Onderzoek wijst uit: kerk heeft baat bij het centraal stellen van jongeren en jonge gezinnen

27 november 2018

« terug naar actueel

Het centraal stellen van jongeren en jonge gezinnen is volgens het onderzoek ‘Growing Young’ essentieel voor het ‘vergroenen’ van je gemeente. Kerkelijke gemeenten worstelen met het dilemma dat de verschillende generaties elkaar niet (meer) begrijpen.

Er zijn grote verschillen in taal, in beleving, in cultuur, met als gevolg verwijdering en vervreemding tussen de generaties.

In de gesprekken die tijdens de afgelopen JOP Trainingstour plaatsvonden met de verschillende taakdragers en vrijwilligers kwam dit gespreksonderwerp geregeld aan de orde. Aan alles was te merken dat hen dit verdriet deed - ‘zo is samen gemeente-zijn niet bedoeld’ - werd er dan gezegd. Jongeren en ouderen die ieder vanuit hun eigen referentiekader over elkaar spreken en zo voor elkaar een raamwerk maken waarbinnen naar hun idee kerk-zijn moet plaatsvinden.

Praten is het begin


Jong Protestant maakt zich al geruime tijd sterk voor de dialoog tussen generaties om zo meer begrip te krijgen voor elkaars wereldbeeld en leefwereld. Het Amerikaanse onderzoek Growing Young toont aan dat naast de dialoog aangaan met de verschillende generaties, het ook belangrijk is om een stap extra te nemen. In het onderzoek wordt een statement gemaakt om jongeren en jonge gezinnen veel meer centraal te stellen om zo als kerk vitaal te blijven

Kerkelijke gemeenten moeten meer bereid zijn zich te verdiepen in de leefwereld van jonge mensen. En dan niet alleen in enkele uitingsvormen, maar zo dat we in de eerste plaats hun wereldbeeld zien, dat leren begrijpen en leren accepteren. Om van daaruit te zoeken naar een taal voor het verkondigen van het evangelie en naar een vorm van gemeente-zijn waar jongeren en jonge gezinnen zich thuis voelen. Ook al is die vorm van gemeente-zijn dan anders dan ik zelf zou wensen.

Daarom de vraag voor de kerkelijke gemeente: hoeveel zijn we bereid om op te geven om daardoor jongeren en jonge gezinnen te bereiken?

Tips


Drie praktische tips:

  • Blijf je binnen de kerkelijke gemeente inzetten voor het onderlinge gesprek en ontmoeting tussen de generaties. Om zo structureel te werken aan het (leren) kennen en begrijpen van elkaars leefwerelden.

  • Organiseer geregeld activiteiten waarbij de verschillende generaties samenwerken en samen invulling geven aan de activiteit. Om zo van elkaar te leren en elkaar aan te vullen.

  • Organiseer een gemeenteavond omtrent de 6 principes van Growing Young. En laat daar ook de uitdagende vraag: ‘hoeveel in de kerk zijn we bereid op te geven om daardoor jongeren en jonge gezinnen te bereiken?’ eens aan de orde komen.


Over het onderzoek ‘Growing Young’


De 6 principes uit Growing Young zijn:

1. Geef leiderschap door aan jongeren: deel binnen de gemeente verantwoordelijk met jongeren en durf jongeren verantwoordelijkheid te geven.

2. Inlevend zijn in jongeren van vandaag: doe moeite om te snappen wat jongeren doen in het dagelijks leven, waarom zij dit doen, waar de fysieke en emotionele behoeften van jongeren liggen. Luister naar ze zonder te oordelen.

3. Zet Jezus en zijn boodschap centraal: meer praten over het volgen van Jezus hier-en-nu en over een leven met de levende God.

4. Werk aan een warme gemeenschap: een gemeenschap waar jongeren zich welkom voelen, zich geaccepteerd weten en ze met hun talenten gewaardeerd voelen.

5. Geef in alles aandacht aan jongeren en jonge gezinnen: geef binnen het leven van de gemeente in alles aandacht aan jongeren en jonge gezinnen (budget, eredienst, ect).

6.Wees relevant voor anderen: jongeren zien graag dat kerken relevant zijn voor hun omgeving en samenleving, dit geeft hun gelegenheid om hun geloof in de praktijk te brengen.

Het onderzoek ‘Growing Young’ is in boekvorm te koop. Meer informatie lees je op de website van Growing Young.


Lees ook: 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.

jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van JOP gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube en Twitter. Deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.