeren om ook buiten de kerkdienst bezig te zijn met het geloof. Klik hier om te downloaden.

Bidden
Ouders gaan in gesprek over het thema 'bidden'. Het gaat om de eigen praktijk en opvattingen, maar ook de praktijk en de eigen opvattingen van jongeren komen aan bod. Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en voor kennismaking met verschillende vormen van gebed. Voor de invulling van de bijeenkomst(en) kun je kiezen uit drie onderwerpen: Wat doe je eigenlijk als je bidt en tot wie richt je je? Welke woorden en gebedsvormen kun je gebruiken? Hoe worden gebeden verhoord? Klik hier om te downloaden.

Thema-avond Geloofsopvoeding (kinderen en jongeren)
De manier waarop je zelf het geloof beleeft is waardevol. Het is fijn als je dat aan je eigen kinderen kunt laten zien. Maar hoe doe je dat? Tijdens deze themabijeenkomsten ga je met andere ouders van kinderen in deze leeftijd in gesprek over het geloof, je eigen geloofsopvoeding en denk je na over de manier waarop je dit kunt overdragen aan je eigen kinderen. Deze avond wordt gegeven door een JOP-medewerker. Lees meer over de training Geloofsopvoeding 12- en training geloofsopvoeding 12+

Medewerker

Reacties (10)

Miriam Bierhaus

07-09-2012 09:11:53

Beste Daisy,
Geloofsopvoeding betekent je kind iets meegeven van God. Vaak wordt eerst gedacht aan nadrukkelijke geloofsuitingen zoals bidden, bijbellezen en naar de kerk gaan. Dat is het allemaal ook. Maar geloofsopvoeding gebeurt vooral in de dagelijkse omgang: de aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de belangstelling voor zijn hobby’s (van diddleplaatjes tot voetballen) en de onvoorwaardelijke liefde voor je kind.

Het gaat om zichtbare zaken zoals bijvoorbeeld Zingen, bidden, bijbellezen, vieren (de rituelen), Het gaat om overdracht van kennis, tradities en vaardigheden.
Daarnaast gaat om ook om het voorleven (zo wordt voor kinderen duidelijk wat het betekend dat ouders christelijk zijn).Jouw algehele houding, jullie levensstijl t.o.v. de kinderen. De grote en kleine keuzes (die elke dag gemaakt moeten worden)Kinderen laten zien (en ervaring) dat geloven relevant is voor de praktijk van alledag.
Kinderen stimuleren na te denken over wat ze op hun weg tegenkomen.

Daisy

04-09-2012 22:28:36

Hallo,

Mijn vraag is wat een gelovig opvoeding precies inhoud. Wat is dat eigenlijk? Wanneer kan je spreken van een gelovige opvoeding. En wat zijn de voorwaarden van een gelovige opvoeding. En wat maakt het dan dat het anders is dan een niet gelovige opvoeding? Ik ben namelijk nieuwsgierig naar wanneer een opvoeding een gelovig opvoeding is.

Miriam Bierhaus

26-06-2012 08:07:04

Beste Mieke,
jouw vraag, berichtje riep bij mij een aantal vragen op.Je vraagt om concreet materiaal. Ik kan hier geen kant en kaar antwood op geven omdat ik niet precies weet wat je zoekt. Er zijn wel diverse boeken op de markt maar of deze voldoen aan je vraag, hangt van je expleciete vraag af. Wanneer je een meer gericht antwoord wilt, mail met mij dan ik met je contact opnemen om in gesrek met jou een wat suggesties te doen.
Daarnaast bn ik benieuwd warom het boek, de vijf talen van leifde wat tegenviel. Ik vond het wel verhelderend geschreven.
Al eerder maakte ik melding van Moments. Dit is een eenmaig magazine met 5 avondvullende programma's waar ook de artikelen van moments besproken worden.

Moments en het bijbehorende Momentje is voor € 8,95 te bestellen via www.boekencentrum.nl.

