Kindernevendienst, verrassend anders

27 september 2017

« terug naar verhalen

Geen kindernevendienstmethode meer. Geen vast bijbelleesrooster. En niet wekelijks een bijbelverhaal. De Fonteinkerk in Amersfoort stelt niet de methode maar het talent van kinderen centraal in een nieuwe aanpak van de kindernevendienst.

KIEM heet deze verrassende aanpak. KIEM staat voor Kerk In Elke Maat. Erik Renkema is coördinator van KIEM. Hij vertelt waarom zij voor deze manier van werken hebben gekozen.

"Hoe zijn kinderen enthousiast te krijgen voor onderwerpen waar we in de kerk warm voor lopen? Hoe lukt het ons om meer volwassenen dan alleen de leiding van de kindernevendienst te betrekken bij de geloofsontwikkeling van de kinderen? Hoe krijgen we energie van het maken van een aantrekkelijk en vooral gevarieerd programma voor kinderen op de zondagochtend? Deze spannende vragen kwamen geregeld bij ons op tafel tijdens de vergaderingen van de kindernevendienstleiding.

Nieuwe manier van kinderwerk


Twee jaar geleden is KIEM ontsproten, een ambitieus maar ook spannend experiment. Met KIEM geven we een compleet nieuwe invulling aan de kindernevendienst. Heel bewust namen we afscheid van een aantal vanzelfsprekendheden om ruimte te maken voor een nieuwe manier van kinderwerk. We gebruiken geen vertrouwde kindernevendienstmethode meer. Vaak doen we zelfs iets anders dan het vertellen van een verhaal. Ook is niet langer een team van kindernevendienstleiding verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van de zondagochtend.

We hanteren drie belangrijke uitgangspunten:

  • Kinderen worden aangesproken op hun talenten. Denk hierbij aan: muzikale, dansende, theatrale, verbale, verbeeldende, verhalende talenten.

  • Het christelijk geloof wordt vanuit verschillende perspectieven belicht. Het verhaal van God kan bijvoorbeeld benaderd worden door muziek te spelen of te beluisteren, stil te zijn, andere mensen te helpen, toneel te spelen, te schilderen, de natuur te verkennen, te vieren met anderen, te praten, van een toneelstuk te genieten.

  • Verschillende mensen binnen en buiten de gemeente van de Fonteinkerk worden betrokken bij de geloofsontwikkeling van de kinderen. Hierdoor leveren ervaren en betrokken mensen actief een bijdrage aan projecten waarin zij deskundigheid bezitten. Dit is een positieve ontwikkeling voor de kwaliteit van deze projecten, betrekt meerdere mensen uit de gemeente op de kinderen en de kinderen op hen en vermindert de druk op de schouders van het KIEM-team.

Per kwartaal een programma


In de praktijk betekent dit dat een klein team van volwassenen samen met de predikant per kwartaal een programma ontwerpt. Dit programma bevat nieuwe activiteiten maar ook vertrouwde jaarlijks terugkerende succesactiviteiten. Zo wordt bijvoorbeeld elk jaar een zondagse activiteit bij het thema van de Kinderboekenweek ontwikkeld. Tijdens deze ontwerpvergaderingen worden de volgende aandachtspunten besproken:

  • Zijn de thema’s volgens ons Bijbelse thema’s? Waarom?

  • Is er voldoende afwisseling in de talenten van de kinderen waarop we een beroep doen? Worden er verhalen verteld, maar wordt er ook toneel gespeeld, gemusiceerd, in het bos gespeurd, geschilderd enz?

  • Welke leden uit het KIEM-team zijn verantwoordelijk voor welke zondag en welke deskundigen (van binnen of buiten de gemeente) zetten we voor welke zondag in?

Het programma wordt met de kinderen en de ouders gecommuniceerd. Jong en oud is trots op de nieuwe aanpak. En het mooie is: steeds meer kinderen en hun ouders weten de weg naar de kerk te vinden!"

Ben je benieuwd naar deze visie op kinderwerk in de kerk en naar meer mooie voorbeelden? Neem dan contact op met coördinator Erik Renkema (e.renkema@planet.nl).


Door: Erik Renkema

Erik Renkema is coördinator van het kinderwerk in de Fonteinkerk in Amersfoort. In zijn dagelijks werk is hij onderzoeker en lector aan de hogeschool Windesheim en de PThU. Hij onderzoekt levensbeschouwelijke identiteit en het levensbeschouwelijk onderwijs van samenwerkingsscholen voor basisonderwijs.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.

jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van JOP gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube en Twitter. Deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.