De vernieuwde pagina werkvormen!

Geluid van de stilte, hoor Zijn stem

Naar overzicht werkvormen

Mozes werd ondanks zijn twijfels door God gekozen. Bespreek dit via spel, muziek en gesprek.

Let op! Deze werkvorm is gesplitst in twee delen: 13 t/m 14 jaar en 15 t/m 16 jaar.

 

 

Doel: De tieners herkennen Gods leiding in Mozes’ leven en worden gestimuleerd om na te denken over de mate waarin zij zelf bereikbaar en beschikbaar zijn voor God.

 

Achtergrondinformatie over Mozes
Mozes was een gewoon Joods jongetje dat geboren werd in de tijd dat de Israëlieten in Egypte woonden. Hoewel ze een slavenbestaan leidden, groeide het volk en het werd zo groot dat de farao het als een bedreiging zag. Hij eiste dat Joodse jongetjes direct na hun geboorte in rivier de Nijl werden gegooid. De moeder van Mozes verborg hem totdat dit niet meer kon. In een zelfgemaakt mandje zette zij hem in de Nijl. De prinses vond hem en adopteerde hem. De eerste jaren van zijn leven was zijn eigen moeder zijn voedster. Na een koninklijke opleiding zocht Mozes zijn volk op. Door een verkeerde reactie op onrecht, moest hij vluchten voor zijn leven. Hij kwam in Midjan terecht en leidde daar een teruggetrokken bestaan. Toen God hem riep om de Israëlieten uit Egypte te leiden, zag Mozes deze taak eigenlijk niet zitten. Met tien plagen oefende God druk uit op farao. Deze liet het volk gaan en daarna begon de tocht naar het beloofde land. Na een reis van ongeveer twee jaar vond het volk het te riskant om het land in bezit te nemen. Na veertig jaar mochten hun kinderen het beloofde land in bezit nemen en er zich vestigen. Mozes werd opgevolgd door Jozua.

 

Raad het geluid, hoor Zijn stem
(leeftijd: 13-14 jarigen)

  

Nodig:

  • Mobieltjes van de tieners zelf
  • Bijbels: Exodus 2:5 t/m Exodus 3:12
  • Eventueel een prijs.
  • De mogelijkheid om een song te laten horen via Spotify of YouTube
  • A4-tjes met songtekst en vertaling.

 

Verwerkingsvorm 1 (15 minuten)

Bekijk als leiding of jullie a) de tieners eerst vertellen waar jullie het over gaan hebben of dat je ze dat b) zelf laat ontdekken.


optie a)

Vertel de tieners dat jullie aan de slag gaan met Mozes.

Inventariseer wat iedereen al weet over Mozes.

Vertel in je eigen woorden de achtergrondinformatie.

 

optie b)

Vertel de tieners dat jullie via een spel het thema gaan ontdekken.

Vorm groepjes van twee tot vier tieners.

Geef hen de opdracht om verschillende geluiden op te nemen (met hun mobiel). Laat ze vrij door het gebouw lopen. Denk bijvoorbeeld aan drie geluiden per groepje.

Vertel de tieners dat het handig is als de andere groepjes niet zien dat ze geluiden opnemen.

Vertel de tieners hoe laat ze terug moeten zijn in de zaal.

 

Verwerkingsvorm 2 (15 minuten)

Ga in een kring zitten.

Laat een groepje naar voren komen om hun geluiden te laten horen. De overige deelnemers moeten het geluid raden. En verder. Twee punten voor ieder geluid dat in één keer is geraden. Eén punt voor ieder geluid dat na herhaling is geraden.

De deelnemer of het groepje dat de meeste geluiden raadt, heeft gewonnen. Zorg eventueel voor een prijsje.

Gespreksvragen:

Wat kun je doen als je het geluid niet goed genoeg hoort om het te kunnen thuisbrengen? Mogelijke antwoorden: dichter naar de bron gaan, vragen of je het nog een keer kunt horen, je focussen.

Hoe vertaal je dit naar het horen van Gods stem? Wat kun je doen als je denkt dat God een taak of taakje voor je heeft, maar je twijfelt of dat zo is en of jij het kunt?

Noem de Bijbelse persoon Mozes en vraag de tieners of zij weten welke taak God voor Mozes had en wat Mozes daarvan vond. Laat de tieners als in een brainstormsessie reageren.

Tussenstap als je eerder voor optie b) koos

Merk je dat Mozes’ leven toch niet zo bekend is, geef dan achtergrondinformatie voordat je verder gaat. Je vindt een samenvatting van zijn leven in de introductie.

Lees met elkaar Exodus 2:5 t/m Exodus 3:12.

Vraag de tieners of er in de tekst woorden staan die zij niet begrijpen en vraag om een eerste spontane reactie op dit tekstgedeelte.


Gespreksvragen:

Waar werd Mozes verdrietig van? Je vindt dit in Exodus 2: 11.

Mozes heeft in drie verschillende gezinnen gewoond. Bij wie? Wat zou hij er geleerd kunnen hebben wat hij tijdens Gods taak goed kan gebruiken? Mogelijke antwoorden: liefde voor zijn volk en hun God bij zijn biologische ouders, leiderschap aan het hof, innerlijke rust als schaapherder.

Mozes kreeg een grote taak, maar God heeft ook kleinere taken. Wat vind je van de stelling: Als God vindt dat je klaar bent voor de taak die Hij voor je heeft, dan ben je dat ook.

