De vernieuwde pagina werkvormen!

Heilige Geest in de drie-eenheid

Naar overzicht werkvormen

Heilige Geest, Jezus en God. Zij zijn de kern van ons christelijk geloof. Zij zijn met elkaar verbonden en toch ook apart. Lastig om uit te leggen. In deze werkvorm een zichtbare metafoor om iets van het mysterie van de Drie-eenheid uit te leggen. Zeker mooi rond Pinksteren, hét feest van de Geest.

Doel: Kinderen leren hoe Vader, Zoon en Heilige Geest verbonden en toch verschillend zijn met een tastbare metafoor.

Nodig: Ijsklomp, waterkoker, kan met water.

Voorbereiding: maak enkele dagen van te voren een grote ijsklomp. Bijvoorbeeld door water in een diepvriesbak te bevriezen.

 

Zet de waterkoker klaar en zet deze aan.

Leg de ijsklomp en de kan met water er naast.


Vertel in je eigen woorden kort het Pinksterverhaal. Licht eruit dat de Heilige Geest bij de leerlingen van Jezus kwam tijdens het Pinksterfeest. Maar wie of wat is de Heilige Geest?

Geef aan dat je drie dingen hebt meegenomen om dat uit te leggen.


1. Laat de kinderen als eerste de kan met water zien en vraag waar je water voor kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: drinken, planten water geven, eten koken (kortom: om te leven heb je water nodig).

2. Pak de ijsklomp en laat de kinderen die aan elkaar doorgeven. Vraag wat dit is. Eigenlijk is ijs hetzelfde als water, maar dan in een vaste, stevige vorm.

3. Wacht tot het water in de waterkoker kookt en je de stoom ziet. Vraag de kinderen wat dat is. Ook dit is water, maar weer in een andere vorm. Stoom is ongrijpbaar, het vliegt overal heen.

Geef aan dat deze drie verschillende dingen dus eigenlijk toch hetzelfde zijn: water.


God leren we ook op drie manieren kennen.

 1. God is de Vader, die ons leven geeft (net als water).

 2. God is de Zoon, Jezus Christus, op wie je kunt bouwen, die steun en stevigheid geeft in je leven (net als de ijsklomp).

 3. God is de Heilige Geest, die bij je wil zijn en die over de wereld waait (net als stoom). Met een moeilijk woord heet dit Drie-eenheid.

Drie keer anders, maar het blijft Dezelfde.


Geef aan dat de Heilige Geest zich in de Bijbel op verschillende manieren laat zien. Vraag aan de kinderen of ze twee manieren kunnen noemen uit het Pinksterverhaal (wind en vuur).

Ga met de kinderen in gesprek. Bijvoorbeeld met deze vragen:

 • Waarom zou de Heilige Geest zich op die manieren laten zien?

 • Kennen ze de uitdrukking ‘in vuur en vlam staan'? Het betekent dat je heel enthousiast bent over iets. De leerlingen werden heel enthousiast over God en Jezus. Ze wilden iedereen daarover gaan vertellen.

 • De andere manier waarop de Geest zich laat zien is wind. Wie heeft de wind weleens gezien? Je kunt de wind niet zien, maar wel voelen. En de wind zet bijvoorbeeld molens in beweging. De Heilige Geest kun je ook niet zien, maar wel voelen - en Hij zet mensen in beweging.

De leerlingen gingen over Jezus vertellen. En nog steeds wordt het verhaal doorverteld over Jezus, die Gods liefde voor mensen liet zien, en over Zijn wens dat mensen ook elkaar lief zouden hebben.
(THEOLOGISCHE) ACHTERGRONDINFORMATIE

