Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Terugblik op afgelopen jaar

Naar overzicht werkvormen

Jongeren blikken terug op het afgelopen jaar. Door middel van een ritueel bespreken de jongeren met elkaar hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren.

benodigdheden:

- kaarsen (minimaal 11) en kaartjes: elke kaars heeft een andere betekenis, zie het rijtje met thema's onderaan de pagina. leg voor de duidelijkheid een kaartje met de betekenis bij iedere kaars
- briefjes (postits) en pennen
- achtergrondmuziek voor het kaarsenmoment
- uitdraaien voor jongeren van Prediker 3 (hier gebruikte tekst is uit Bijbel in Gewone Taal)

Doel: Jongeren staan stil bij wat er het afgelopen jaar is gebeurd en ervaren dat ze met het gebeurde (en datgene wat in het komende jaar gaat gebeuren) bij God terecht kunnen.

Inleiding:
Aan het einde van het jaar staan we allemaal eens stil, we kijken achterom, we kijken terug op wat er is gebeurd. Sommige dingen laten we liefst zo snel mogelijk achter ons en van andere dingen balen we dat ze voorbij zijn.

Met de club kijken we ook eens terug op het jaar, hoe het jaar voor ons persoonlijk was, maar ook in de eigen plaats, landelijk en wereldwijd, wat heeft ons bezig gehouden? Wat we daar ook bij doen is kijken in hoeverre deze gebeurtenissen iets met geloof van doen hebben. Waar zagen we het afgelopen jaar God, waar kwamen we onszelf tegen, waar zagen we liefde, waar werden we stil van, welke momenten waren we relaxed…?

Groepsgesprek:

- Wat was voor jou een hoogtepunt in het afgelopen jaar?

- Wat ga je nooit vergeten van het afgelopen jaar?

- Waar werd je vrolijk van?

- Wat was moeilijk/ lastig/ zwaar?

- Waar maakte je je zorgen over?

Verwerking:

De Bijbel heeft hier in het boek Prediker een wijze tekst over staan, luister en lees mee en bedenk waar jij in het afgelopen jaar tijd voor had:

Prediker 3 - Alles heeft zijn eigen tijd

Er is voor alles in het leven een geschikte tijd

Er is een tijd om kinderen te krijgen, en er is tijd om te sterven.

Een tijd om planten in de grond te zetten, en een tijd om planten uit de grond te trekken.

Een tijd om mensen te doden, en een tijd om mensen beter te maken.

Een tijd om dingen af te breken, en een tijd om dingen op te bouwen.

Een tijd om te huilen, en een tijd om te lachen.

Een tijd om verdriet te hebben , en een tijd om te dansen.

Een tijd om samen te slapen, en een tijd om in je eentje te slapen.

Een tijd om iemand te omhelzen, en een tijd om afstand te houden.

Een tijd om iets te zoeken, en een tijd om iets te verliezen.

Een tijd om dingen te bewaren, en een tijd om dingen weg te gooien.

Een tijd om iets los te scheuren, en een tijd om iets heel te maken.

Een tijd om stil te zijn, en een tijd om te praten.

Een tijd om lief te hebben , en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog, en er is een tijd voor vrede.

Opdracht: Schrijf voor jezelf een aantal dingen op briefjes waar jij aan moet denken als je deze tekst hoort en leest en terugdenkt aan het afgelopen jaar. Anderen hoeven dit niet te lezen dit mag je voor jezelf houden.

Gebed:
In de kring staan kaarsen, voor iedere kaars is er een andere betekenis, zie het rijtje met thema's hieronder. De verschillende kaarsen omvatten als het goed is alles in ons leven en daarmee alles waar geloof en Bijbel over gaan. Datgene wat we afgelopen jaar hebben beleefd, ervaren of gezien past dus ook bij deze kaarsen. Je mag de briefjes die je hebt ingevuld neerleggen bij één van de kaarsen, ik zeg eerst in één zin waar die parel voor staat. (op de achtergrond kan muziek van Taize, Sela, of anders klinken. Bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=zSif77IVQdY)

God – waar zag je God (of iets van God, wat was een #godmoment)?

Stilte – waar werd je stil van?

Ik – wanneer kwam je jezelf tegen (wie ben ik, wat wil ik worden, wat zijn mijn dromen)?

Doop – wanneer ervaarde je dat je er mocht zijn/ was je trots op jezelf?

Woestijn – was er een moment of periode dat je het even niet meer wist en vastliep?

Relax – waren er momenten dat je lekker in je vel zat?

Liefde – waren er momenten dat je liefde ontving of het doorgaf aan anderen?

Geheimen – zorgen, schaamte en angst zijn gevoelens waar je niet bij iedereen mee terecht kunt, maar wel bij God, wat waren die momenten voor jou?

Nacht – pijn kan soms heel eenzaam en hard zijn, helaas zijn er momenten dat we ons door God verlaten voelen, maar ook dan hoort en ziet hij ons. Waren er voor jou van die momenten het afgelopen jaar, of werd je getroffen door dit soort momenten die je bij anderen zag?

Opstanding – waren er momenten na een zware periode waarop jij zelf opstond of anderen op zag staan?

Als alle briefjes liggen, is er stilte, na ongeveer een minuut sluit leiding af met gebed, bijvoorbeeld:

God, we hebben een jaar achter de rug waarin veel is gebeurd er waren momenten van vreugde en verdriet. Persoonlijk hebben we veel meegemaakt, daar hebben we in onze briefjes iets over opgeschreven, maar natuurlijk is er meer, u ziet dat, maar we zien ook wat er om ons heen gebeurt, ook daar maken we ons regelmatig zorgen over. Wilt u bij die mensen zijn die er slachtoffer van zijn, maar ook bij ons, omdat we wel eens bang zijn omdat het zo dichtbij lijkt te komen…

We zijn u dankbaar voor de mooie momenten van het afgelopen jaar, soms ook voor de moeilijke momenten die ons sterker maken en ons veel leren, daarnaast vragen we u of u bij de lastige momenten wil zijn, bij diegenen die het afgelopen jaar iets mee hebben gemaakt wat hun leven voorgoed verandert. Wilt u er voor ons en anderen zijn in het nieuwe jaar en wilt u ons, maar ook wereldleiders, groeperingen in conflictgebieden en ieder ander helpen er een goed jaar van te maken?... Zo bidden wij u.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.