slide overlay

Basiscursus geloofsopvoeding 12+

Bij de Basiscursus Geloofsopvoeding jongeren (12+) staan het opdoen van ervaring met, kennis van en inzicht in geloofsopvoeding centraal.

Opvoeden is een proces, een traject of anders gezegd een weg die je met kinderen gaat. Die weg leidt ergens naartoe. Dat betekent dat opvoeding ook doelen heeft.

Kernbegrippen hierbij zijn:

 • Het voorleven: zo wordt voor jongeren duidelijk wat het betekent om te geloven.
 • De algehele houding die je hebt en je levensstijl ten opzichte van je kinderen.
 • De grote en kleine keuzes die elke dag gemaakt moeten worden.
 • Jongeren laten zien en ervaren dat geloven relevant is voor de praktijk van alledag.
 • Jongeren stimuleren na te denken over wat ze op hun weg tegenkomen.

Opvoeden met geloven betekent je kind iets meegeven van God. Vaak wordt dan vooral gedacht aan nadrukkelijke geloofsuitingen zoals bidden, Bijbellezen en naar de kerk gaan. Dat is het allemaal ook. Maar opvoeden met geloven gebeurt vooral in de dagelijkse omgang: de aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de belangstelling voor zijn hobby's en de onvoorwaardelijke liefde voor je kind.

In deze bijeenkomsten ontdekken ouders hoe zij in het dagelijks leven van hun eigen gezin vorm en inhoud geven aan geloven. Ze wisselen hierover ervaringen en ideeën uit en krijgen weer nieuwe inspiratie voor het opvoeden met geloven thuis. Ze krijgen hiervoor ook praktische handvatten mee.

De basiscursus is opgebouwd uit één verplichte algemene module en de mogelijkheid van vier vervolgmodules.

Module 1: Geloofsopvoeding kinderen 12+
Leerdoelen:

 • Deelnemers kennen het belang van communicatie in de (geloofs)opvoeding.
 • Deelnemers kennen de belangrijkste ontwikkelingsfasen van pubers.
 • Deelnemers zien in hoe zij vorm en inhoud geven aan opvoeden en geloven thuis.
 • Deelnemers ontdekken dat zij thuis al veel doen aan opvoeden en geloven.
 • Deelnemers wisselen ervaringen uit en zijn in staat zichzelf en anderen te inspireren in het opvoeden met geloven thuis.

Module 2 (keuzemodule): Ouders centraal
Leerdoelen:

 • Ouders hebben een ontspannen avond.
 • Ouders worden zich bewust van de waarden die zij belangrijk vinden in hun leven.
 • Ouders zijn in staat op zoek te gaan naar bronnen die hen inspireren bij de opvoeding.
 • Ouders zijn zich bewust van hoe zij tijd voor zichzelf en voor elkaar kunnen creëren binnen de hectiek van hun gezin.

Module 3 (keuzemodule): Communiceren met je puber
Leerdoelen:

 • Deelnemers zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert.
 • Deelnemers wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt.
 • Deelnemers verwerven meer inzicht in de mogelijkheden van verbale en non-verbale communicatie en zijn in staat deze toe te passen.

Module 4 (keuzemodule): Grenzen stellen
Leerdoelen:

 • Deelnemers zijn zich bewust van de grenzen die zij stellen als het gaat om vakantie, relaties, alcohol/drugs en geloof.
 • Deelnemers bespreken welke grenzen hun kinderen opzoeken rondom deze thema's.
 • Deelnemers weten dat een puber steeds meer vrijheid aankan, maar dat het belangrijk is om aan te geven wat wel en niet mag.
 • Deelnemers kunnen met hun kind(eren) het gesprek aangaan wanneer grenzen gesteld of overschreden worden.
 • Deelnemers ontdekken hoe zij vanuit hun geloof een balans kunnen vinden tussen bescherming en vrijheid. 

Module 5 (keuzemodule): Social media
Leerdoelen:

 • Deelnemers wisselen onderling ervaringen en meningen uit over het omgaan met het social mediagebruik van hun kind en andere jongerentrends.
 • Deelnemers verwerven inzicht in de leef- en belevingswereld van hun kind op het gebied van social media en andere jongerentrends.
 • Deelnemers ontdekken welke rol zij (kunnen) spelen in de omgang met het social mediagebruik van hun kind, doen ideeën op en krijgen aanvullende handreikingen mee voor de omgang met het social mediagebruik van hun kind en andere jongerentrends.

Kijk voor meer informatie, aanmelden en het overige aanbod op de website van het Protestants Toerustingscentrum.  

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.

jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van JOP gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube en Twitter. Deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.