Trainingen

Tags: Coaches Gemeentebreed Jeugdwerk Training

trainingen jop

Vrijwilligers in het jeugdwerk staan voor veel uitdagingen. Op een levendige manier een verhaal vertellen in de kindernevendienst, jongeren helpen te participeren in de gemeente, begeleiden van een groep pubers in de catechese of met ouders stilstaan bij geloofsopvoeding.

Veel gemeenten zoeken ondersteuning en toerusting om deze belangrijke verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren. Via JOP kun je trainingen volgen op allerlei terreinen van het jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding, kindernevendienst enzovoort. Op deze pagina vind je informatie over actuele trainingen. Je kunt deze aanvragen voor je eigen gemeente en je kunt je aanmelden voor het open aanbod.