De plek van jongeren in de kerk

21 november 2019

« terug naar actueel

Jongeren willen niet alleen leeftijdsgebonden activiteiten; ze willen deel uitmaken van een groter geheel. Vijf tips om van je gemeente een plek te maken waar het voor iedereen goed is om te zijn, of je nu 8, 18 of 80 bent.

Jongeren ZIJN de kerk! Net als ieder ander gemeentelid, van piepjong tot stokoud, maken zij deel uit van het lichaam van Christus. Het is belangrijk om jongeren niet los te zien van 'de kerk', maar om hen een volwaardige en gelijkwaardige plek te geven. Hoe je dit doet? Deze vijf filmpjes en tips helpen jouw gemeente om een thuisplek voor jongeren te zijn.

1. Neem jongeren serieus

Kijk eerst het filmpje 'Jongeren vertellen over de kerk'

In gesprek gaan met jongeren over wat zij vinden is goed, maar daarmee begint het pas. Jongeren maken deel uit van het lichaam van Christus, net als ieder ander gemeentelid. Behandel hen als gelijke en geef hen een echte stem en echte verantwoordelijkheden. Zo neem je jongeren serieus in wie en hoe zij zijn. Als je de jongeren bijvoorbeeld gevraagd hebt naar hun mening over de kerkdienst, doe dan iets met de uitkomsten én laat de jongeren weten wat je ermee doet.

Lees ook het verhaal uit Vianen over hoe jongeren zich serieus genomen voelen.

2. Denk inclusief

Kijk eerst het filmpje 'Jongeren over inclusiviteit'

'

Jongeren willen graag deel uitmaken van een groter geheel. Het ontmoeten van leeftijdsgenoten blijft belangrijk, maar alleen leeftijdsgebonden activiteiten willen jongeren juist niet. Zorg dus dat je in de visie van de gemeente en in het uitwerken ervan de hele gemeente op het oog hebt. Nu is er vaak sprake van een ‘jeugdwerk-eiland’. Het jeugdwerk staat op zichzelf en is bijna een gemeente binnen de gemeente. Draai het eens om en neem als uitgangspunt: samen waar het kan, apart waar nodig is. Organiseer op de jaarlijkse startdag bijvoorbeeld verschillende soorten activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen, ongeacht leeftijd.

Lees ook het verhaal over kliederkerk in Schiedam

3. Geen oordelen

Kijk eerst het filmpje 'Jongeren en geloofsvragen'

Jongeren zijn in een fase van het leven waarin ze experimenteren, proberen, zoeken, veranderen en soms weer graag terugvallen op het oude en vertrouwde. Geef hen die ruimte. Stel geen vragen waarom een jongere ineens wel weer komt opdagen, maar ontvang hem of haar gewoon van harte. Laat steeds duidelijk merken dat je als gemeenschap de jongere als persoon omarmt, ook al of juist als de jongere gedrag vertoont waar je je vragen bij hebt.

Wat voor jongeren ook belangrijk is: is er in de gemeente ruimte voor ‘mensen die anders zijn’ in het algemeen? In iedere groep mensen is er een bepaalde status quo: ook in de kerk. Als je bijvoorbeeld in een middenstands-kerk met liefde een zwerver opneemt of in een midden-orthodoxe gemeente volop ruimte biedt aan een student met evangelicale wortels, dan weten jongeren dat de gemeente ook voor hen een thuisplek kan zijn.

4. Werk aan gedeeld leiderschap

Kijk eerst het filmpje 'Jongeren en verantwoordelijkheden'

Goed en gedeeld leiderschap is van groot belang voor een gezonde gemeente waar jongeren deel van uit willen (blijven) maken. Want jongeren willen verantwoordelijkheden dragen en leiding geven. Hierin hebben zowel formele als informele leiders een belangrijke rol. Van predikant tot clubleiding, van kerkenraad tot mensen in de gemeente die veel invloed hebben zonder ergens de leiding over te hebben. Waar het om gaat: zijn de leiders in jouw gemeente gericht op het geven van kansen aan anderen, ook aan jongeren? Op het ontdekken van hun gaven en talenten en het helpen groeien hierin? En zijn ze bereid om verantwoordelijkheden daadwerkelijk over te dragen? Laat jongeren bijvoorbeeld zelf de kindernevendienst leiden in plaats van ze in te schakelen als ‘hulpjes’.

Lees ook 'Aanwinst: tieners als leiding', over hoe jongeren in Wommels meedraaien als leiders van de jongerengroep Friends.

5. Warmte en onderlinge verbinding

Kijk eerst het filmpje 'Jongeren en onderlinge verbinding'

Zorg dat de gemeente een plek is waar het goed is om te zijn. Jongeren geven aan dat ‘hip’ en de nieuwste snufjes op techniekgebied niet doorslaggevend zijn om te blijven. Wat veel belangrijker is: zorg dat je een ‘warme gemeenschap’ bent waar oog is voor elkaar. Waar iedereen gezien wordt. Stimuleer daarom zo’n cultuur van warmte en onderlinge verbinding in je gemeente. Bijvoorbeeld door op ontspannen wijze het gesprek tussen generaties te bevorderen. Samen eten, bidden of muziek maken.

Kijk ook hoe ze dit in Alphen aan den Rijn doen met kerk opa’s en oma’s.

De tips uit dit artikel zijn gebaseerd op het Amerikaanse onderzoek 'Growing Young' (2016) en het Britse onderzoek 'Rooted in the Church' (2016). Op basis van deze onderzoeken hebben medewerkers van JOP, Jong Protestant in 2018 jongeren uit Nederland gefilmd.

Aan de slag
In de werkvormendatabase vind je programma's die je helpen om aan de slag te gaan met kinderen, jongeren en de kerk. Tip: betrek ook de kerkenraad en de rest van de gemeente te erbij.

Bekijk de actuele programma’s

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.

jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van JOP gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube en Twitter. Deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.