Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Een kijkje in het leven van....Nina

Naar overzicht werkvormen

Bekijk de video over Nina (13) en ga met elkaar in gesprek over verschillende thema's.

Wat weten we eigenlijk van tieners? Waar houden ze zich mee bezig en hoe ziet hun geloof eruit? In deze mini-documentaire vertelt Nina hoe haar leven eruit ziet en welke rol geloof daarin speelt.

Bekijk het filmpje: ‘Een kijkje in het leven van Nina’

Algemeen
Bekijk het filmpje met elkaar. Leg alvast papier en pennen klaar.

Jongeren

 • Schrijf op een blaadje de eigenschappen/momenten op van Nina die je bij jezelf herkent.
  En schrijf vervolgens op hoe jij met zo’n situatie om zou gaan. Praat er vervolgens met elkaar over.

 • Maak je eigen vlog/filmpje over jezelf waarin je uitlegt wie je bent, wat je hobby's zijn. En wat je het belangrijkste vindt, waar jij je het meest mee bezig houdt of waar jij je zorgen over maakt en wat je daar aan doet. Laat het filmpje zien aan de jeugdgroep. 

Jeugdleiders en predikanten

 • Wat valt je op? Schrijf op een groot vel papier (A1) wat je opvalt en waar je blij, boos of geïrriteerd van wordt. Welke thema’s zijn belangrijk om over door te praten. Wat herken je bij je ‘eigen’ tieners?

In het filmpje komen verschillende thema's aan bod. Klik op onderstaande link om door te praten over een specifiek thema:

 1. Relaties en vriendschap
 2. Kerkdienst en vieren
 3. Kerk als thuisplek voor jongeren
 4. Geloofstwijfel
 5. Geloofstwijfel/kerk als thuisplek voor jongeren
 6. Geloven buiten de kerk

 

Relaties en vriendschap
Vriendschap betekent veel voor Nina. Waaruit blijkt dat?

Vragen jongeren

 • Wat betekent vriendschap voor jou?
 • Heb je ook vrienden (in de kerk) met wie je over het geloof kan praten?
 • Zo ja, hoe is dat? Zo nee, zou je dat willen? waarom wel/niet?

 Vragen jeugdleiders en predikanten

 • Zie je in de kerk dat jongeren veel aan elkaar hebben?
 • Nina vertelt dat ze de kerkdienst saai vindt, tenzij er een vriendin naast haar zit.
  Herken je dat bij de jongeren in de kerk?
 • Wat vind je van de manier waarop dat gaat?
 • Hoe zou je dat nog meer kunnen bevorderen op een goede manier?

Wil je verder praten of aan de slag met dit thema?
Kijk dan bijvoorbeeld naar deze werkvormen over vriendschap.

 

Kerkdienst en vieren
Nina is veel bezig met dingen doen; sporten, buiten zijn en creatief doen. Maar ze geeft ook aan dat de kerkdienst echt bij haar leven hoort. Alleen vindt ze het maar saai als haar vriendin er niet is. Herken je dat bij jezelf of bij de jongeren in de kerk?

Vragen jongeren

 • Hoe zit dat bij jou? Wat vind je van de kerkdienst?
 • Noem eens twee mooie en twee moeilijke/stomme dingen van de kerkdienst?

 Vragen jeugdleiders en predikanten

 • Herken je wat Nina zegt over de kerkdienst bij jongeren uit je eigen kerk?
 • Hoe komt dat denk je?
 • Wat zou je kunnen doen om jongeren (zoals Nina) betrokken te houden tijdens de dienst?

 Wil je verder praten of aan de slag met dit thema? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze werkvorm.

 

Kerk als thuisplek voor jongeren
Nina geeft aan dat ze het leuk vindt om af en toe te helpen bij de kindernevendienst.
Af en toe mag dat van haar moeder.

Vragen jongeren

 • Voel jij je thuis in de kerk? waarom wel/niet?
 • Help jij ook wel eens bij de kindernevendienst of ergens anders?
 • Zo ja, hoe vind je dat?
 • Hoe zou jij willen helpen of willen meedenken in de kerk?

 Vragen jeugdleiders en predikanten

 • Is meehelpen bij de kindernevendienst ook een vorm van kerk-zijn? waarom wel/niet?
 • Is het belangrijk dat jongeren de dienst bijwonen? waarom wel/niet?
 • Is het belangrijk dat jongeren een eigen taak/verantwoordelijkheid krijgen in de kerk?

Wil je verder praten of aan de slag met dit thema? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze werkvormen

 

Geloofstwijfel
Nina geeft aan dat ze twijfelt over dingen in de bijbel en dat het geloof niet heel veel voor haar betekent. Herken je de twijfels? En hoe ga je hiermee om?

Vragen jongeren

 • Wat betekent geloof voor jou?
 • Twijfel je wel eens? waarover?
 • Kan je daar met iemand over praten? Of zou je dat willen?
 • waarom wel/niet?

Vragen jeugdleiders en predikanten

 • Wat doe je als je ziet dat iemand twijfelt over het geloof?
 • Nina vindt het belangrijk te weten of iets waar is of niet en wil dat wel onderzoeken. De dominee waar Nina het over heeft, biedt haar bijbels aan waarin ze kan lezen, wat vind je van dit idee?

Wil je verder praten of aan de slag met dit thema?
Kijk dan bijvoorbeeld naar deze werkvorm

 

Geloofstwijfel/kerk als thuisplek voor jongeren
Dominee ‘Pieter’ biedt Nina en haar vriendin bijbels aan om in te bladeren en te onderzoeken.
Hiermee geeft de dominee ruimte voor haar twijfels en vragen en neemt haar hierin serieus.

Vragen jongeren

 • Heb jij het gevoel dat de dominee of andere kerkleden je serieus nemen?
  Waaraan merk je dat?
 • Wanneer voel jij je thuis in de kerk?
 • Wat zou jij kunnen doen om je thuis te voelen in de kerk?

Vragen jeugdleiders en predikanten

 • Hoe kan je kinderen en jongeren het gevoel geven dat ze zichzelf mogen zijn in al hun vragen en twijfels?
 • Hoe zou jij de kerk inrichten om jongeren zich thuis te laten voelen in de kerk?

Geloven buiten de kerk
Als Nina vertelt aan haar hockeyteam waar ze Jelinka van kent, reageren ze verbaasd. Herken je de reactie van de jongeren?

Vragen jongeren

 • Herken je de reactie van de jongeren? Hoe zou jij reageren?
 • Nina vindt het niet erg om te zeggen dat ze wekelijks naar de kerk gaat. Hoe sta jij daarin?

Vragen jeugdleiders en predikanten

 • Herken je de reacties van de jongeren?
 • Wat zou jij antwoorden aan deze jongeren?
 • Merk je dat jongeren uit jouw kerk moeite hebben met de reactie van anderen?
 • Praat je daar wel eens over? En hoe pak je dat dan aan?

Wil je verder praten of aan de slag met dit thema?
Kijk dan bijvoorbeeld naar deze werkvorm.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.