Jeugdwerkbeleid

 • 1. Wij willen een JOP-Jeugdwerker aanstellen. Wat moeten we daarvoor doen?

  Neem contact op met de JOP Jeugdwerkadviseur in je regio om met hem/haar de mogelijkheden te bespreken. Voor een overzicht van onze Jeugdwerkadviseurs kijk je op www.jop.nl/advies.

 • 2. Wat kunnen we van een JOP Jeugdwerker verwachten?

  Dat hangt helemaal af van je vraag en van jullie specifieke situatie. Een JOP Jeugdwerker kan de jeugdwerkvrijwilligers in jouw gemeente ondersteunen, de uitvoering van een jeugdwerkbeleidsplan ondersteunen, verbinding leggen tussen gezinnen en jongeren en geloofsopvoeding stimuleren, kinderen, jongeren en gezinnen (meer) betrekken bij vieringen, diaconaal bewustzijn bevorderen, bovenwijks tienerwerk helpen organiseren en nog veel meer. Of jullie helpen een jeugdwerker aan te stellen.

 • Hoe geef je het jeugdwerk een goede plek in een (nieuw) beleidsplan van de kerk?

  Door allereerst na te denken over de vraag waarom je doet wat je doet. Vervolgens kijk je hoe je je jeugdwerk in samenhang kunt brengen met het (nieuwe) beleidsplan voor de hele gemeente. Dit met hulp van jongeren zelf en in nauw overleg met de kerkenraad en anderen in de gemeente. Je kunt hierbij denken aan de rol van kinderen en jongeren in het diaconaat, het pastoraat, vieringen, maar ook in gezinnen en op school. En uiteraard in het kinder-, tiener- en clubwerk.

  Een handige hulp bij het ontwikkelen van beleid biedt de training'Richting kiezen vanuit geloof' en de Beleidswijzer Jeugdwerk.

 • 4. Hoe bereid je vrijwilligers in het jeugdwerk goed voor op hun taak?

  Door hen bij te praten over het (beleids)plan dat je voor het jeugdwerk hebt. Of door hen een mentor toe te wijzen die hen wegwijs maakt in het jeugdwerk, begeleiding geeft en aan wie ze hun vragen kunnen stellen. Of door trainingen aan te bieden die hen concrete handvatten geven voor hun taak in het jeugdwerk. Ook kun je je laten adviseren door JOP Jeugdwerkadviseurs

 • 5. We hebben (bijna) geen jeugdwerk (meer). Wat nu?

  Raak vooral niet in paniek! Het gaat uiteindelijk niet om hoeveel kinderen en jongeren er (nog) zijn. Ga op zoek naar je diepste drijfveren voor het jeugdwerk: waarom doe je het? En kijk hoe je een verbinding kunt aangaan met de jeugd die er nog wel is. En hoe je hen betrekt bij de hele gemeente. Het kan heel bevrijdend werken als je het idee loslaat dat je zoveel mogelijk jeugd bij de gemeente moet houden.

  En durf ook eens over de kerkmuren heen te kijken, naar de ‘buren’ van je kerk en uit te zoeken wat je daar voor kinderen en jongeren én hun ouders kunt betekenen. Nodig eens een JOP Jeugdwerkadviseur uit, die kan je hele concrete ideeën aanreiken en voorbeelden noemen hoe andere gemeenten het in een vergelijkbare situatie hebben aangepakt. Of vraag advies van een Jeugdwerkadviseur

 • 6. Hoe zorgen we voor breed draagvlak voor jeugdwerk in de kerkenraad en in de gemeente? Hoe gaan we met weerstand om?

  Probeer te laten zien welke waardevolle rol kinderen en jongeren (kunnen) spelen in de gemeente. Ga hierover niet alleen in gesprek met gemeente- en kerkenraadsleden, maar laat – samen met kinderen en jongeren – vooral zien wat er allemaal mogelijk is en wat kinderen en jongeren toevoegen aan samen gemeente-zijn. Wanneer er bepaalde weerstanden zijn, probeer dan te achterhalen waar deze vandaan komen of waarom ze zijn ontstaan. Een open gesprek hierover kan veel oplossen.

