Basiscursussen

Tags: Catechese Clubwerk Jeugdouderling Jeugdwerk Kindernevendienst Pastoraat

In samenwerking met het Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PCTE) biedt JOP verschillende basiscursussen aan voor het jeugdwerk. In een basiscursus krijg je basisinformatie en worden de belangrijkste vaardigheden getraind. Daarbij wordt gekeken wat belangrijk is voor een goede en motiverende uitoefening van jouw taak als coach.

JOP traint de basisvaardigheden voor dit werk, zoals het contact leggen met kinderen, het leiding geven aan een groep en het stimuleren van de eigen inbreng van kinderen in een programma - kortom: het coachen van kinderen. Ook het opzetten van een programma wordt getraind, met aandacht voor de inhoud maar ook voor de creatieve verwerkingen. En natuurlijk is er veel ruimte voor jouw eigen leervragen! Een basiscursus duurt één tot drie avonden (op locatie of in de eigen gemeente).

JOP biedt de volgende basiscursussen en avonden:

Vraag direct een basiscursus aan in de gemeente, via het aanmeldformulier

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.