Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Veertigdagenkalender maken

Naar overzicht werkvormen

Hoe zorg je dat de 'veertigdagentijd' jong en oud aanspreekt? Maak een kalender! Met z'n allen!

De tijd voor Pasen noemen we de veertigdagentijd. Vanuit Kerk in Actie wordt elk jaar een thema gegeven voor de 40 dagen van bezinning. In 2019 is het thema 'een nieuw begin'. Hier vind je meer informatie over de campagne van dit jaar. 

Doel: Deelnemers ontwikkelen samen allerlei mogelijkheden om het thema van de veertigdagentijd in hun dagelijks leven vorm te geven.

Nodig:

Materiaal om in te grasduinen en inspiratie op te doen. Hieronder een paar suggesties:

  • Bijbels in diverse vertalingen, kinder- en jongerenbijbels, gedichtenbundels, exemplaren van kindernevendienst-materiaal voor deze periode waarin het thema dat de gemeente in de dienst uitgewerkt aan de orde komt,
  • Laptops/computers/tablets (met toegang tot internet op jouw locatie).
  • Tijdschriften, fotoboeken en ander beeldmateriaal.
  • Materiaal van Kerk in Actie over de Veertigdagentijd, zie www.kerkinactie.nl/40dagentijd
  • Flap-overvellen, stiften, post-it memo's, tape om flap-overvellen op te hangen
  • Pennen, papier en potloden
  • A4 papieren met alle dagen van de periode waarvoor je de kalender maakt. Voor elke dag 1 A4 papier. Maak stapeltjes per iedere dag. Dus alle maandagen bij elkaar, alle dinsdagen bij elkaar, enzovoorts. Wil je de kalender digitaal maken, kies dan voor één velletje voor iedere weekdag. Dus een vel met alle maandagen, eentje met alle dinsdagen, enzovoorts. Elk groepje krijgt straks 1 stapeltje.

Vooraf:
a. Deze werkvorm leent zich uitstekend om met jong en oud samen te doen. Je kunt de kalender maken door verschillende leeftijden en bestaande groepen uit de gemeente erbij in te zetten. Organiseer een bijeenkomst die je met de jeugdgroep voorbereid en nodig bijvoorbeeld de seniorenclub uit. Of met mensen die bij een ‘open inloop’ komen, een volwassenkring, de kinderen van de kindernevendienst of kinderclub, kerkenraad etc.

b. Lees het materiaal dat er vanuit jouw kerk gebruikt gaat worden voor de gekozen periode. En/of bekijk de veertigdagencampagne van www.kerkinactie.nl. 

Stel jezelf de volgende vragen:

  • Wat spreekt je in dit materiaal aan? 
  • Welke deelthema's zijn er? 
  • Hoe zou je dit naar jouw jongeren kunnen vertalen?


c. Maak een keuze voor een papieren of een digitale versie. Wil je de kalender kopiëren en zo delen of via internet verspreiden? Via de kerkwebsite kan je een digitale versie beschikbaar stellen aan de hele gemeente.
Je kunt ook een papieren kalender verkopen voor een goed doel. Denk hier goed over na. Als je dit wilt verkopen dan is belangrijk dat het van enige basiskwaliteit is voorzien, mooi is afgewerkt en in elkaar is gezet. Zoek uit of dit haalbaar is en/of dit binnen budget kan vallen.

d. Maak zeven groepjes om de inhoud van de kalender te maken. Je kunt vasthouden aan de bestaande groepjes (de Kindernevendienstgroep, de catechesegroep, de diakenen, de ouderensoos, etc.) of je maakt zeven gemengde groepjes. Ieder groepje vult één dag per week, iedere week dezelfde dag. Dus één groepje is bezig met het zoeken van beelden, één groepje met het zoeken van gedichten of Bijbelteksten, afhankelijk van de keuzes die jullie in de vorige stap gemaakt hebben. Ieder groepje krijgt dus één stapeltje A4tjes met de weekdagen om te vullen. Als jullie de kalender digitaal willen gebruiken, is het handig om de de groepjes hun input digitaal te laten maken.

e. Ook handig om te weten: het maken van een kalender duurt ongeveer 45 minuten.
Probeer niet direct teveel op de input van de groepje in te gaan. Vragen stellen over waarom ze deze keuze maken of wat ze ermee willen zeggen is natuurlijk prima, maar laat ook ruimte om de input voor zichzelf te laten spreken in de periode waarvoor jullie de kalender maken.

Uitvoering
a. Open jullie bijeenkomst zoals jullie gewend zijn.

b. Vertel dat jullie doel vandaag is het maken van een kalender voor de komende periode. Deze periode is in de kerk ieder jaar weer een periode van bezinning. Eventueel kun je achtergrondinformatie vertellen over de veertigdagentijd. 

c. Maak een mindmap. Schrijf het hoofdthema van de 40dagentijd op een flap-over vel papier en vraag de jongeren om hun gedachten bij het thema er omheen te schrijven. Gebruik 5 minuten hiervoor.

d. Bespreek kort wat er is opgeschreven. Probeer er grote lijnen in te benoemen en te kijken waar overlap ligt, cluster zo de reacties. Kijk of je de dingen die zijn opgeschreven kan relateren aan verschillende deelthema's. Dit is handig voor de volgende stap op weg naar jullie kalender. Hang deze flap op zodat jullie deze allemaal kunnen zien.

e. Pak een volgende flap-over en schrijf links van het vel, onder elkaar, de dagen van de week. Maak een opzet voor de dagen van de week, waarbij je per dag een andere verwerkingsvorm aanbiedt. Bijvoorbeeld op maandag een opdracht, dinsdag een gedicht/tekst, woensdag een Bijbeltekst met vragen, donderdag een gebed, vrijdag een recept, zaterdag een uitdaging, zondag iets om te knutselen/kleuren/tekenen/maken. Er is natuurlijk veel meer mogelijk. Geef iedere dag één categorie en schrijf die op de flap achter de betreffende dag.

Bedenk - bij iedere dag wan de week - voor het eind van de 40 dagen een groot resultaat, een recept om te proberen, een manier om bezig te zijn voor een goed doel, een gedicht, een mooie collage, een mooi beeld (foto/kunstwerk/oid) dat bij het (deel)thema past, iets om over uit te wisselen met elkaar. 

f. Deel de groepjes in zoals je vooraf hebt bepaald. Ieder groepje vult één dag per week en iedere week dezelfde dag. Leg uit wat de bedoeling is: Eén groepje is bezig met het zoeken van beelden, één groepje met het zoeken van gedichten of Bijbelteksten, afhankelijk van de keuzes die jullie in de vorige stap gemaakt hebben. Ieder groepje krijgt dus één stapeltje A4tjes met de weekdagen om te vullen. Als jullie de kalender digitaal willen gebruiken, is het handig de input digitaal te maken (of inscannen).

g. Voeg zoveel mogelijk input direct bij elkaar. Spreek met elkaar af wanneer de laatste puntjes op de i gezet worden. Betrek een klein groepje (de jongeren) bij het afmaken en kopiëren van de kalender. Mogelijk zijn zij goed digitaal onderlegd en maken ze er sneller een mooier geheel van dan jij had gedacht.

h. Rond jullie avond af door iedereen te bedanken voor hun input. Maak afspraken over het verschijnen van de kalender en bespreek samen of en hoe jullie andere gemeenteleden laten delen in jullie kalender. De Veertigdagentijd kennen vaak ook een specifiek collectedoel, wellicht kan jullie kalender verkocht worden voor dit doel.

 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.