slide overlay

Maak een goede start

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen. Zowel voor het kind of de jongere als voor de kerkelijke gemeente. Als kerk hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Maak een goede start door werk te maken van de onderstaande vier actiepunten.

  1. Zorg dat vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben
  2. Hanteer heldere omgangsregels
  3. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
  4. Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.