Mieke de Borst

19-06-2012 22:11:53

Hallo Miriam,

Wij zijn een kring van 8 vrouwen met jonge kinderen 0-12, in een streekgemeente PKN in de Betuwe, die met elkaar nu zo'n 2 jaar bezig zijn. Het eerste jaar was een snuffeljaar met bespreking van allerlei thema's. Het tweede jaar hebben we met elkaar het boek 'De vijf talen van de liefde van kinderen' besproken', wat overigens erg tegenviel. We zijn op zoek naar boek met verdieping als het gaat om geloof & opvoeding met daarbij verdiepingsvragen voor kringgesprek, en eventueel werkmateriaal.
Heb je een tip voor ons?


Groeten,
Mieke

Miriam Bierhaus

30-03-2012 08:36:59

Beste Kick,
JOP heeft in samenwerking met het Boekencentrum een magazine uitgebracht over opvoeden en geloven. JOP ontwikkelde daarnaast bijeenkomsten die aansluiten bij de artikelen.
Op www.jop.nl/moments vindt u meer informatie hierover en kunt u de handleiding voor deze bijeenkomst downloaden.


Inhoud van Moments
Naar de kerk gaan, bijbellezen, bidden. Voor een grote groep ouders is dit geen vanzelfsprekendheid. Toch willen ze hun kinderen wel graag gelovig opvoeden. Juist voor deze ouders is Moments ontwikkeld. Het magazine is prachtig vormgegeven door Reprovinci en nodigt uit om lekker op de bank te kruipen met een kop thee en een stuk chocola. In Moments staan veel interviews, ervaringsverhalen en praktische ideeën en adviezen die ouders inspireren in het opvoeden met kinderen. Bij Moments hoort het minimagazine Momentje voor kinderen vol tips, spelletjes en puzzels over familie, geloven en de natuur.


Bestellen
Moments en het bijbehorende Momentje is voor € 8,95 te bestellen via www.boekencentrum.nl.

ds Kick Bras

26-03-2012 17:27:55

Beste Miriam,

In onze gemeente hebben we een kring van vrouwern die al een tijdje gewerkt heeft met Kiem. Ze willen verder, maar hebben behoefte aan verdiepend materiaal, want anders praten ze steeds weer over dezelfde dingen. Kun je ons een tip geven voor geschikt materiaal?

ANdrea

13-03-2012 15:40:42

Dit wetende, moeten we ons goed realiseren wat het voor de oudere kinderen betekent bij de nevendienst bijvoorbeeld.
Bij gemeenten waar er slEchts eEn groep kinderen is (leeftijd 4 t/ m 12) zou ik er voor pLeiten om ook de oudsten aan te blijven spreken en inhoudelijk uit te dagen. Ik hoor best vaak dat de oudsten slechts een rol als helper van de kleintjes Krijgen. Dan blijft alleen thuis en school over als Bron van leren over het geloof. herken je dit bij 8n1?

Miriam Bierhaus

13-03-2012 08:38:31

Beste Andrea,
Kinderen tussen de 10 en 12 jaar denken over veel zaken na, zo ook over geloven. Zij gaan vragen stellen en geloven niet klakkeloos wat een ander vertelt. Kinderen gaan hun eigen mening en ideeen vormen ook over hun geloof.Ik denk niet dat het heel zwart/wit is dat kinderen dan al keuzes maken voor het "leven", wel of niet geloven. er zijn kinderen die als ze 10 zijn weten wat zij worden willen en dat ook gaan doen. Nu zijn beroepskeuzes niet een op een te vergelijken met geloofskeuzes maar het geeft wel aan dat kinderen soms duidelijke overtuigingen ontwikkelen in deze leeftijd.
Ik heb geen literatuur paraat waar dit vermeld staat.
Miriam

Andrea van boven

14-02-2012 08:20:12

onlangs las ik dat kinderen tussen 10 en 12 jaar op het punt staan om of te geloven of om niet te geloven.
Klopt dat?
Waar kan ik meer informatie hierover vinden?

René Grin

L.S.

Een paar weken geleden is er een Inspritual link viering geweest in onze Adventskerk. Hier is wat discussie over. Ik begrijp dat er materiaal van het jop is gebruikt. Op de site kan ik hier niets over vinden. Kunt u mij meer info geven ...

Alvast bedankt.

René Grin
Zwolle

Laat een reactie achter