Tips voor jeugddiaconaat

Hoe kun je de jeugd betrekken bij diaconaat en diakenen betrekken bij de jeugd? Met deze 10 tips geef je jeugddiaconaat in je gemeente een echte boost!

Doet de kindergroep of jeugdgroep in jouw kerk mee aan Sirkelslag YOUNG op 7 februari 2020? Mooi! Dan heb je meteen al een goede tool in handen om jongeren te betrekken bij diaconaat. JOP geeft tips voor jeugddiaconaat die je kunt inzetten bij deelname aan Sirkelslag én algemene tips. Deel dit bericht met alle diakenen en jeugdleiders in je gemeente!

 

Sirkelslag en diaconaat

1. Word Sirkelslag-jurylid bij je deelnemende jeugdgroep uit de kerk
Onbekend maakt onbemind. Zeker voor de generatie van nu geldt: het gebeurt in de relatie! Dus als je de interesse of betrokkenheid van jeugd bij diaconaat wilt aanzwengelen, daal dan eerst eens af naar de jeugdkelder of stijg op naar hun zolder en ontmoet elkaar van mens tot mens. Elke deelnemende groep aan Sirkelslag heeft altijd een jury nodig die de uitgevoerde opdrachten beoordeelt op creativiteit, volledigheid en juistheid. Wie kan dat beter dan de diaken uit de gemeente! (en pssst, … de juiste antwoorden hoef je niet zelf paraat te hebben, die zijn namelijk exclusief beschikbaar gesteld aan de juryleden). Dus diaken, meld je aan als jury voor één avond!

2. Diaconale viering
Gebruik de viering van Sirkelslag. Stap als diaken in de voorbereidingscommissie van de viering. Op de website van Sirkelslag kun je gratis een liturgie te downloaden die betrekking heeft op het thema van Sirkelslag. Als jij als diaken ervoor zorgt dat die viering gaat plaatsvinden in jouw gemeente heb je mooi twee vliegen in één klap: je brengt het diaconale thema onder de aandacht bij jongeren én bij alle mensen uit de gemeente met een diaconale eredienst!

3. Licht verspreiden
Jongeren gaan licht verspreiden door goede dingen te doen in hun omgeving tijdens de Sirkelslagavond zodat er een lichtend vuur door het land gaat. Maar ook daarna worden jongeren gestimuleerd om hun tijd en talenten in te zetten voor hun medemens. Er wordt een after-eventprogramma ontwikkeld voor deelnemende groepen. Na Sirkelslag kunnen ze dan verder met diaconale thema’s en actie!

Ken je Sirkelslag nog niet? Of weet je niet of de jeugdgroep (12-16 jaar) bij jou uit de kerk al meedoet? Kijk dan op snel op jop.nl/sirkelslag. Probeer de jeugdleiders enthousiast te krijgen om mee te doen.


Algemene tips

4. Laat je kennen!
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. En wat betekent voor jullie diaconie ‘Geloven in Delen’ (de slogan van Kerk in Actie)? Wat voor projecten steunt jullie kerk van Kerk in Actie op welke manier? Deel dat maar eens met de jeugdgroep(en) in je gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door erover te vertellen op een moment dat de jongeren toch al bij elkaar zijn (even afstemmen met de jeugdleiding). Denk ook aan andere mogelijkheden zoals het gebruik van foto’s, filmpjes of door iemand mee te nemen uit de doelgroep van één van jullie projecten.

5. Pop-up jeugdleider
Verzorg eens catechesebijeenkomst of twee over een diaconaal thema. En nee, geen paniek, je hoeft niet eerst een volleerd jeugdleider te worden. Het goede nieuws is: er bestaan kant-en-klare programma’s over diaconale thema’s die je voor een zacht prijsje bij JOP kunt aanschaffen. Neem contact op met JOP: 030 8801438 of mail: jop@protestantsekerk.nl

6. Geef je geld uit handen
Geef de jongerengroep (bv de tienerkerkgroep of de catechesegroep) eens een periode de helft van het budget van de diaconie. Zij mogen dit geld bijvoorbeeld een half jaar lang gaan beheren en met elkaar beslissen waar wat aan wordt uitgegeven. Natuurlijk sta je zelf als coach aan de zijlijn om, zo nodig, hen daarin te ondersteunen, faciliteren of informeren.


7. Handig: methodes voor jeugddiaconaat
Gebruik de bestaande jongerenmethodes Seven of Micha Young om een aantal weken lang met jongeren te verdiepen in barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap. Die bijeenkomsten kan je bijvoorbeeld als diaken samen met de jeugdleiding organiseren (Dan leren ze ook een ‘echte diaken’ kennen, leuk!). 

8. Laat je agenda bepalen
Geef jongeren de regie om een nieuw diaconaal project te selecteren. Zet ze ook aan het roer bij het ontwikkelen, uitvoeren en contacten onderhouden met projecten.


9. Neem jongeren mee
Bezoek je een asielzoekerscentrum? Ga je aan de slag bij de voedselbank? Neem jongeren mee. Het zelf ondergaan van het reilen en zeilen, en zelf in contact komen met andere mensen buiten je persoonlijke scoop, is veel indrukwekkender en leerzamer dan alleen maar daarover praten of erop bezinnen in het jeugdhonk. Dus wil je jongeren betrekken bij diaconaat? Laat ze het zelf ervaren.

10. Laat je trainen
Kies met collega-diakenen en jeugdleiders voor de Training Jeugddiaconaat (meer informatie komt binnenkort online). De training is ook heel goed bruikbaar om bovenwijks aan te pakken. In drie bijeenkomsten krijg je zicht op wat jeugdiaconaat is, op jullie eigen capaciteiten en kansen en maak je een concreet plan van aanpak! Mail a.damstra@protestantsekerk.nl voor meer informatie en de mogelijkheden.

Verdieping

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.

jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van JOP gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube en Twitter. Deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.