Deze bijeenkomst gaat over de Heilige Geest, de derde persoon in de Drie-eenheid. De kinderen ontdekken de betekenis van het dogma (de leerstelling) van de Drie-eenheid. Dit dogma komt erop neer dat God bestaat uit drie personen die niet zijn te scheiden maar wel te onderscheiden: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De leer van de Drie-eenheid (ook wel de Triniteit genoemd) werd in de vierde eeuw na Christus tot dogma verheven. Voorafgaand was er een discussie over de rangorde van de Vader en de Zoon. Sommigen vonden dat de Zoon lager stond, omdat Hij er niet altijd was geweest. Op het Concilie van Nicea werden de Vader en de Zoon gelijkgesteld. Later kwam daar ook de Heilige Geest bij. Toch zien we de Heilige Geest niet als een zelfstandig persoon, niet als een ‘iets', maar als Gods handelende tegenwoordigheid in onze wereld. Wij kunnen de Heilige Geest ervaren als een kracht die we ontvangen en die ons draagt. Soms ervaren we de Heilige Geest in andere mensen door het enthousiasme of de wijsheid die ze uitstralen. De Heilige Geest is ook te ervaren in een gemeenschap waar ondanks de verschillen toch eenheid is, omdat ze zich gemeenschap in Christus weet. De komst van de Heilige Geest vieren we met Pinksteren. Jezus had tijdens Zijn leven beloofd om Zijn leerlingen niet alleen achter te laten. Hij had hun toegezegd dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden krijgen. De leerlingen waren na de hemelvaart van Jezus bij elkaar en op het pinksterfeest liet de Geest zich plotseling zien en voelen in de vorm van vuurtongen en een hevige windvlaag. De leerlingen kregen de kracht om te getuigen van Gods liefde. Van leerlingen werden ze apostelen (boodschappers). Overal ontstonden christelijke gemeenten. Pinksteren wordt daarom ook wel de geboorte van de kerk genoemd. Het verhaal van God en de mensen wordt tot op de dag van vandaag doorverteld. De Heilige Geest werkt ook nu nog in mensen en zet mensen in beweging. De Heilige Geest laat zich met Pinksteren zien in wind en vuur. Daarnaast wordt de Heilige Geest vaak afgebeeld als een duif: de vogel Gods. Bij de doop van Jezus komt Gods Geest op Hem in de gestalte van een duif (Matteüs 3: 13-17). We kunnen ook terugdenken aan het allereerste verhaal in de Bijbel: de schepping. Daar lezen we dat Gods geest zweefde over het water (Genesis 1: 2). Het Hebreeuwse woord voor ‘geest' is ruach. In het Grieks is het pneuma. Zowel pneuma als ruach kunnen naast ‘geest' ook ‘adem' betekenen. De Heilige Geest kunnen we daarom ook zien als Gods adem, die mensen leven geeft. Denk aan de schepping van de mens: God blies Zijn levensadem in de mens en zo werd de mens een levend wezen (Genesis 2: 7).

 

Doel: Kinderen leren hoe Vader, Zoon en Heilige Geest verbonden en toch verschillend zijn met een tastbare metafoor.

Nodig: Ijsklomp, waterkoker, kan met water.

Voorbereiding: maak enkele dagen van te voren een grote ijsklomp. Bijvoorbeeld door water in een diepvriesbak te bevriezen.

Tijd: 10 minutenZet de waterkoker klaar en zet deze aan.

Leg de ijsklomp en de kan met water er naast.

 

Vertel in je eigen woorden kort het Pinksterverhaal. Licht eruit dat de Heilige Geest bij de leerlingen van Jezus kwam tijdens het Pinksterfeest. Maar wie of wat is de Heilige Geest?

Geef aan dat je drie dingen hebt meegenomen om dat uit te leggen.

 

1. Laat de kinderen als eerste de kan met water zien en vraag waar je water voor kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: drinken, planten water geven, eten koken (kortom: om te leven heb je water nodig).

2. Pak de ijsklomp en laat de kinderen die aan elkaar doorgeven. Vraag wat dit is. Eigenlijk is ijs hetzelfde als water, maar dan in een vaste, stevige vorm.

3. Wacht tot het water in de waterkoker kookt en je de stoom ziet. Vraag de kinderen wat dat is. Ook dit is water, maar weer in een andere vorm. Stoom is ongrijpbaar, het vliegt overal heen.

Geef aan dat deze drie verschillende dingen dus eigenlijk toch hetzelfde zijn: water.

 

God leren we ook op drie manieren kennen.

 1. God is de Vader, die ons leven geeft (net als water).

 2. God is de Zoon, Jezus Christus, op wie je kunt bouwen, die steun en stevigheid geeft in je leven (net als de ijsklomp).

 3. God is de Heilige Geest, die bij je wil zijn en die over de wereld waait (net als stoom). Met een moeilijk woord heet dit Drie-eenheid.

