Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

40 Dagen - tijd voor een ander

Naar overzicht werkvormen

We kunnen de veertigdagentijd gebruiken om tijd te maken voor een ander. In deze bijeenkomst verkennen jongeren hun talenten, en maken zij concrete plannen om 40 dagen lang anderen te dienen.

40 Dagen - tijd voor een ander
Met de opzet van deze bijeenkomst zorgen de jongeren zelf voor een invulling van hun veertigdagentijd, namelijk als tijd voor een ander.

Introductie
Doel: jongeren kennis laten maken met het getal 40 en zijn betekenis
Tijd: 5 minuten
Nodig: A4 met daarop het getal 40, schilderstape, pennen, post-it memo's

Hang een A4 met het getal 40 erop aan de muur. Plak het vast met schilderstape en leg voor de jongeren pennen en post-it memo's klaar.
Vraag de jongeren alle dingen die opkomen bij het getal 40 op de memo's te schrijven. Waar denk je aan?  Er zijn geen foute antwoorden, dus je vader of de buurman (omdat ze 40 zijn geworden) mogen er ook bij, je zusje omdat ze 40 pirouettes achter elkaar kan maken, maar misschien ook Bijbelverhalen waarin het getal 40 een rol speelt. Alles is goed.

Als iedereen klaar is, lees je hardop voor wat er is opgeschreven. Bekijk wat er staat en vraag toelichting waar nodig.

Vertel dat je het getal 40 hebt opgehangen omdat de veertigdagentijd in de kerk weer voor de deur staat. Weten de jongeren wat dat inhoudt? De veertgdagentijd is de tijd van Aswoensdag tot Pasen. Deze tijd duurt zes weken. Om deze tijd bewuster te beleven kiezen mensen in de kerk er soms voor om in deze periode te vasten. Dat wil zeggen dat ze kiezen om bijvoorbeeld geen vlees te eten of om niet te snoepen en geen koekjes te eten. Daarbij maken ze tijd voor God, lezen ze in de Bijbel over hoe Jezus leefde en proberen ze dit voorbeeld te volgen. En het geld dat wordt uitgespaard in de periode door minder te eten of te snoepen, gaat bijvoorbeeld naar een goed doel.

Verkenning
Doel: jongeren kennen elkaars kwaliteiten en ontdekken dat je samen een gemeenschap bent
Tijd: 10 minuten
Nodig: een bol touw (lengte minimaal 10 meter)

Iedereen heeft talenten, iets wat je erg goed kan. Maak een kring, begin met de bol touw in je hand. Pak het uiteinde en gooi de bol naar iemand waarvan je een eigenschap bewondert. ‘Elsa, je bent altijd zo positief, dat vind ik erg leuk'. Elsa vangt de bol en gooit hem naar iemand anders in de groep, maar ze houdt het touw wel vast. ‘Theo, ik vind dat je zó mooi kan tekenen, dat bewonder ik'. Theo houdt het touw ook vast en gooit het touw verder en zo komt iedereen in de groep aan de beurt. En iedereen hoort een mooie eigenschap of talent. Bij een kleine groep kan je zelfs kijken of je twee rondes kan doen, maar de lengte van je touw moet dit uiteraard ook toelaten. Let goed op dat iedereen in de groep aan de beurt komt, ook die minder populaire jongen of meid.

Aan het einde van de opdracht heb je een soort spinnenweb dat jullie met elkaar verbindt. Als je voor een stevig soort touw hebt gekozen, kan je zelfs met elkaar aan dit web hangen om te ervaren dat jullie door elkaar gedragen/vastgehouden worden. Jullie zijn een gemeenschap vol kwaliteit!

Verdieping:
Doel: jongeren ontdekken dat ze hun talenten in kunnen zetten voor de ander
Tijd: 15 minuten
Nodig: voor iedereen een A4 en pen, schilderstape

Iedereen heeft iemand anders een kwaliteit of talent horen noemen. Op welke manier zou je met dit talent andere mensen, jong en oud,  van dienst kunnen zijn? Schrijf dit op het A4tje. Help jongeren waar nodig met het bedenken van acties, maar stimuleer ook het gezamenlijk bedenken van dingen. Boodschappen doen voor een buurvrouw die dat niet kan (voor de bodybuilder), een mooie voorkant tekenen voor een liturgie in de kerk (voor een tekentalent), helpen bij de kindernevendienst of club (als je zo goed bent met kinderen of als organisatietalent in de dop), de mensen in de kerk welkom heten op zondagochtend (als je humeur altijd zonnig is). Het zijn zo maar wat voorbeelden. Alle opties zijn mogelijk, acties binnen en buiten de kerk.  Probeer ook acties te verzinnen die jullie als groep kunnen doen, hierbij bundel je je talenten. Schrijf deze acties op nieuwe A4tjes. Is het lastig om acties voor anderen te bedenken die je als groep kan doen? Denk dan aan initiatieven binnen de kerk waar je bij aan kan sluiten; het ophalen van oud papier, het klaarzetten van de kerk met de koster, het vouwen en nieten van ordes van dienst, het doen van een grote schoonmaakklus of onderhoudsklus.

