Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Koning David

Naar overzicht werkvormen

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen koning David en koning Willem-Alexander? Door middel van een quiz, bijbelverhaal en het maken van een levend schilderij komen de kinderen meer te weten over het leven van onze koning en koning David.

Nodig


Introductie

 

Doel: De kinderen:

 • maken voor het eerst/opnieuw/verder kennis met koning David.
 • horen dat God bij het zoeken naar de nieuwe koning niet afgaat op uiterlijke kenmerken, maar op het hart van de nieuwe koning.
 • denken na over het koningschap toen en nu.

Kijk voor de achtergrondinformatie in de bijlage


Werkvorm


Verkenning (circa 15 minuten)

Vertel dat jullie het vandaag gaan hebben over een koning uit de Bijbel, koning David. Maar hoeveel weten de kinderen eigenlijk over onze eigen koning Willem-Alexander? Daar gaan we nu achter komen!


Verdeel de kinderen in gelijke groepjes (van maximaal 6 kinderen).

Laat de groepen in een rij gaan staan. Zet de rijen tegenover elkaar. Zet tussen de eerste kinderen uit de rijen een tafel neer met daarop een belletje of voorwerp die de kinderen goed kunnen grijpen. Vertel dat je zo een vraag gaat stellen. De eerste uit iedere rij speelt mee. Als je het antwoord weet op de vraag mag je het voorwerp grijpen/ op het belletje drukken. Degene die het voorwerp als eerste heeft gepakt, mag het antwoord geven. Bij een goed antwoord mag het kind achter in de rij sluiten en zijn de voorste kinderen uit de andere rijen af (zij gaan uit de rij). Als een kind een fout antwoord geeft, mogen de anderen nog proberen het voorwerp te pakken en een antwoord te geven. Degene die het goede antwoord heeft gegeven mag achter in zijn rij gaan staan, de voorste kinderen uit de andere rijen zijn af. De rij die het langste overblijft, heeft gewonnen! (Als de vragen op zijn, heeft de rij gewonnen waar nog de meeste kinderen in staan)

De vragen staan in de bijlage


Verdieping (circa 20 minuten)

 • Vraag de kinderen wat zij van koning David weten.
 • Vul eventueel met behulp van de achtergrondinformatie (in eigen woorden) aan.
 • Lees samen met de kinderen 1 Samuel 16, 1-13 uit de (start)Bijbel, Bijbel in Gewone Taal of lees het verhaal voor uit een kinderbijbel.


Praat met de kinderen door over het koningschap toen in Israël en nu in Nederland. De volgende vragen zouden hiervoor gebruikt kunnen worden.

 • Zien de kinderen een verschil tussen onze koning en koning David?
 • Op welke manier is onze koning gekozen en op welke manier is koning David gekozen?
 • Wat vinden de kinderen ervan dat je koning of koningin wordt, omdat je ouders dat ook waren? Vinden ze dit eerlijk?
 • Wie van de kinderen van koning Willem-Alexander zal later onze koningin worden? Is zij de oudste, de middelste of de jongste?
 • We hebben gelezen dat David de jongste zoon van Isaï is, waarom zou God juist de jongste zoon als koning hebben gekozen? Wat vinden ze daarvan?
 • Waar let God op bij het kiezen van een koning? Let God op wat David allemaal kan, hoe hij eruit ziet of hoe sterk hij is, of kijkt God ergens anders naar?
 • Hoe zouden de kinderen zich voelen als er iemand naar hen toe kwam en zou zeggen dat hij/zij later de nieuwe koning/koningin van Nederland wordt? Zouden zij dit geloven?
 • Zouden de kinderen graag koning of koningin willen zijn? Waarom wel/niet?


Verwerking (circa 30 minuten)

De kinderen maken in groepjes een tableau vivant over bijzondere gebeurtenissen uit het leven van koning David. Een tableau vivant is een soort levend schilderij of levende foto. Ieder groepje maakt drie levende schilderijen. Wanneer je op google zoekt naar tableau vivant kinderen, kun je veel afbeeldingen vinden met voorbeelden.


Het is het beste als in ieder groepje minstens vier kinderen zitten. Als de groep niet zo groot is, kunnen meerdere scènes door één groepje worden gespeeld. Eventueel kunnen verkleedkleding of attributen worden gebruikt (zoals een kroontje of een muziekinstrument), maar dit hoeft niet.


Vertel dat de kinderen eerst even mogen oefenen, en dat ze daarna aan elkaar gaan laten zien wat ze hebben bedacht.


Geef de groepjes ongeveer 10/15 minuten de tijd om hun scène te oefenen. Loop rond om de kinderen extra uitleg bij de kaartjes te geven: Staan ze niet teveel met hun rug naar het publiek? Blijven ze stil staan? Kunnen ze snel wisselen van beeld?


Scene 1

David wordt gekozen als koning

 1. Samuel kijkt naar de zonen van Isaï en schudt zijn hoofd. Deze mannen heeft God niet uitgekozen.
 2. David is met zijn schapen op het veld en wordt door Isaï geroepen.
 3. Samuel zalft David tot koning: hij giet een kruikje olie over het hoofd van David.


Scene 2

David speelt op de harp voor Saul

 1. Koning Saul zit in zijn paleis. Hij is bang, maar zijn dienaar heeft een idee.
 2. De dienaar gaat op reis om David te halen.
 3. David speelt harp voor Saul. Saul wordt weer blij.


Scene 3

David verslaat Goliath

 1. De Filistijnen voeren oorlog tegen de Israëlieten.
 2. David slingert een steen naar het hoofd van de reus Goliath.
 3. David heeft Goliath verslagen.


Scene 4

David wordt koning van Israël

 1. David is in de stad Hebron. Hij zit in de zon, samen met zijn vrienden.
 2. De belangrijke mensen van het volk van Israël komen naar Hebron toe.
 3. Ze maken David hun koning.


Na het oefenen mogen de groepjes hun levende schilderijen laten zien. Lees terwijl de kinderen in de juiste houding gaan staan de zinnen voor. Telkens als je klaar bent met een zin, wacht je tot de kinderen in de juiste positie staan, laat je ze een aantal seconden zo staan en daarna ga je verder met vertellen.


Vertel de kinderen dat als je begint met het voorlezen van de volgende zin de kinderen pas weer mogen gaan bewegen.


Tip: als de ruimte donker gemaakt kan worden, maakt dit een tableau vivant extra spannend! Als een groep van positie aan het wisselen is, doe je het licht uit. Zodra het licht aan gaat, blijven de kinderen zo stil mogelijk staan. Het publiek ziet daardoor alleen stilstaande beelden. Eventueel kun je ook een laken gebruiken. Als het laken voor de kinderen wordt gehouden, mogen ze bewegen. Wanneer het laken weg wordt gehaald, staan de kinderen stil totdat het laken weer omhoog gehouden wordt.

 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.