Drie keer anders, maar het blijft Dezelfde.

 

Geef aan dat de Heilige Geest zich in de Bijbel op verschillende manieren laat zien. Vraag aan de kinderen of ze twee manieren kunnen noemen uit het Pinksterverhaal (wind en vuur).

Ga met de kinderen in gesprek. Bijvoorbeeld met deze vragen:

 • Waarom zou de Heilige Geest zich op die manieren laten zien?

 • Kennen ze de uitdrukking ‘in vuur en vlam staan'? Het betekent dat je heel enthousiast bent over iets. De leerlingen werden heel enthousiast over God en Jezus. Ze wilden iedereen daarover gaan vertellen.

 • De andere manier waarop de Geest zich laat zien is wind. Wie heeft de wind weleens gezien? Je kunt de wind niet zien, maar wel voelen. En de wind zet bijvoorbeeld molens in beweging. De Heilige Geest kun je ook niet zien, maar wel voelen - en Hij zet mensen in beweging.

De leerlingen gingen over Jezus vertellen. En nog steeds wordt het verhaal doorverteld over Jezus, die Gods liefde voor mensen liet zien, en over Zijn wens dat mensen ook elkaar lief zouden hebben.
(THEOLOGISCHE) ACHTERGRONDINFORMATIE

Deze bijeenkomst gaat over de Heilige Geest, de derde persoon in de Drie-eenheid. De kinderen ontdekken de betekenis van het dogma (de leerstelling) van de Drie-eenheid. Dit dogma komt erop neer dat God bestaat uit drie personen die niet zijn te scheiden maar wel te onderscheiden: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De leer van de Drie-eenheid (ook wel de Triniteit genoemd) werd in de vierde eeuw na Christus tot dogma verheven. Voorafgaand was er een discussie over de rangorde van de Vader en de Zoon. Sommigen vonden dat de Zoon lager stond, omdat Hij er niet altijd was geweest. Op het Concilie van Nicea werden de Vader en de Zoon gelijkgesteld. Later kwam daar ook de Heilige Geest bij. Toch zien we de Heilige Geest niet als een zelfstandig persoon, niet als een ‘iets', maar als Gods handelende tegenwoordigheid in onze wereld. Wij kunnen de Heilige Geest ervaren als een kracht die we ontvangen en die ons draagt. Soms ervaren we de Heilige Geest in andere mensen door het enthousiasme of de wijsheid die ze uitstralen. De Heilige Geest is ook te ervaren in een gemeenschap waar ondanks de verschillen toch eenheid is, omdat ze zich gemeenschap in Christus weet. De komst van de Heilige Geest vieren we met Pinksteren. Jezus had tijdens Zijn leven beloofd om Zijn leerlingen niet alleen achter te laten. Hij had hun toegezegd dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden krijgen. De leerlingen waren na de hemelvaart van Jezus bij elkaar en op het pinksterfeest liet de Geest zich plotseling zien en voelen in de vorm van vuurtongen en een hevige windvlaag. De leerlingen kregen de kracht om te getuigen van Gods liefde. Van leerlingen werden ze apostelen (boodschappers). Overal ontstonden christelijke gemeenten. Pinksteren wordt daarom ook wel de geboorte van de kerk genoemd. Het verhaal van God en de mensen wordt tot op de dag van vandaag doorverteld. De Heilige Geest werkt ook nu nog in mensen en zet mensen in beweging. De Heilige Geest laat zich met Pinksteren zien in wind en vuur. Daarnaast wordt de Heilige Geest vaak afgebeeld als een duif: de vogel Gods. Bij de doop van Jezus komt Gods Geest op Hem in de gestalte van een duif (Matteüs 3: 13-17). We kunnen ook terugdenken aan het allereerste verhaal in de Bijbel: de schepping. Daar lezen we dat Gods geest zweefde over het water (Genesis 1: 2). Het Hebreeuwse woord voor ‘geest' is ruach. In het Grieks is het pneuma. Zowel pneuma als ruach kunnen naast ‘geest' ook ‘adem' betekenen. De Heilige Geest kunnen we daarom ook zien als Gods adem, die mensen leven geeft. Denk aan de schepping van de mens: God blies Zijn levensadem in de mens en zo werd de mens een levend wezen (Genesis 2: 7).

 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.