 • 7. Hoe komen we aan meer vrijwilligers en hoe houden we hen geïnspireerd en gemotiveerd?

  Door te laten zien hoe je kinderen en jongeren juist vanuit de relatie (relatiegericht jeugdwerk) kunt raken, en niet alleen door activiteiten. Schakel gemeenteleden in door ze kleine taken of projectjes te geven binnen het geheel van het jeugdwerk. De beste reclame voor het werven van nieuwe vrijwilligers is door hen in te schakelen en zelf te laten ondervinden hoe leuk en inspirerend het is om met kinderen en jongeren activiteiten te ondernemen en met hen in gesprek te gaan over vragen die belangrijk zijn in hun leven.

  En vergeet niet om je geregeld af te vragen waarom je doet wat je doet in het jeugdwerk. Onze ervaring is dat dit zeer inspirerend werkt voor nieuwe en bestaande vrijwilligers in het jeugdwerk als je met deze vraag aan de slag gaat. JOP biedt de mogelijkheid om dit in een workshop (‘waarom doe ik het eigenlijk’) o.l.v. een JOP Jeugdwerkadviseur in je gemeente vorm te geven.

 • 8. We willen graag meer gaan samenwerken met andere kerken/partners. Hoe doen we dat?

  Allereerst is er de mogelijkheid om binnen je eigen classis of met een aantal naburige gemeenten eens een bijeenkomst te beleggen over het jeugdwerk (netwerken en onderlinge uitwisseling). De JOP Jeugdwerkadviseur in jouw regio kan je over de mogelijkheden meer vertellen. Ook is de JOP Jeugdwerkadviseur doorgaans goed op de hoogte wat er binnen een bepaalde regio op het kerkelijk jeugdwerk gebied allemaal gaande is; hij/zij informeert je hier graag over. Neem contact op met eejn JOP Jeugdwerkadviseur in jouw regio

 • 9. Hoe kunnen we jeugdraadsvergaderingen interessanter maken?

  Begin iedere vergadering met een inspiratiemoment en laat iemand eens vertellen over een positieve ervaring die hij/zij onlangs heeft opgedaan in het jeugdwerk. Dit inspireert en dat geeft voeding aan de vraag met welk doel we allemaal bezig zijn in het jeugdwerk. Zorg dat iedereen op tijd de stukken voor de vergadering ontvangt en ze kan lezen. Maak onderscheid in dingen die snel beslist kunnen worden en zaken die iets meer tijd (gesprek) vragen. Dit alles maakt dat een vergadering niet te lang hoeft te duren. Varieer de vergaderlocatie en de agenda. Vergader alleen als het nodig is, niet omdat je nu eenmaal een vergaderplanning hebt.

  Vergader niet alleen maar met de jeugdraad, maar betrek ook andere beleidsmakers en geïnteresseerden uit jouw gemeente bij (een deel van) de vergadering. Zo ontstaat er goede en brede betrokkenheid op het jeugdwerk.

 • 10. Hoe maken we van ons jeugdwerk één samenhangend geheel?

 • 11. Hoe betrekken we ouders bij ons jeugdwerk?

  De rol van ouders is van een niet te onderschatten waarde als het gaat om het jeugdwerk. Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van hun kind. Het is hun taak hun kind te stimuleren om aan activiteiten deel te nemen Door met ouders te overleggen, hen actief te betrekken bij de jeugdwerkactiviteiten en geregeld te informeren over het jeugdwerk ontstaat er een goede band en wisselwerking tussen de leiding van het jeugdwerk en de ouders. Naast ontmoeting geven communicatiemiddelen als e-mail en WhatsApp voldoende mogelijkheden hier werk van te maken.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.

jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van JOP gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube en Twitter. Deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.