slide overlay

Thema-bijeenkomst kerk en jongeren: ‘Kerk van de toekomst’

Introductie
Voor veel jongeren staat de kerk als instituut, dat beheerd moet worden en waarvoor geld nodig is, ver van hen af. Zij zien er dan ook vaak niet de noodzaak van in om tijd en geld in het beheer van de kerk te steken. Dit is duidelijk merkbaar in de vertegenwoordiging van jongeren in kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters en in de bijdrage aan Kerkbalans.

Kerkenraden en kerkrentmeesters vragen zich af hoe het verder moet met de kerk en proberen op allerlei manieren jongeren bij het instituut kerk te betrekken, meestal met weinig succes. De kloof tussen de wereld van de jongeren en (de cultuur van) de kerk lijkt daarvoor te groot.

De thema-bijeenkomst is er erop gericht de kloof te verkleinen en kerkenraden/kerkrentmeesters en jongeren bij elkaar te brengen en hen te laten zien hoe ze positief samen kunnen werken aan de kerk van de toekomst!

Doelen

  • Jongeren en kerkenraadsleden ervaren wat je aan elkaar kunt hebben bij de organisatie van het kerkenwerk, van jeugdwerkactiviteiten tot visieontwikkeling;
  • Kerkenraad heeft meer zicht op de belevingswereld van jongeren en weet hierop te anticiperen;
  • Jongeren beseffen dat de kerk geld kost en dat er zorgen zijn over de toekomst;
  • Jongeren zijn enthousiast geraakt om mee te denken over een vernieuwende activiteit die volgens hen een stap is richting ‘de kerk van de toekomst’;
  • Jongeren beseffen dat zij onderdeel zijn van de gemeente en dat hun mening en inzicht heel waardevol is voor de kerk.

Doelgroep
Kerkenraad, kerkrentmeester, jeugdwerkkader en jongeren (16-24 jaar)

Programma
De aanwezigen gaan met elkaar in gesprek over wat geloven voor hen betekent, wat voor hen ‘kerk’ is en hoe zij de toekomst van de kerk zien. Daarna wordt er een gezamenlijk voorstel ontwikkelt voor een vorm van kerk-zijn dat hierbij past. Iedere deelnemersgroep geeft aan welke rol hij daarin voor zichzelf ziet en committeert zich hieraan.

Duur
Dagdeel (twee uur)

Investering
€ 240,-

Aantal deelnemers
6-18

Advies
Neem voor persoonlijk advies of praktische vragen contact op een medewerker van het team Ondersteuning Gemeenten van de Protestantse Kerk. . Of bel 030 - 880 1503 of mail naar info@jop.nl.

Direct inschrijven Themabijeenkomst 'Kerk van de toekomst'

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.