Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Liefde van God voor mensen

Naar overzicht werkvormen

Hoe laat jij liefde voor je medemens en voor God zien?

Liefde is een onderwerp waar veel jongeren wat mee hebben of mee te maken hebben. Maar vaak is dat liefde tussen mensen onderling. Liefde van God voor mensen of van mensen voor God is een onderwerp waar de meeste jongeren veel minder mee hebben. Dit programma biedt je mogelijkheden om met die liefde aan de slag te gaan!

 

Geef het mooiste wat je hebt (opwarmer)
Doelstelling: vriendschap is het mooiste geven wat je hebt
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: niets

Laat de jongeren even nadenken over het mooiste of meest kostbare wat ze op dat moment bij zich hebben. Denk er zelf ook over na. Vertel dat jullie het mooiste of meest kostbare wat je bij je hebt, gaan doorgeven aan je buurvrouw of buurman. Begin bij jezelf en geef dan ook echt iets kostbaars door, bijvoorbeeld je dure ipod. Hoe is het om iets kostbaars aan een ander te geven? Maakt het uit of dit een vriend van je is of een jongere die je minder goed kent? Maak nog een rondje en vertel elkaar wat voor kostbaars je aan je een vriend of een vriendin kunt geven.  

 

Drie keer liefde
Doelstelling: ontdekken dat er drie woorden voor liefde zijn in de Bijbel: liefde als vriendschap, relatie (lichamelijke/romantische liefde) en als levenshouding.
Tijdsduur: dertig minuten
Nodig: aantal Bijbelcitaten op papier of op de beamer in een PowerPointpresentatie

Zoek van te voren Bijbelteksten met daarin het woord ‘liefde'. Categoriseer ze in waar ze volgens jou bijhoren: vriendschap, romantische liefde of levenshouding.
Zorg ervoor dat de drie betekenissen die er zijn in de Bijbel voor het woord ‘liefde' evenwichtig naar voren komen.

Vertel als je begint dat het woord ‘liefde' als woord 264 keer voorkomt in onze Nieuwe Bijbelvertaling.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel verhalen waarin het woord niet wordt genoemd, maar waarin het wel over liefde gaat. Vraag of jongeren voorbeelden kunnen noemen. Leg daarna jouw teksten één voor één voor, per categorie gesorteerd (vriendschap, relatie, levenshouding). Ga het gesprek aan over wat in de desbetreffende tekst met het woord ‘liefde' bedoeld wordt. Laat nog een paar andere voorbeelden zien in dezelfde categorie en ga na of deze teksten nog iets anders vertellen over liefde als vriendschap, relatie of levenshouding.

 

Liefde is...
Doelstelling: stilstaan bij de vraag hoe liefde als relatie is bedoeld
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: beamer met PowerPointpresentztie met afbeeldingen van ‘Liefde is...' van Kim, of de afbeeldingen op A4 papier (zie bijlage voor afbeeldingen)

Laat een aantal afbeeldingen zien van ‘Liefde is...' van Kim.
Verdeel de zitplekken van de jongeren in ‘eens' en ‘oneens' (de linkerbank is ‘oneens' en de rechterbank is ‘eens'). Vraag per afbeelding hoe de jongeren erin staan, en laat ze plaatsnemen bij het antwoord naar keuze. Na een aantal afbeeldingen, acht of tien, vraag je de jongeren over welke afbeelding ze verder willen doorpraten. Welke afbeelding riep bij hen bijvoorbeeld gelijk al discussie op? Sluit af door nog een rondje afbeeldingen te laten zien. Zorg er nu voor dat deze minder discussie oproepen.
 

Luisteren naar de liefde (werkvorm)
Doelstelling: één Bijbelverhaal rondom het thema ‘liefde' uitwerken
Tijdsduur: dertig minuten
Nodig: Het luisterboek De liefdesverhalen uit de Bijbel (ISBN: 9054441526), cd-speler

Vertel dat jullie gaan luisteren naar een verhaal over de liefde. Als je echt goed wilt horen, dan moet je alle andere prikkels uitschakelen. Laat de jongeren een eigen plekje in de ruimte zoeken. Ze mogen staan, zitten, liggen waar ze maar willen. Maar wel zo dat ze goed kunnen luisteren. Maak het donker in de ruimte waar je bijeen bent gekomen. Vertel dat je het verhaal start en luister met elkaar naar een Bijbelverhaal dat je zelf van te voren hebt uitgekozen (bijvoorbeeld 1 Korinthiërs 13, een stuk uit Hooglied, of een andere passende tekst).

