Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen missionaire presentie en jeugddiaconaat?

  Bij jeugddiaconaat richt je je op de nood en behoeftes van anderen. Je helpt, je draagt zorg, je steunt. Jeugddiaconaat kan dóór jeugd (jeugd zet zich in voor anderen) en vóór jeugd betekenen (jeugd heeft nood of behoefte). Dit kan binnen en buiten je gemeente zijn.

  Missionaire presentie is niet primair gericht op kwetsbare mensen of groepen, op mensen met nood of behoeftes. Missionaire presentie is breder: het leggen van relaties, het kénnen van de ander en jezelf (als christen of christengemeenschap) laten kennen is het doel.

  Samenwerking kan op veel vlakken ontstaan, dat kán op diaconaal gebied zijn (wanneer er een nood of behoefte blijkt te zijn), maar kan ook op pastoraal vlak, op cultureel gebied (samen muziek maken), of op sociaal-maatschappelijk vlak (een burendag organiseren).

 • Hoe geef je het jeugdwerk een goede plek in een (nieuw) beleidsplan van de kerk?

  Door allereerst na te denken over de vraag waarom je doet wat je doet. Vervolgens kijk je hoe je je jeugdwerk in samenhang kunt brengen met het (nieuwe) beleidsplan voor de hele gemeente. Dit met hulp van jongeren zelf en in nauw overleg met de kerkenraad en anderen in de gemeente. Je kunt hierbij denken aan de rol van kinderen en jongeren in het diaconaat, het pastoraat, vieringen, maar ook in gezinnen en op school. En uiteraard in het kinder-, tiener- en clubwerk.

  Een handige hulp bij het ontwikkelen van beleid biedt de training'Richting kiezen vanuit geloof' en de Beleidswijzer Jeugdwerk.

 • Hoe betrek je jongeren bij de diaconie?

  Er zijn veel mogelijkheden. JOP heeft verschillende tips voor je. Kijk maar eens op de pagina 'Tips vor jeugddiaconaat'.  

  Eén van de tips is: Begin bij de basis. Want kennen jongeren de diaconie eigenlijk wel? Kennen ze niet alleen het woord ‘diaconie’, maar hebben ze ook een idee wat een diaconie doet? Waar de diaconie zich voor inzet? Kennen jongeren de diakenen en hun taken? Weten jongeren wat hun kerk doet voor projecten wereldwijd en dichtbij, of bij individuele nood? Laat jongeren daarmee persoonlijk kennismaken. Dat kan bijvoorbeeld als thema binnen de catechese aan bod komen.

 • We willen iets doen met onze jeugd aan diaconaat. Heb je ideeŽn?

  Seven: werkmap met uitgewerkte programma’s + dvd voor groepen tieners. Zeven bijeenkomsten waarbij het accent ligt op bewustwording en motiveren van deelnemers. Aan de hand van filmpjes waarbij twee jongeren worden gevolgd die vrijwilligerswerk doen. Lees meer over Seven


  Micha Young
  : boek met vier uitgewerkte bijeenkomsten + weekend voor de leeftijd 14+. Thematisch ingericht rond people, planet en profit. Dit product is van Micha Nederland, en is tot stand gekomen met medewerking van JOP, Togetthere en Kerk in Actie. Lees meer op de website van Micha Young

  Training jeugddiaconaat: training van drie bijeenkomsten. Inhoud van de training: wat is jeugddiaconaat, wat zijn taken/verantwoordelijkheden van een jeugddiaken, wie zijn er betrokken bij jeugddiaconaat, wat zou je willen doen/bereiken met jeugddiaconaat. Invullen van de Totaalscan (een nulmeting die het hele jeugdwerk doorlicht op het gebied van jeugddiaconaat). Een eigen plan van aanpak op basis van mogelijkheden, wensen en de resultaten uit de totaalscan. Lees meer over de Training Jeugddiaconaat


  Sirkelslag KIDS/YOUNG
  : landelijk evenement dat kinderen (9-12) en jongeren (12-16) in hun eigen jeugdhonk spelen. Groepen in heel Nederland spelen de competitie tegen elkaar, met aan het eind van de avond een groepswinnaar. Sirkelslag is gekoppeld aan een thema en project van Kerk in Actie. Het thema in 2016 is: Geef liefde, gekoppeld aan het project voor gehandicapte kinderen in Pakistan. Meer informatie: www.sirkelslag.nl/kids en www.sirkelslag.nl/young

 • Wat is het verschil tussen missionaire presentie en jeugddiaconaat?

  Bij jeugddiaconaat richt je je op de nood en behoeftes van anderen. Je helpt, je draagt zorg, je steunt. Jeugddiaconaat kan dóór jeugd (jeugd zet zich in voor anderen) en vóór jeugd betekenen (jeugd heeft nood of behoefte). Dit kan binnen en buiten je gemeente zijn.

  Missionaire presentie is niet primair gericht op kwetsbare mensen of groepen, op mensen met nood of behoeftes. Missionaire presentie is breder: het leggen van relaties, het kénnen van de ander en jezelf (als christen of christengemeenschap) laten kennen is het doel.

  Samenwerking kan op veel vlakken ontstaan, dat kán op diaconaal gebied zijn (wanneer er een nood of behoefte blijkt te zijn), maar kan ook op pastoraal vlak, op cultureel gebied (samen muziek maken), of op sociaal-maatschappelijk vlak (een burendag organiseren).

 • Wij willen wel iets met jeugddiaconaat, maar wie neemt initiatief en is verantwoordelijk? De diaconie? Of het jeugdwerk?

  Jeugddiaconaat kan je zien als een scharnier tussen het jeugdwerk en het diaconaat van een gemeente. Het beste is dus als er een samenwerking of minstens een goed contact bestaat tussen deze twee. Een jeugddiaken kan ‘van huis uit’ in het jeugdwerk actief zijn, of als diaken zich meer gaan specialiseren op het jeugddiaconaat. Zoek dus altijd de ander op. Het belangrijkst is echter dat je je verdiept in wie de kinderen of jongeren zijn met wie je actief aan de slag wilt rond jeugddiaconaat. Zodat je aanhaakt bij hun kennis, hun interesse, hun kracht en mogelijkheden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.

jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van JOP gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube en Twitter. Deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.