Stel jezelf drie vragen: waar word jij verdrietig van, waar word jij enthousiast van en waar ben je goed in?

We leven in een drukke maatschappij. Ben jij benieuwd naar God? En sta je open voor contact met Hem?Waar kun jij God het beste ontmoeten? Is dat bijvoorbeeld in de kerk of tijdens het Bijbellezen, in de natuur, in muziek, op vakantie? Ervaar je in jouw contact met God een dialoog? Denk hierbij aan praten en luisteren, vragen stellen, antwoord geven en antwoord krijgen, gehoorzamen.

Vertel de tieners dat jullie als afsluiting van dit thema naar een song gaan luisteren. Het is een al wat oudere song daarom kennen ze deze misschien niet.

Deel A4-tjes uit met songtekst en vertaling en start daarna de song.

  

Sound of silence (20 minuten)
(15-16 jarigen)

Nodig

  • De mogelijkheid om een song te laten horen via Spotify of YouTube
  • A4-tjes met songtekst en vertaling
  • pennen
  • Exodus 3
  • Exodus 2:11

Vraag de aandacht, maar laat de tieners zitten waar ze zelf willen.

Vertel de tieners dat jullie naar een song gaan luisteren. Het is een oude song daarom kennen ze deze misschien niet, maar het is wel een klassieker.

De songtekst is moeilijk. Vertel daarom in eigen woorden eerst de achtergrond achter de song en deel daarna A4-tjes uit met songtekst en vertaling.

Achtergrond van het lied
‘The sound of silence’ van Simon & Garfunkel is in februari 1964 geschreven als reactie op de moord op Amerikaanse president John F. Kennedy. Paul Simon wilde de emotionele onrust die dat onder de Amerikaanse bevolking gaf weergeven in een lied. Je kunt dit vergelijken met hoe wij de vliegtuigramp in de Oekraïne hebben ervaren. Het thema van ‘The sound of silence’ is het onvermogen van een mens om de diepste zielenroerselen met z’n medemens te communiceren. Men praat zonder echt iets te zeggen, hoort zonder te luisteren. Men neigt tot apathie naar elkaar toe. Niemand durft het geluid van de stilte te verbreken.

Start de song pas als alle tieners de A4 met songtekst en vertaling hebben. Laat tekst en muziek even inwerken.

Geef de tieners een pen en vertel ze dat ze tijdens het luisteren en lezen woorden of zinnen die hen raken kunnen onderstrepen. Ze kunnen in de kantlijn een vraagteken of uitroepteken zetten als ze iets niet begrijpen of juist wel herkennen, en een schuine streep als ze het er niet mee eens zijn. Het is overigens niet de bedoeling om de hele song te analyseren. De song is een middel om dichterbij de boodschap te komen.

Vraag de tieners om bij elkaar te komen zitten, bijvoorbeeld in een kring.

Vraag de tieners om een eerste spontane reactie op deze song. Geef ze ruim de gelegenheid om dingen te noemen. Zie dit voor jezelf als het bovenste deel van een trechter.

Ga iets versmallen door in te zoomen op de gebeurtenissen die in de achtergrondinformatie worden genoemd: de moord op president Kennedy. Vraag de tieners welke woorden in ze opkomen als ze aan zo’n gebeurtenis denken. Bijvoorbeeld: onrecht, onmacht, ver weg, verdriet.

Versmal nog verder door de Bijbelse persoon Mozes te noemen. Vraag de tieners of er in zijn tijd ook zo’n groot onrecht was. Laat de tieners als in een brainstormsessie reageren.

Merk je dat Mozes’ leven niet zo bekend is, geef dan eerst achtergrondinformatie voordat je verder gaat. Je vindt een samenvatting van zijn leven in de introductie.

Lees met elkaar Exodus 3.

Vraag de tieners of er in de tekst woorden staan die zij niet begrijpen en vraag om een eerste spontane reactie op dit tekstgedeelte.


Gespreksvragen:

Mozes leidt een teruggetrokken bestaan. Hij weet van het onrecht in Egypte, maar kan er blijkbaar niets mee. Mogelijk praat Mozes er nooit meer over. Mogelijk is Mozes - zoals in de song - een beetje apathisch geworden. Herken je dit? Voel jij ook weleens de neiging om je terug te trekken? Zo ja, hoe doe je dit? En wat haalt je er weer uit?

Toen Mozes jonger was, was hij strijdbaar. Je vindt dit in Exodus 2: 11. Herken je dit? Waar kun jij niet goed tegen? Waar word jij strijdbaar van?

Waar was Mozes goed in? Wat denk je dat hij aan het hof had geleerd en wat had hij in de woestijn geleerd? Denk hierbij zowel aan opleiding als aan karaktervorming.

Stel jezelf drie vragen: waar word jij verdrietig van, waar word jij strijdbaar van en waar ben je goed in?

Mozes kreeg een grote taak, maar God heeft ook kleinere taken. Wat vind je van de stelling: Als God vindt dat je klaar bent voor de taak die Hij voor je heeft, dan ben je dat ook.

In de song gaat het over horen zonder te luisteren. Wat zou dit kunnen betekenen? Hoe is jouw contact met God? Ben je op Hem gericht en sta je voor Hem open? Zo ja, hoe doe je dat? Zo nee, waarom niet (denk je)? 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.