Vraag iedereen wat ze hebben opgeschreven. Hang alle individuele acties aan de ene kant van de ruimte. Hang hierna alle acties die je als groep kan doen naast elkaar aan de andere kant op.

Maak een ronde langs beide muren, waarbij je alle acties hardop voorleest. Vraag waar nodig toelichting.

Verwerking:

Doel: jongeren kiezen en plannen de acties die ze willen gaan doen
Tijd: 20 minuten
Nodig: 40dagentijd planner, pennen, stiften

Tijd om te kiezen! Tijd voor de jongeren om te bedenken wat ze voor een ander gaan doen. Hiervoor mogen alle jongeren drie streepjes zetten. Hiermee stemmen ze op de leukste actie of verdelen ze hun stemmen over twee of drie leuke acties. De drie acties die de meeste stemmen krijgen gaan jullie gezamenlijk uitvoeren. Is er een gelijke stand voor meer dan drie acties? Maak er dan een loting van. Stop hiervoor de papiertjes in een doos en trek zoveel papiertjes als je acties wilt doen.

De echte fanatiekelingen kiezen natuurlijk zes acties en voeren iedere week van de veertigdagentijd een actie uit. Afwisselen tussen gezamenlijke en individuele acties is natuurlijk ook mogelijk.

Hierna is het belangrijk om de verschillende acties met elkaar te communiceren. Zorg daarom dat je elkaars e-mailadressen hebt en mobiele telefoonnummers. Maak een whatsappgroep waarin je ervaringen deelt, of introduceer een soort ‘40dagentijdnieuwsbrief' met actie-updates. Als coach hoef je dit natuurlijk niet alleen te doen, liever zelfs helemaal niet. Er is vast een jongere die dit als actie wekelijks wil maken en rondmailen. Alle anderen mogen dan hun ervaringen van die week mailen en die worden in de nieuwsbrief opgenomen.

Maak een duidelijk plan waarbij de acties worden gekoppeld aan data, verspreid over de veertigdagentijd. Spreek met elkaar af dat iedereen aan zoveel mogelijk acties meedoet. De jongeren hebben zelf de acties gekozen, dus de motivatie is er. Probeer deze groepsacties niet allemaal op dezelfde dag van de week te plannen. Jongeren met bijbaantjes of sportverplichtingen kunnen hierdoor in de problemen komen.

Breng de acties die jullie gaan doen ook onder de aandacht van de gemeente. Misschien zullen ze van verschillende acties iets merken, maar ook de acties die buiten de deur plaatsvinden zijn leuk om terug te koppelen. Leg jullie 40dagentijdnieuwsbrief bijvoorbeeld bij de zondagsbrieven bij de ingang van de kerk. Of laat ze uitdelen op zondagochtend.

Afronden: blaasvoetbal

Doel: ontspannen
Tijd: 10 minuten
Nodig: rietjes, pingpongballetjes, (plastic) bekertjes, tijdsregistratie

We hebben een hele periode voorbereid waarin we allemaal dingen voor anderen gaan doen. Daarom nu een spel waarbij je alles van je af kan blazen.

Maak teams van drie of vier personen en zet één of meerdere  tafels los in de ruimte. Op de korte kanten van de tafels komenbekertjes te staan. Dit zijn de doelpalen. Deze mogen niet verschuiven en niet van tafel vallen. Dit is tevens de enige plek waar de pingpongballetjes van tafel mogen vallen.  Net als bij voetbal, daar is de doellijn ook de enige buitenlijn die voordeel oplevert als hij wordt gepasseerd.

De regels lijken erg op die van voetbal. Maar hier wordt niet getrapt tegen de bal, maar geblazen én alleen geblazen. Zuigen mag niet.

Bedenk zelf hoe je een klein toernooi opzet. Weet je het niet goed? Vraag het aan de groep. Er zijn vast slimmeriken die zo een kleine opzet in elkaar hebben gezet, die past bij jullie aantal teams. Neem voor iedere wedstrijd tussen de twee en vier minuten de tijd. Dit is ook weer afhankelijk van het aantal te spelen wedstrijden. Let er op dat er bij iedere wedstrijd een scheidsrechter aanwezig is.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.