Als het verhaal is afgelopen, blijft het donker en vraag je de jongeren twee minuten stil te zijn om stil te staan bij de vraag: waar bleef je haken in het verhaal (positief/negatief)? Doe het licht na twee minuten aan, de gordijnen open en laat de jongeren weer in de kring plaatsnemen. Wissel met elkaar uit waar je bleef haken in het verhaal. Wat vertelt dit over jou? Over God? Over de mens in het verhaal? Wat vertelt dit verhaal over de liefde? Hoe zie je dit terug in je eigen leven? Als je het idee hebt dat de groep genoeg heeft doorgepraat over het verhaal, verdeel je de jongeren in groepjes. Geef ieder groepje een stukje van het verhaal mee en laat ze een aparte ruimte opzoeken. Daar verdelen ze hun stemmen over de tekst en oefenen het uitspreken. Benadruk dat ze hun beleving erin mogen leggen, dus als ze ergens moeite mee hebben, dan mag dat te horen zijn.

Roep de groepjes na vijf minuten weer bij elkaar en laat ze zo gaan staan dat het verhaal in volgorde wordt gelezen. Maak de ruimte weer donker, en loop met een zaklamp op het eerste groepje toe. Zij vertellen hun gedeelte van het verhaal, bijgelicht door jouw zaklamp, daarna het tweede groepje enzovoort. Omdat het donker is kunnen ze elkaar moeilijker zien, waardoor de spanning om voor gek te staan minder is. Niemand ziet het ten slotte precies! Als het verhaal opnieuw is verteld, gaat het licht aan en komen jullie weer bij elkaar in de kring. Sluit kort af door te vragen naar hun ervaring.

 

Wat een Liefde
Doelstelling: dieper ingaan op de Liefde van God voor mensen
Tijdsduur: twintig minuten
Nodig: internetaansluiting en beamer of het lied ‘Wat een Liefde' (Opwekking 625) op cd en een cd-speler, de songtekst op papier uit de bijlage

Luister met elkaar het lied ‘Wat een liefde' (Opwekking 625) als filmpje op You Tube of via een cd. Leg de vraag in het midden: hoe zie je Gods liefde in jouw leven terugkomen? Dit kan voor jouw groep een te grote vraag zijn om mee te beginnen. Deel daarom vervolgens de songtekst van het lied uit en vraag wat Gods liefde voor mensen betekent. Bespreek met elkaar welke antwoorden naar voren komen in het lied. Zijn er nog dingen onbenoemd gebleven die niet in de songtekst staan? Betrek daarna de antwoorden op het leven van de jongeren zelf. Betekent Gods liefde zo ook voor hen iets?
Kunnen jouw jongeren de vraag ‘hoe zie je Gods liefde in jouw leven terugkomen' wel als beginvraag aan, dan stap je daarna over op de songtekst met de vraag of hierin nog dingen naar voren komen die ze zelf niet genoemd hadden.
Praat door over wat het betekent ‘bij God thuis zijn', ‘U geeft mij zegen', ‘U hebt Uzelf voor mij gegeven', ‘U wilt mij altijd vergeven'. In deze zinnen komen verschillende aspecten van Gods liefde naar voren. Welk aspect leeft het meest voor hen?
Sluit af door te vertellen dat in de Bijbel juist in de liederen (zoals Hooglied en Psalmen) die erin staan vaak over Gods liefde wordt bezongen. Ook in de liederen die we in een kerkdienst zingen, komt Gods liefde vaak voor. Blijkbaar is Gods liefde iets wat je hart raakt. En iets wat je hart raakt, daarvan ga je zingen!

Liefdesgedicht (Afsluiter)
Doelstelling: het thema ‘liefde' afsluiten
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: een flap-over, dikke stift

Maak met elkaar een gedicht als afsluiting. Schrijf op een flap-over de eerste regel van het gedicht dat gaat ontstaan (of laat de jongeren de eerste regel bedenken), Bijvoorbeeld: ‘God houdt van jou'. Geef iedere jongere de kans om een regel toe te voegen. Ze mogen elkaar daar natuurlijk bij helpen. Het gedicht kun je alle jongeren later per mail of via Facebook toesturen, op de website van de kerk of in het kerkblad plaatsen of in een kerkdienst verwerken.

 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.