Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Deel je verhaal digitaal!

Naar overzicht werkvormen

In gesprek over online communicatie. De kinderen delen hun creatieve verwerking van een Bijbelverhaal via internet.

Doel: De kinderen denken na over hoe zij het internet gebruiken en bedenken een manier om een bijbelverhaal via internet te delen. 

Nodig:

 • Papier, potloden/stiften of playmobil/lego
 • Telefoon/fototoestel
 • Eventueel een beamer en een laptop

Introductie
Stel je eens voor: je wilt aan degene die naast je zit vertellen dat je heel blij bent, en je mag niet praten, hoe zou je dat kunnen doen?

Mogelijke antwoorden: Je kunt het tekenen, schrijven of uitbeelden...

Vraag de kinderen of iemand weet hoe je met gebaren kunt vertellen dat je van voetbal houdt. Je kunt bijvoorbeeld eerst naar jezelf wijzen, daarna een hartje met je handen maken en daarna uitbeelden dat je aan het voetballen bent.

Vraag een kind of hij/zij iets wil uitbeelden voor de groep, de andere kinderen mogen raden wat er wordt bedoeld. Fluister een kind een van onderstaande zinnen in en laat hem/haar dit uitbeelden.

 • Ik houd van dansen
 • Ik heb honger
 • Ik houd van televisie kijken
 • Ik vind springen niet leuk
 • Ik ben boos
 • Ik houd van tekenen

Verdieping
We hebben nu gepraat over verschillende manieren om iets aan iemand te vertellen die dichtbij is.

 • Hoe kun je iets aan iemand vertellen die ver weg is?
  Mogelijke antwoorden: Bellen, skypen/facetimen, appen
 • En als je iets aan heel veel mensen tegelijk wilt vertellen?
  Mogelijke antwoorden: Video/verhaal/tekening maken en op social media/youtube zetten

 • Kijken de kinderen wel eens filmpjes of foto’s op internet? Op welke site en welke filmpjes kijken ze? Laat ze kort enkele antwoorden noemen.

 • Zetten de kinderen wel eens iets op internet? Een filmpje of een foto?

Bijbelverhaal
In de tijd dat Jezus op aarde leefde, vertelde hij ook vaak iets aan veel mensen tegelijk. Deed hij dat ook met video’s en Facebook? 

Vertel de kinderen dat er in de tijd van de Bijbel nog geen internet was. Mensen die naar Jezus wilden luisteren konden geen video van hem kijken! Hoe zou dat zijn geweest? Ze moesten naar hem toe. Jezus sprak soms voor meer dan duizend mensen.

Vertel de kinderen het verhaal van de broden en de vissen (Matteüs 14: 13-21)
Of kies een ander bijbelverhaal waar Jezus spreekt voor een grote groep mensen.

Verwerking
Wij kunnen dit verhaal wél delen op internet en dat gaan we ook doen! Wij gaan er voor zorgen dat alle mensen uit de kerk kunnen zien waar wij het over hebben gehad.

Optie 1: Laat de kinderen in tweetallen een tekening maken bij een onderdeel van het verhaal. Laat eventueel een wat ouder kind samen werken met een jonger kind. Geef ieder groepje het onderdeel mee waar zij een tekening bij mogen maken. Je kunt het verhaal bijvoorbeeld in deze drie onderdelen opsplitsen:

 • Een hele grote groep mensen in bij elkaar gekomen om naar Jezus te luisteren
 • Het wordt tijd om te eten, een jongen heeft vijf broden en twee vissen
 • Er is genoeg voor iedereen, er blijft zelfs eten over

Eventueel ter inspiratie voor de kinderen: een video met tekeningen bij dit bijbelverhaal 

Optie 2 (geschikt voor kleine groepen): Laat de kinderen het bijbelverhaal nabouwen met lego of playmobil. Nadat een onderdeel van het verhaal is nagebouwd, mag een van de kinderen een foto maken. Laat de kinderen de poppetjes steeds anders neerzetten, zodat het hele verhaal wordt nagebouwd.

Afsluiting
Plaats de foto’s op de website of facebookpagina van de kerk (doe dit eventueel waar de kinderen bij zijn, zodat ze het echt kunnen zien). Vertel de kinderen dat ze thuis aan hun ouders kunnen vragen op de website van de kerk te kijken, zo kunnen ze hun eigen kunstwerk aan iedereen laten zien!

De foto’s kunnen eventueel ook in de volgende kerkdienst op de beamer worden laten zien.

 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.