Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Geloofsopvoeding 4

Naar overzicht werkvormen

Bijeenkomst met ouders over geloofsopvoeding. Evaluatie na de eerste drie bijeenkomsten. Hoe nu verder?

4e avond: - En nu verder (met het boekje en met je kind)

Voorbereiding

Praktische voorbereiding

  • Lees het materiaal voor deze bijeenkomst goed door
  • Lees het hoofdstuk
  • Zoek de benodigdheden op

 Benodigdheden

· Kaars

· Flap over

· Flap-over vellen

· Gekleurde briefjes

· Pennen

· Stiften

· Tape om flappen aan de muur te hangen

· Scharen

· Kopieën van gespreksvragen

· Lucifers

· Kaarten op tafel

 

Voorbereiding op de avond zelf

30 minuten van tevoren

Zet voldoende tafels en stoelen klaar voor het aantal deelnemers. Richt de ruimte naar eigen voorkeur in. De manier waarop je de stoelen en tafels neerzet hebben wel invloed op de sfeer. Een carré (‘vergadersetting’) voelt wat formeler en afstandelijker dan met alle stoelen in een kring, en tafels daarachter. Zet koffie en thee klaar.

 

Inloop

15 minuten van tevoren

Met een kwartiertje inloopmogelijkheid voor de start van de bijeenkomst, heb je tijd om iedereen persoonlijk te verwelkomen. Ook hebben de deelnemers daarmee tijd om even te ‘landen’.

Hang van tevoren 5 flap-over vellen met daarop de rollen verspreid op in de ruimte.

 

Welkom en opening

10 minuten

Heet de deelnemers welkom; de laatste bijeenkomst. Goed om even terug te kijken en vooruit te blikken; hoe nu verder en wat heb jij hierbij nodig…..

Vraag aan de deelnemers om op een gekleurd briefje een vraag; wens te schrijven voor deze avond.

Steek een kaars aan en laat iedereen zijn vraag en/of wens uit spreken en rondom de kaars neerleggen.

 

Terugblik

10 minuten

Kijk in tweetallen naar jullie appels uit bijeenkomst 1. Zijn er nieuwe inzichten bijgekomen die je erbij wilt schrijven?

Kijk ook naar het geleerde en de verschillende mogelijkheden die het boekje biedt. Heeft het je verder geholpen? Kan je er (nog) verder mee? Wissel ervaringen en gedachten uit.

 

Behoeftes

15 minuten

In deze oefening maken de deelnemers een woordspin. Centraal staat de geloofsopvoeding en de vraag die ze beantwoorden is: wat heb je nodig?

Geef iedereen een groot A3 vel. Iedereen zet een cirkel in het midden van het vel met daarin het woord Geloofsopvoeding.

Schrijf om de cirkel heen allerlei antwoorden op de vraagt ‘Wat heb ik daarbij nodig?’ Denk aan:

  • Kennis (op welk vlak?)
  • Steun/bemoediging/netwerk (op welk vlak? ten dienste van wat?)
  • Persoonlijke houding (aangaande wat/wie? Welke houding?)
  • Persoonlijk geloof (op welke manier?)

De woorden in dit lijstje kunnen specifieker uitgewerkt worden. Hoe concreter, hoe beter. Ook kan het lijstje uitgebreid worden met andere ‘behoeftes’.

 

Woordspinnen presenteren

20 minuten

Help elkaar om ‘antwoorden’ of vindplaatsen te bedenken op de behoeftes die in de woordspin aan de orde gekomen zijn Dus: hoe, waar, bij/met wie kan je invulling geven aan de behoeftes.

 

Pauze

10 minuten

 

‘It takes a village to raise a child’, (Afrikaanse gezegde)

Oefening Breng het letterlijk in kaart.

20 minuten

Bedenk met elkaar hoe je elkaar tot steun en netwerk kunt zijn.

De centrale vragen hierbij zijn:

· Hoe kun je een samen een netwerk vormen?

· Wat kan je met elkaar voor elkaar betekenen.

· Als deze groep zijnde en als bredere geloofsgemeenschap.

· Is het wenselijk om als groep sámen met de kinderen iets te ondernemen?

· Kunnen social media jullie daarbij ondersteunen? (vorm een whatsappgroepje, gebruik facebook, instagram, pinterest)

 

Laatste eigen casus

20 minuten

Individuele opdracht. Iedereen krijgt een velpapier en pen. Schets een eigen ervaring of situatie in de geloofsopvoeding van j ekind waar je wat feedback op wilt of ideeën of perspectieven bij zoekt. Schrijf dit bovenaan op het briefje. Iedereen geeft het briefje door aan de rechterbuurman/-vouw. Deze vouwt de tekst om en schrijft een reactie. De reactie wordt naar binnengevouwen en iedereen geeft het papier weer door naar rechts. De volgende persoon leest de ‘casus’, schrijft een reactie en vouwt hem weer dicht. De briefjes gaan de kring rond totdat je je eigen briefje weer krijgt.

 

Afsluiten

10 minuten

Spreid de afbeeldingen van ‘kaarten op tafel’ uit en stel de vraag: hoe sta je nu in je rol(len) als geloofsopvoeder.

Voor zover nog niet aanwezig bij elkaar: naw-gegevens uitwisselen, namen en geboortedata van de kinderen erbij.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.