Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

En God en vele Godsbeelden

Naar overzicht werkvormen

Hoe zit dat met jouw Godsbeeld?

NOMEN EST OMEN
Doelstelling: de jongeren ontdekken dat er veel verschillende beelden van God zijn
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: flap-over, knutselspullen, werkblad puzzelstukjes (hier te downloaden)

Vraag aan de jongeren verschillende beelden en namen van God te noemen. Je kunt ook zelf een lijst achter de hand hebben met
diverse namen. Om inspiratie op te doen levert even Googelen een enorme lijst op. Schrijf deze woorden die ze noemen op een
flap-over en praat er (kort) over met elkaar. Geef daarna iedereen één of twee puzzelstukjes waarop ze één van de woorden die op de flap-over staan kunnen schrijven of tekenen. Bedenk voor de zekerheid ook nog enkele godsbeelden om achter de hand te houden. Maak als de jongeren klaar zijn de puzzel (besteed niet al teveel tijd aan het versieren) en laat deze zo liggen. Het is de bedoeling dat je er later weer op terug gaat komen.

DE GOD VAN DE BIJBEL?
Doelstelling: de jongeren ontdekken dat God vele gezichten heeft
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: voor iedereen een blad met bijbelse godsbeelden (hier te downloaden), voldoende bijbels voor iedereen

In deze werkvorm is elk antwoord in principe goed. Toch kan de sfeer snel omslaan in ‘ik heb gelijk'. Spreek daarom van tevoren met elkaar af dat je elkaar laat uitspreken, elkaar respecteert, naar elkaar luistert en open vragen stelt. Geef iedereen het blad waarop een aantal bijbelse beelden van God staan. Vraag de jongeren voor zichzelf op te schrijven welk van de genoemde beelden volgens hen het best God beschrijft en waarom.

Wat spreekt hen er zo in aan? Laat hen ook de daarbij passende bijbeltekst opzoeken en doorlezen. Vraag of deze bijbeltekst het beeld helderder maakt of juist niet. Vinden ze het godsbeeld nog steeds mooi, minder mooi of juist mooier? Wissel hierna uit welke
godsbeelden iedereen heeft gekozen en waarom. Dat kan zowel in een gesprek als in een discussie. Ga, als je voor de laatste optie 
kiest, vooral in op de volgende vragen: ‘welk Godsbeeld past het best bij jou en waarom? en ‘hoe begrijpen we dit godsbeeld het best?'.
Let hierbij wel goed op dat de deelnemers van de discussie elkaar blijven respecteren.

IN GODS SCHOENEN
Doelstelling: de jongeren ervaren hoe godsbeelden over kunnen komen door ze uit te beelden
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: stoelen en tafels

Na al die zware gesprekken is het goed om even stoom af te blazen. Even niet het hoofd gebruiken, maar met je hele lichaam bezig
te zijn met wie God voor jou is. Vraag de jongeren verspreid door de ruimte te gaan staan (hiervoor moet je waarschijnlijk even schuiven met stoelen en tafels) met een stoel. Vertel hen dat ze nu hun eigen godsbeeld gaan uitbeelden. De stoel staat voor henzelf: de mens.
Zij zijn zelf nu even God. Bijvoorbeeld: als God voor hen een verheven God is, kunnen ze op tafel gaan staan. De stoel staat dan nederig' op de grond. Als God juist een vriend is, kunnen ze gearmd of in omhelzing met de stoel staan.

Draai na ongeveer vijf minuten de rollen om. Nu staat de stoel voor God en zijn de jongeren zichzelf. Hoe plaatsen ze zichzelf ten opzichte van God? Praat daarna kort (misschien onder het genot van een kopje thee of limonade) even na. Hoe voelde het om God te zijn? En hoe voelde jij je toen jij uitbeeldde hoe jij tegenover God staat?

Deze korte werkvorm is een mooie brug naar de volgende werkvorm.

HEMELTJE, MET WIE PRAAT IK HIER?
Doelstelling: de jongeren denken na over de verschillende kanten van hun godsbeeld
Tijdsduur: twintig minuten
Nodig: Voor iedereen A4tje met relaties met God (hier te downloaden), flap-over

Je godsbeeld is belangrijk voor de manier waarop je met God omgaat. Bijvoorbeeld: als je bidt heb je een idee of een gevoel wie God is en zo spreek je Hem (of Haar) ook aan.

In deze werkvorm ontdekken de jongeren hoe hun relatie met God is. Bijvoorbeeld: ben je zijn kind of is Hij meer een vriend van jou? vereren ze Hem als een popster, is Zij net zo verzorgend als moeder thuis of lijkt Hij meer op een vage kennis? Geef de jongeren het A4tje met suggesties van relaties met God en vraag hen uit deze relaties één te kiezen die hen het best aanspreekt.

Vraag hen vervolgens goed na te denken wat deze antwoorden over hun relatie met God zeggen en dit ook op te schrijven. Bijvoorbeeld: "Ik zie God als een vader, dat betekent dat ik denk dat Hij mij altijd beschermt en onvoorwaardelijk voor mij gaat. Maar Hij is ook iemand die altijd alles ziet wat ik doe." Of: "Ik zie God als een goede vriend. Zo eentje die altijd in de buurt is als ik Hem nodig heb. Maar ook iemand aan wie ik me flink kan ergeren." Vaak noemen jongeren alleen de positieve kanten van hun godsbeeld. De
moeilijke of boze kant van God wordt vaak niet (of nauwelijks) belicht. Vraag de jongeren ook om na te denken over de negatieve
kanten van het door hen gekozen godsbeeld en deze in het lege vakje aan de andere kant van het blad te zetten. Welke kant weegt
uiteindelijk zwaarder voor jouw godsbeeld: de positieve of de negatieve?

Laat de jongeren een prop maken van het blad, deze door de ruimte gooien en een andere prop weer oppakken. Vraag hun een korte reactie te schrijven op wat er is ingevuld. Laat de jongeren elkaar ‘vinden' (zowel de schrijver als de reageerder) en in twee ronden (kort) met elkaar hierover praten. Eventueel kan je nog in een plenaire setting afsluiten.

AFSLUITING: BLINDEN EN OLIFANT
Doelstelling: de jongeren ontdekken dat één God vele beelden kan bevatten en toch dezelfde kan zijn
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: de godsbeeldenpuzzel die jullie aan het begin gemaakt hebben, verhaal 'De blinden en de olifant' (hier te downloaden)

Kijk nog eens naar de puzzel met elkaar. Wat valt je op? Leg uit dat de puzzel eigenlijk voor God staat: al onze godsbeelden zijn er een onderdeel van en samen vormen ze allemaal één God. Lees als afsluiting het verhaal ‘De blinden en de olifant'. De blinden ‘voelen'  maar één onderdeel van de olifant en betogen om het hardst dat ze precies weten wat een olifant is. Zo is het ook met godsbeelden: je eigen beeld van God helpt je om te begrijpen wie God is. En samen ontdek je dan nog veel meer...

 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.