Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

De Heer is waarlijk opgestaan!

Naar overzicht werkvormen

Bezig met het wonderlijke verhaal van Pasen.

‘De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!' Het is een liedje dat veel kinderen zingen rond Pasen. Maar wat betekent Jezus' opstanding? In deze bijeenkomst sta je stil bij de betekenis van Pasen.

Echt gebeurd!
Doelstelling: kinderen denken na over wanneer iets echt is gebeurd
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: kranten, scharen

Leg een stapel kranten neer en geef de kinderen een paar minuten de tijd om een berichtje uit te knippen dat ze opvalt, bijvoorbeeld een kort berichtje over een overval, een ongeluk of juist een reddingsactie. Stel nu de volgende vragen:

  • Wat is er gebeurd?
  • Hoe weet je dat?
  • Wie heeft dat gezegd?
  • Heb je het zelf gezien?
  • En waarom geloof je het dan...?

Voer een gesprekje over wanneer je kan geloven dat iets waar is en echt gebeurd. Je hoeft er niet per se zelf bij geweest te zijn om het te geloven. Wat je nodig hebt, is een betrouwbare getuige of een verslaggever. 

Het paasverhaal
Doelstelling: kinderen horen het paasverhaal
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: kinderbijbel, kaarsen

Dim de lichten in de ruimte en laat alleen een paar kaarsjes branden. Lees of vertel het verhaal van Pasen. Gebruik hiervoor een kinderbijbel en vertel over Jezus' veroordeling, Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding.  Laat de kinderen zoveel mogelijk lichten en kaarsen aan doen, op het moment dat je vertelt over de opstanding.

Praten over Pasen
Doelstelling: kinderen denken na over de betekenis van Pasen
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: kaarten die je hier kunt downloaden

Gebruik de kaartjes en onderstaande tekst om Pasen uit te leggen aan de kinderen. Maar, denk er eerst zelf over na. Wat betekent Pasen voor mij? Kan je dat aan de kinderen vertellen?

Voor deze activiteit knip je alle kaartjes met woorden los en leg de kaarten op een tafel.
Laat de kinderen er omheen lopen om te lezen wat er op de kaartjes staat. Laat ze allemaal een kaartje uitkiezen dat voor hun gevoel met Jezus' sterven te maken heeft of met de reactie van zijn leerlingen op zijn dood. Welke kaartjes hebben de kinderen uitgekozen?

Vertel nu dat bij Jezus' opstanding alles anders werd. Je zou kunnen zeggen dat het niet meer donker was, maar dat het licht ging schijnen, zoals je ook bij het verhaal liet zien. Het tegenovergestelde gebeurde: Jezus was niet meer dood, Hij werd levend. De leerlingen van Jezus huilden, maar nu konden ze weer lachen. Ze voelden zich alleen, maar nu bleek dat ze nooit meer alleen hoefden te zijn.

Laat de kinderen nu een kaartje erbij zoeken met een woord of tekst dat het tegenovergestelde uitdrukt, zodat ze een woordpaar krijgen. Bijvoorbeeld: dood-levend, verdrietig-blij, alleen-nooit meer alleen.

Paasspel
Doelstelling: kinderen spelen het ongelooflijke verhaal van Pasen
Tijdsduur: dertig minuten of meer
Nodig: het paasspel met instructie en informatie over rollen en attributen die je hier kunt downloaden

Kinderen leren het meest van wat ze zelf hebben ervaren en waar ze over hebben verteld. Een toneelspel over het paasverhaal is een goede manier om er helemaal bij betrokken te raken. Dat kan tijdens het clubuur of de catechese met de kinderen die er zijn, maar het spel kan ook van tevoren worden ingestudeerd en worden opgevoerd tijdens de paasmorgendienst. Laat de kinderen in de huid kruipen van de rijke Jozef van Arimatea, van de stoere bewakers bij het graf of van de vrouwen die Jezus als eerste ontmoeten. 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.