De essentie van jeugdwerk

Heb je maar vijf kinderen en jongeren in jouw gemeente? Of misschien juist vijftig? Het blijft een hele uitdaging om het verschil te maken in de levens van deze kinderen en jongeren. Met deze training ontdek je de essentie van jouw jeugdwerk.

Introductie
In de kerk kijken we vaak naar wat voor activiteiten we organiseren en hoe we dat doen. Maar veel essentiëler is de vraag: Waarom doen we deze dingen? Wat is de essentie van ons jeugdwerk? Als je deze vraag kunt beantwoorden, werkt dat bevrijdend door in alle facetten van het jeugdwerk.

Vrijwilligers krijgen nieuwe motivatie omdat hun taken nu nog sterker verbonden zijn met hun diepste overtuiging (drijfveren). Keuzes en beleid maken wordt stukken eenvoudiger omdat op 1 A4 de belangrijkste pijlers van het jeugdwerk staan. Je denkt dan niet meer vanuit structuren en activiteiten, maar vanuit mensen die naast kinderen en jongeren staan. Zo maak je het verschil in hun leven door de liefde van God te laten zien.

In vier bijeenkomsten ontdekken we samen de essentie van jeugdwerk. Je leert om met die essentie te werken en je leert wat dat betekent voor de praktijk. Per avond stellen we in overleg de doelgroep samen (zie onder doelgroepen). 

Doelen

 • Je weet wie je wilt zijn voor jeugd en jongeren in de eigen context!
 • Je ontdekt het unieke en onderscheidende doel van je jeugdwerk en leert hiernaar te handelen
 • Je ervaart de kracht van het werken vanuit een intrinsieke motivatie en leert dit in te zetten in je jeugdwerk
 • Je ontwikkelt een fundament voor de koers van je jeugdwerk.

Doelgroep
Vrijwilligers in het jeugdwerk, jeugdouderlingen, kerkenraadsleden, ouders, betrokken gemeenteleden en oudere jeugd. Niet iedereen hoeft elke bijeenkomst aanwezig te zijn. De basisopzet is als volgt:

 • Avond 1: jeugdleiding, ouders, oudere jeugd, jeugdouderlingen, kerkenraadsleden, betrokken gemeenteleden etc.
 • Avond 2 en 3: kleinere groep afgevaardigden van jeugdgroepen en kerkenraad. Bijvoorbeeld de taakgroep jeugd, inclusief een extra kerkenraadslid.
 • Avond 4 (twee maanden later): doelgroep in overleg, afhankelijk van het jeugdwerk in jouw gemeente.

Programma
Het programma van de avonden is:

 • Avond 1: Ontdek wat je persoonlijke essentie van jeugdwerk is en welke onderscheidende kracht hierin schuil gaat
 • Avond 2: Gezamenlijke essentie formuleren en leren inzetten in het jeugdwerk
 • Avond 3: Hoe geven we de essentie vorm en wat betekent dat?
 • Avond 4: Hoe verhoudt de geformuleerde essentie van jeugdwerk zich tot de huidige manier van werken? En wat zou er eventueel anders kunnen/moeten?

Duur
4 avonden: 3 kort achter elkaar, de 4e enkele maanden later

Investering
Speciaal tarief: € 795,-

Minimum aantal deelnemers
Geen ondergrens

Meer informatie en advies
Neem voor meer informatie en advies contact op met JOP, telefoon 030 - 8801438 of per mail: info@jop.nl.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.

jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van JOP gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube en Twitter. Deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.