slide overlay

Basiscursus geloofsopvoeding 12-

Bij de Basiscursus Geloofsopvoeding 12- staan het opdoen van ervaring met, kennis van en inzicht in geloofsopvoeding centraal.

De manier waarop je zelf het geloof hebt meegekregen en nu beleeft is waardevol. Het is fijn als je dat aan je eigen kinderen kunt laten zien. Maar hoe doe je dat? Tijdens deze themabijeenkomsten ga je met andere ouders van kinderen in deze leeftijd in gesprek over het geloof, je eigen geloofsopvoeding en denk je na over de manier waarop je dit kunt vormgeven samen met je kinderen

De basiscursus is opgebouwd uit één verplichte algemene module en de mogelijkheid van vier vervolgmodules.

Module 1: Geloofsopvoeding kinderen 12-
Leerdoelen:

 • Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen geloofsbiografie, de manier waarop zij nu in het geloof staan en wat ze daarvan mee willen geven aan hun kinderen.
 • Deelnemers ontdekken wat zij verstaan onder opvoeden met geloven en hoe zij dat ervaren.
 • Deelnemers zijn zich bewust van de manier waarop zij vorm en inhoud geven aan opvoeden en geloven.
 • Deelnemers kennen het onderscheid tussen godsdienstig opvoeden en geloofsopvoeding.
 • Deelnemers zijn in staat nieuwe gedachten om te zetten in concrete vormen voor thuis.

Module  2 (keuzemodule): Moeilijke kindervragen
Leerdoelen:

 • Deelnemers hebben ervaren dat hun kind niet het enige is dat ‘moeilijke vragen' stelt en dat zij elkaar kunnen ondersteunen in de omgang hiermee.
 • Deelnemers kunnen met hun kind in gesprek gaan over moeilijke kindervragen.
 • Deelnemers weten dat op veel vragen veel antwoorden mogelijk zijn en dat hun eigen antwoord waardevol is voor hun kind.


Module  3 (keuzemodule): Verschillen in geloven
Leerdoelen:

 • Deelnemers wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe het is om als koppel op een verschillende manier te geloven en/of in het leven te staan.
 • Deelnemers zien in hoe hun kinderen de onderlinge verschillen tussen hen als ouders ervaren.
 • Deelnemers beseffen dat er geen vaste regels zijn voor het omgaan met verschillen in geloof en levensbeschouwing in de opvoeding.
 • Deelnemers kennen mogelijkheden hoe om te gaan met de onderlinge verschillen in geloof/levensbeschouwing in de opvoeding en zijn in staat deze toe te passen.


Module 4 (keuzemodule): Rituelen thuis
Leerdoelen:

 • Deelnemers wisselen ervaringen en ideeën uit over eigen rituelen thuis.
 • Deelnemers kennen de achtergrond en betekenis van rituelen.
 • Deelnemers zijn zich bewust van de waarde van (dagelijkse) rituelen voor de (geloofs)opvoeding.


Module 5 (keuzemodule): Rouw en verlies
Leerdoelen:

 • Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen omgang met rouw en verlies en de rol die hun geloof of levensoriëntatie hierbij speelt.
 • Deelnemers weten dat ieder op een eigen manier rouwt en dat dit ook voor kinderen geldt.
 • Deelnemers delen hun ervaringen met rouw en verlies in hun gezinsleven en zijn in staat hiermee om te gaan.

Kijk voor meer informatie, aanmelden en het overige aanbod op de website van het Protestants Toerustingscentrum.  

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.

jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van JOP gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube en Twitter. Deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.