Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Goede Vrijdag en Pasen

Naar overzicht werkvormen

Werkvormen om met jongeren over Pasen in gesprek te gaan.

Pasen is een belangrijk feest binnen het christendom, we vieren dat het leven het wint van de dood. Het paasverhaal kan bij jongeren veel vragen oproepen. Dit is een verzameling werkvormen om met jongeren over Pasen in gesprek te gaan.

Een week van gedenken (intro)

Doelstelling: jongeren herkennen de verschillende speciale dagen in de week voor Pasen. 
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: vijf schilderijen van de verschillende speciale dagen die je hier kunt downloaden, 5 vellen met de namen van de speciale dagen die je hier kunt downloaden en uitleg van de dagen die je hier kunt downloaden

Vertel dat jullie het deze bijeenkomst gaan hebben over Pasen. Dit is het belangrijkste feest in het christendom.

  • Ervaren de jongeren dit ook zo?
  • Wat maakt voor hen het paasverhaal zo bijzonder? 

In de week voorafgaand aan Pasen vieren en gedenken we ook speciale dagen: Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Leg de schilderijen en de namen van de dagen door elkaar op tafel neer. Geef de jongeren de opdracht de juiste dagen en schilderijen bij elkaar te zoeken en ze op de goede volgorde neer te leggen. Laat de jongeren kort vertellen wat er gevierd/herdacht wordt op die dagen.
De week voorafgaand aan Pasen wordt ook wel Goede Week of Stille Week genoemd.

  • Weten de jongeren waarom?
  • Vinden ze dit een goede naam?
  • Waarom (niet)? Zo niet, wat vinden ze een betere naam?

Toen en nu (verdieping)

Doelstelling: de jongeren leggen verbinding tussen het lijden en de opstanding van Jezus én huidige gebeurtenissen                                                  Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: twee grote vellen papier; kranten, scharen en lijm

Als we het nieuws een beetje volgen, komen we nog steeds lijden en sterven tegen. Toch lezen we ook berichten van mensen die opstaan tegen onrecht.

Schrijf op een vel de woorden ‘Goede Vrijdag' en op een ander vel het woord ‘Pasen'. Geef de jongeren de kranten en laat ze stukjes en foto's uitknippen die ze vinden passen bij Goede Vrijdag of bij Pasen. Plak de krantenknipsels op het juiste vel. Praat met elkaar over de stukjes. Wat kenmerkt de stukjes bij Goede Vrijdag en wat de stukjes bij Pasen?

Niet te geloven?! (verdieping)

Doelstelling: jongeren gaan met elkaar in gesprek over het ‘ongelooflijke' van het Paasverhaal
Tijdsduur: twintig minuten
Nodig: drie vellen papier met de woorden ‘eens', ‘oneens' en ‘weet niet', schrijfpapier en pennen, en stellingen die je hier kunt downloaden

Het paasverhaal lijkt niet te geloven te zijn. Iemand gaat dood, maar drie dagen later staat hij op en leeft weer. Hoe kan dat nou? Het paasverhaal is voor veel mensen ongelooflijk. Een ander zegt juist dat geloven daar om gaat: het gaat tegen alles in wat wij mensen denken te weten en te snappen. Het ongelooflijke verhaal van Pasen heeft eeuwenlang mensen geïnspireerd. Is dit ongelooflijke verhaal ook ongeloofwaardig?
Hang in drie hoeken van de ruimte vellen papier op: één met ‘eens', één met ‘oneens', één met ‘weet niet'.

Lees de stellingen één voor één voor. Elke deelnemer gaat steeds zitten in de hoek van zijn of haar antwoord. In elke hoek krijgen de deelnemers even de tijd om hun argument voor hun keuze op papier te zetten. Vervolgens gaan ‘de hoeken' met elkaar in discussie. Als een deelnemer tijdens het gesprek van mening verandert, moet hij ook van hoek wisselen.

Licht van Pasen (afsluiter)
Doelstelling: jongeren maken voorbeden bij lijden en opstanding
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: voor ieder een waxinelichtje, grote kaars, lucifers

Ga in een kring zitten. Steek de grote kaars aan en geef iedereen een waxinelichtje. De jongeren mogen hun lichtje aan steken en daarbij als ze dat willen een gebedsintentie uitspreken:
‘Dat Gods licht mag schijnen over het lijden van...' of ‘Dat Gods licht mag schijnen over het opstaan van...' 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.