Werkvormen voor
jouw jeugdwerk
Is een onderdeel van: Werkvormen ingedeeld op Bijbelboek Programma: Genesis Werkvorm 52 van 70

Een nieuw begin voor Lot

Naar overzicht werkvormen

Lot, de neef van Abraham, krijgt steeds in zijn leven kansen voor een nieuw begin. Wie of wat helpt hem?

Doel: De kinderen/tieners ontdekken hoe Lot geholpen werd en bedenken hoe zij zelf kunnen helpen of geholpen worden in lastige situaties om een 'nieuw begin' te vinden.

Nodig:

Gesprek (10 min)
De tijd voor Pasen wordt ook ‘Lijdenstijd’ genoemd. Wie weet waarom dat is?
We noemen het zo omdat in de kerk het lijden van Jezus herdacht wordt, op zijn weg richting het kruis.
In deze tijd kunnen we aan het lijden van Jezus of bijbelse personen denken, maar ook aan lijden in onze tijd. 

Vraag: Waar denken jullie aan bij ‘lijden in onze tijd’?

Inventariseer op een whiteboard/flapover wat hedendaags lijden voor de kinderen/tieners is. (vb buitengesloten of gepest worden, ziekte, overlijden, verhuizen, oorlog, vluchten, blauwtje lopen, slechte resultaten op school etc)

Bekijk het filmpje Mr Wind over meneer de Wind. (2 minuten).

 • Waar dacht je in het begin dat het filmpje over ging? 
 • Wat veranderde het leven van meneer de Wind in dit filmpje?

Een jongen uit het Oude Testament had ook geen makkelijk leven; Lot.
Wie kent zijn verhaal?

Verhaal (15-20 min)
Nadat tieners hun voorkennis gedeeld hebben, deel je de Bijbels, de kaartjes met tekstverwijzing en pennen uit. Laat ieder de tekst van het kaartje opzoeken in de Bijbel (evt. in tweetallen. Een tweetal kan ook meerdere kaartjes krijgen.)
Je kunt hen om beurten een tekst uit het verhaal van Lot laten voorlezen. (Op volgorde.)

Vraag:

 • Met welke vorm van lijden heeft Lot te maken in dit deel van de tekst? (Iedereen kan dat op het papiertje met de Bijbeltekst schrijven.)
 • Hoe overwint Lot met zijn familie deze vorm van lijden? Wat zorgt ervoor dat er een nieuw begin komt?
  (Hoe wordt hij geholpen, hoe wordt het lijden gestopt, of hoe wordt het lijden omgekeerd naar iets goeds?)

Vergelijk deze lijst van lijden van Lot met jullie lijst met lijden vandaag.

 • Wat zijn overeenkomsten? (Welk 'lijden' komt in beide lijsten voor?)
 • Kijk nu naar de manieren waarop Lot het lijden overwon. Welke elementen vind je vaak terug? Welke elementen zorgen voor een nieuw begin? Is er een soort van geheim ingrediënt te ontdekken? (Karaktereigenschap, kwaliteit, toeval, hulp, samen, Gods ingrijp etc.)

Achtergrondinformatie voor de jeugdleider: 
In de bijlage vind je de teksten over het leven van Lot. Hier vind je een overzicht van het leven van Lot en het lijden dat je daarin kunt vinden. Houd dit voor jezelf bij de hand zodat je de kinderen/tieners eventueel op weg kunt helpen. 

Als kind, tiener en jongvolwassene:
* hij groeit op in een ingewikkelde familiesamenstelling en zijn vader overlijdt - Genesis 11:27-30
* verhuizen (alles achterlaten) - Genesis 12:4-5
* hongersnood en vluchten naar Egypte - Genesis 12:10
* uitgezet worden na bedrog en weer terug naar ‘huis’ reizen - Genesis 12:20 en 13:1
* familieruzie en Abraham en Lot gaan uit elkaar, land kiezen - Genesis 13:6-13
* oorlog, gevangen genomen - Gen 14:1-12
* bevrijd door zijn oom - Genesis 14:13-16

Met oudere kinderen (13+) kun je ook onderstaande teksten en thema’s bespreken:
Als volwassene:
* door gastvrijheid te tonen bedreigd -Genesis 19: 1-3
* door gasten gered van seksueel wangedrag - Genesis 19:4-11 (lees zelf ter voorbereiding een bijbels naslag over de gebruiken rond homoseksualiteit in die periode. je kunt ook omwille van de tijd en de zorg die dit thema nodig heeft kiezen dit gedeelte niet te lezen.)
* vluchten aan de hand van een engel en zijn vrouw verloren - Genesis 19:12-26

Verwerking: Drama (15 + 10 min)
Bedenk een drama scène waarin iemand lijdt en er een nieuw begin gevonden wordt. Dit mag een stukje uit het leven van Lot (op hedendaagse wijze) zijn, maar ook een situatie uit het nu is prima geschikt.

Speel de scènes voor elkaar. Maak eventueel opnames om te delen binnen de gemeente.

Toepassen (10 min + komende week)

 • Vat alle genoemde hulp voor ‘een nieuw begin’ samen. 
 • Wat kunnen deelnemers hiermee voor zichzelf of mensen om hen heen? 
 • Sluit af met een gebed waarin steun gevraagd mag worden voor mensen die lijden en kracht voor mensen die willen of kunnen helpen. 

Next steps

 • Bedenk hoe jullie als groep een ander/ anderen kunnen helpen om het leven iets draaglijker te maken. Bijvoorbeeld door een actie als: ‘Arm in Nederland
 • Maak kaarten om iemand op te vrolijken. Maak er een strippenkaart van voor enkele kleine klusjes die jullie zouden kunnen doen. (samen spelen, helpen bij huiswerk, tuin harken, boodschap halen, flessen wegbrengen, kop koffie na de kerkdienst inschenken)
 • Wil je meer ingaan op het thema ‘samen een oplossing zoeken’? Verschillende speelse opdrachten om kinderen samen te laten werken of om na een ruzie opnieuw te beginnen.
 • Bekijk het Provideritem ‘Het Passieverhaal’ voor meer werkvormen bij de lijdenstijd en de Stille Week voor Pasen.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.