slide overlay

Training Jeugdambtsdragers

Ben jij jeugdambtsdrager of heb je ambities om dat te worden? In deze training leer je meer over de structuur van de kerk, de plaats van jeugdambtsdragers in de kerkenraad en over jeugdwerk.


Doel van de training
Als jeugdouderling of jeugddiaken komt er veel op je af. Je bent een spin in het web van het jeugdwerk in de kerk. Maar hoe voorkom je dat je erin verstrikt raakt? Wat wordt er van je verwacht in de kerkenraad? Hoe ga je om met de problemen en uitdagingen in het jeugdwerk? En hoe houd je alle vrijwilligers gemotiveerd en geïnspireerd? Je leert het in deze training. 


Doelgroep
Deze training is ontwikkeld voor

 • Jeugdouderlingen en/of ouderlingen die die belangen van de jeugd behartigen binnen de kerkenraad
 • Jeugddiakenen en/of diakenen die de belangen van de jeugd behartigen binnen de kerkenraad
 • Iedereen die een bestuurlijke taak heeft op het gebied van kerkelijke jeugdwerk zoals leden van een jeugdraad of taakgroep jeugd


HET PROGRAMMA

Bijeenkomst 1

 • De hooggespannen verwachtingen van een jeugdambtsdrager
 • Communicatie met de kerkenraad en jeugdleiding

Bijeenkomst 2

 • Gesprek over motivatie en drijfveer als motor van jeugdwerk
 • De combinatie van kerkenraadslid en jeugdwerker

Bijeenkomst 3

Keuzemodules:

 1. Werven en begeleiden van vrijwilligers
  • Gavengericht werven van vrijwilligers
  • Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers
  • Motivatie hoog houden
 2. Vergaderen met inspiratie
  • Opstellen van een goede vergaderagenda
  • Tijdmanagement
  • Bezinning en inspiratie tijdens de vergadering
 3. De leegloop van het jeugdwerk
  • Kansen voor kleinere vormen van jeugdwerk
  • Relatiegericht jeugdwerk
  • Gedeelde verantwoordelijkheid met de jeugd
 4. Visie & beleid en het nieuwe jeugdwerk
  • De essentie van het jeugdwerk
  • Een andere samenleving, een andere kerk, andere vormen van jeugdwerk


Duur
Tenminste drie bijeenkomsten.
De bijeenkomsten 1 en 2 vormen de basis.
Voor de derde en eventuele volgende bijeenkomsten kiezen we gezamenlijk één of meerdere keuzemodules.

Investering
De kosten voor de training op locatie bedragen € 290,-. 
Wil je deze traning individueel volgen? Dat kan ook. De prijs is dan € 24,-, p.p. bij een minimum aantal van 8 deelnemers (open inschrijving). In overleg met een medewerker van het team Ondersteuning Gemeenten kunnen we samen op zoek naar andere deelnemers in jouw regio.

Meer informatie en aanmelden
Neem voor persoonlijk advies en praktische vragen contact op met een medewerker van het team Ondersteuning Gemeenten. Of bel 030 - 880 1503 of mail naar info@jop.nl.

Direct inschrijven voor 'Training jeugdambtsdragers'

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van JOP. Meld je hier aan.