Werkvormen voor
jouw jeugdwerk
Is een onderdeel van: Catechese | Basics Programma: Basiscatechese: Kerk Werkvorm 2 van 8

De kerk, dat ben jij!

Naar overzicht werkvormen

Deze bijeenkomst gaat over de kerk als gemeenschap van mensen en over de taken en rollen die er zijn.


Doelen van deze bijeenkomst:

  • De kinderen ontdekken dat ‘de kerk’ in elk geval twee dimensies kent: de kerk als gebouw en de kerk als gemeenschap van mensen.
  • De kinderen maken kennis met de drie ambten (predikant, ouderling, diaken) en met andere taakdragers.
  • De kinderen verkennen de grenzen van de kerkelijke gemeenschap met de vraag: wat is ‘kerk’ en wat niet?
  • De kinderen benoemen hun eigen talenten en formuleren hoe zij zelf met hun talenten iets voor de kerk zouden kunnen betekenen.

Samenvatting:
Het gebouw is natuurlijk niet het kloppend hart van de kerk; dat zijn de mensen. En binnen de gemeente als grote groep mensen, zijn verschillende kleindere verbanden en taken. Dit ga je met de kinderen bespreken. Je leest eerst verschillende stellingen voor en de kinderen beslissen of ze dit 'kerk' vinden, ja of nee. Daarna bespreek je de verschillende verbanden binnen de kerk zoals de kerkenraad, diaconie, kindernevendienst etc. En vervolgens de individuele rollen die er zijn, waaronder de drie ambten. De abmten van dominee, ouderling en diaken zijn even belangrijk, iedereen in de kerk doet iets anders maar alles is nodig. Je speelt vervolgens levend domino, om te illusteren dat we ieders unieke eigenschappen nodig hebben om het grotere geheel te vormen. Je hoeft niet alles alleen te kunnen, we hebben elkaar nodig. Wat zijn de talenten van de kinderen die zij zouden kunnen inzetten?

Het gehele programma vind je in de eerste bijlage.

Werkbladen:

  • Werkblad 10.1 – Jezus heeft het voorgedaan
  • Werkblad 10.2 – Als je geen liefde hebt...

De werkbladen vind je in de bijlagen.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.