slide overlay

Wat gelooft JOP?

JOP gelooft in God. JOP gelooft in kinderen en jongeren. JOP gelooft dat God een relatie wil aangaan met kinderen en jongeren in de Protestantse Kerk en daarbuiten.

JOP gelooft dat de verhalen over Jezus het beste laten zien wat God met mensen wil. God heeft in Jezus bewezen dat Hij mensen wil verlossen van hun angsten, zonden en andere dingen die hen klein maken. Jezus verzoent mensen met elkaar en brengt de mensen weer bij God. Zo is God ook nu onder mensen aanwezig (al kun je niet altijd precies aanwijzen hoe).

JOP gelooft dat de Heilige Geest van God kracht en inspiratie aan mensen geeft om steeds opnieuw verder te gaan. In de Bijbel staat immers dat God mensen niet alleen laat, maar dat Jezus de Heilige Geest aan mensen geeft om hen te troosten als ze dat nodig hebben. Gods Geest gaat door muren en over grenzen heen. Ook over de grenzen van kerken!

Verder gelooft JOP dat er in het christelijk geloof altijd sprake is van vier factoren die met elkaar te maken hebben: God, ik, de ander en de wereld.