Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Geloofsopvoeding 1

Naar overzicht werkvormen

Bijeenkomst met ouders over geloofsopvoeding. Waar sta je zelf en wat geef je je kind mee?

1e bijeenkomst - Het materiaal (b)en jij

Deze bijeenkomst hoort bij een serie van vier bijeenkomsten bij “geloven met plezier”. Je kunt deze bijeenkomst los of in samenhang met een of meerdere bijeenkomsten uitvoeren. In deze bijeenkomst gaat het over de basis van het opvoeden met geloven.

Een bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.

Doel: Je maakt kennis met het boekje, de visie en de gebruikswijze. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen geloof en de vraag wat je eigenlijk wilt overdragen aan je kind.

Voorbereiding

Praktische voorbereiding:

 • Lees het materiaal voor deze bijeenkomst goed door
 • Bestel tijdig het boekje geloven met plezier voor jezelf en alle deelnemers via www.jop.nl/webwinkel of spreek met de deelnemers af dat iedereen een eigen exemplaar bestelt.
 • Zoek de benodigdheden op

Benodigdheden

 • Voor jezelf en ouders Geloven met plezier (te bestellen via de webwinkel van JOP)
 • beelden die kunt gebruiken via internet en/of bestel het spel kaarten op tafel http://shop.eo.nl/kaarten-op-tafel-deel-1/nl
 • Post It blaadjes
 • Flap over vellen
 • Grote vellen A3 papier
 • Pennen
 • (Kleur)potloden
 • Tape om flappen aan de muur te hangen
 • Kopieën van de appels
 • Kopieën van gespreksvragen
 • Kaars
 • Zak waxinelichtjes
 • Lucifers
 • Stiften
 • Scharen

Voorbereiding op de avond zelf

30 minuten van tevoren

Zet voldoende tafels en stoelen klaar voor het aantal deelnemers. Richt de ruimte naar eigen voorkeur in. De manier waarop je de stoelen en tafels neerzet hebben wel invloed op de sfeer. Een carré (‘vergadersetting’) voelt wat formeler en afstandelijker dan met alle stoelen in een kring, en tafels daarachter. Zet koffie en thee klaar.

Inloop

15 minuten van tevoren

Met een kwartiertje inloopmogelijkheid voor de start van de bijeenkomst, heb je tijd om iedereen persoonlijk te verwelkomen. Ook hebben de deelnemers daarmee tijd om even te ‘landen’.

Welkom en opening

10 minuten

Heet de deelnemers welkom. Vertel dat jullie bij elkaar zijn om samen ervaringen en mogelijkheden uit te wisselen over geloofsopvoeding. Vertel dat de bijeenkomsten ingericht zijn rond bepaalde leeftijdscategorieën van de kinderen en vertel welke leeftijdscategorie je in dit verband op het oog hebt.

Steek een kaars aan voor het licht van Christus.

Open met een gebed of Bijbeltekst die je zelf passend vindt bij deze bijeenkomst en bij deze groep mensen. Suggesties voor Bijbelteksten zijn: Psalm 78: 1-8, Deut 6: 4-7 of Jozua 4: 1-7.

Maak een voorstelrondje.

De deelnemers steken daarbij een waxinelichtje aan; aan de brandende kaars bij het noemen van de namen en de leeftijd van hun kinderen. De kinderen zijn zo aanwezig .

Introductie

5 minuten

Vertel dat jullie aan de slag gaan met het boekje Geloven met plezier. Geef de mensen die nog geen boekje hebben een exemplaar. Neem een paar minuten de tijd om er even in te bladeren, als ze het boekje nog niet eerder hebben gezien.

Kaarten op tafel

15 minuten

Spreid een heleboel verschillende afbeeldingen uit op tafel, bijvoorbeeld de set Kaarten op Tafel. Vraag de deelnemers een kaart te pakken die symboliseert hoe hij/zij op dit moment zelf in het geloof staat. Hierbij zijn alle antwoorden mogelijk. Er is géén goed of fout!

Als iedereen een kaart gepakt heeft, laat dan, in willekeurige volgorde, iedereen zijn/haar keuze toelichten. Anderen mogen vragen stellen ter verduidelijking of verdieping. Zorg er wel voor dat alle deelnemers aan de beurt komen in de tijd die ervoor staat.

VERTEL of lees voor: Hoe ouders zelf het geloof ervaren, wat hun mening erover is, wat zij hebben meegekregen van huis, hoe ze zich ontwikkeld hebben, is bepalend voor de geloofsopvoeding van het kind. Wat jij vindt, hoe jij in je geloof staat, draag je uit op je kind. Als ouder ben je, als het ware, zelf het materiaal dat je inzet bij de geloofsopvoeding!

Geloofsbiografie (wortels, stam, vruchten).

(Totaal 45 minuten)

Lees de derde en viede alinea van het voorwoord uit het boekje Geloven met Plezier. VERTEL: Bij opvoeden en geloven zijn de volgende drie dingen belangrijk:

 • je eigen herinneringen uit het verleden over opvoeden en geloven
 • hoe je nu in het geloof staat
 • wat je van grote waarde vindt om door te geven aan je kind

Jullie gaan hier op in aan de hand van het beeld van een boom.

