slide overlay

Trainingen

Tags: Training Gemeentebreed Coaches Jeugdwerk

Vrijwilligers in het jeugdwerk staan vaak voor veel uitdagingen. Op een levendige manier een verhaal vertellen in de kindernevendienst, jongeren helpen te participeren in de gemeente, het opzetten van jongerenvieringen, begeleiden van een groep pubers in de catechese of met ouders stilstaan bij de waarde van geloofsopvoeding. Veel gemeenten zoeken ondersteuning en toerusting om al deze belangrijke verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren. Daarom biedt JOP trainingen aan op allerlei terreinen van het jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding, kindernevendienst enzovoort.
Op deze pagina vind je veel informatie over de trainingen die we aanbieden. Het is mogelijk deze aan te vragen voor jouw eigen gemeente en je kunt je aanmelden voor het open aanbod. Kijk hier of er momenteel aanbod is in jouw omgeving.


Basiscursussen

Vraag hier direct een training voor jouw gemeente aan.


Themabijeenkomsten
Naast de basiscursussen biedt JOP ook een aantal themabijeenkomsten aan met betrekking tot jeugdwerk. Hierbij gaat het altijd om één avond (op locatie of in de eigen gemeente).

Vraag hier direct een bijeenkomst aan.