 • De herinneringen zijn de wortels
 • Hoe je nu in je geloof staat verbeeld je in de stam
 • De geloofswaarden die je wilt doorgeven aan je kind verbeeld je in de kruin en vruchten van de boom.

Iedereen krijgt een groot vel papier en potloden en tekent, in hooguit 5 minuten, zijn/haar boom met wortels, stam en kruin.

Wortels

20 minuten

Vervolgens schrijft iedereen bij de wortels herinneringen/ervaringen over de eigen geloofsopvoeding, uit de eigen jeugd. Positieve herinneringen kunnen zij bij de wortels schrijven. Op post-it-blaadjes kunnen ze hun belemmerende of negatieve herinneringen schrijven.

Nodig de deelnemers uit om met de groep iets te delen van wat ze hebben opgeschreven. Ga hierbij niet het rijtje af, maar vraag wie als eerste wil beginnen. Probeer steeds duidelijk te krijgen wat of wie nu precies zo belangrijk of belemmerend is geweest. Aanvullende vragen hierbij kunnen zijn:

 • Wat raakte je zo in deze persoon en/of gebeurtenis?
 • Wat maakte dat deze persoon of gebeurtenis belemmerend is geweest in je geloofsweg?
 • Wat betekende deze gebeurtenis voor jouw geloof nu?

Vraag vervolgens of andere groepsleden soortgelijke ervaringen hebben, of juist hele andere. Bij meer dan 10 deelnemers is het raadzaam de groep te splitsen.

Stam

15 minuten

Geef iedere deelnemer een kopie mee met de volgende vragen.

 • Welke plek of rol heeft geloven voor jou in het dagelijks leven?
 • Wat of wie is God voor jou?
 • Wat zijn voor jou dingen die je moeilijk vindt als het over geloven gaat?
 • Hoe heeft jouw manier van geloven zich ontwikkeld in de loop van de jaren?

De antwoorden op deze vragen kunnen deelnemers als steekwoorden bij de stam schrijven. Verdeel de groep in kleinere groepjes van drie of vier deelnemers. Nodig iedereen uit aan elkaar te vertellen hoe de stam van hun boom eruit ziet. Is de stam dik, stevig of juist dun? Is de stam glad of zitten er deuken of ribbels in? Hoe zien zij dit terugkomen in de geloofsopvoeding die ze aan hun kind meegeven?

Pauze

10 minuten

Kruin, takken en vruchten

10 minuten

Laat de deelnemers vruchten/appels tekenen in hun takken en hier mogen zij dingen opschrijven die betrekking hebben tot het opvoeden met geloven dat zij van waarde vinden om door te geven aan hun kind(eren).

Alternatief: Voor iedere deelnemer een bijlage met meerdere appels die zij kunnen uitknippen en in hun boom hangen.

Ervaring

20 minuten

Wissel uit in 4-tallen op welke manier jouw kind iets merkt van die waarden die je in de appels hebt geschreven. Heb je je kind daarover wel eens verteld? Stel elkaar de volgende vragen:

 • in wat voor concrete situaties merkt je kind iets van die waarden?
 • heb je je kind daar wel eens over verteld?
 • kan je met elkaar nog een manier bedenken waarop je die waarde(n) concreet kunt maken in het dagelijks leven met je kind?

Met de antwoorden op deze vragen heb je elkaar extra, eigen toepasselijke suggesties aangereikt, zoals het boekje er ook meer dan 100 bevat.

Wat neem je mee naar huis

5 minuten

Iedereen schrijft op een briefje iets wat hij/ zij gaat delen met zijn partner; en/of kinderen van deze avond en laat dit hen meenemen naar huis.

Voorbereiding voor thuis

10 minuten

Schrijf op een flap-over de thema’s uit het boekje en vraag aan de ouders om een of twee onderwerpen te kiezen.

 • Kerst
 • Pasen
 • Hemelvaart en Pinksteren
 • Natuur
 • Muziek
 • Rituelen en samen vieren
 • Bijbel en traditie
 • Nieuw Leven en nieuw jaar

Iedereen noemt het onderwerp en maak tweetallen die een gelijk onderwerp hebben. Deze tweetallen wisselen telefoonnummers uit en spreken af dat zij met elkaar contact hebben. Het contact is bedoeld om elkaar te bevragen of het al gelukt is en hoe het gegaan is en elkaar te helpen met tips en aanmoediging.

Afronding

5 minuten

Neem het boekje Geloven met plezier erbij en vertel dat er in het boekje naast doe- suggesties ook Bijbelteksten en uitspraken te vinden zijn. (wijs hen op de app. http://www.druppelvandedag.nl/) Besluit met een tekst/uitspraak uit het boekje en/of Bijbeltekst die jou aanspreekt. Blaas de kaarsen uit.

Thuis lezen

Lees voor de volgende bijeenkomst in elk geval het hoofdstuk: Opvoeden met geloof.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.