Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Jouw eigen intelligentie

Naar overzicht werkvormen

Ieder mens is uniek! Zo ook de kinderen uit jouw jeugdgroep en alle mensen in jouw gemeente. Met jouw uniek-zijn kun je veel doen. Ook krijg je de opdracht van God om er wat mee te doen. Daar gaan we mee aan de slag. Deze werkvorm is bedoeld voor een jeugdgroep van kinderen tussen 4 en 12 jaar maar ook leuk om te doen met meerdere generaties, bijvoorbeeld op een gemeentedag!

Om deze werkvorm met een kleine groep te doen, is het mogeljik om van de verwerking een ronde te maken waarbij je alle opdrachten als groepje gaat doen. Reken er dan op dat je zo'n 20 minuten extra er mee bezig bent.

Verkenning: Er zit veel in jou!
De deelnemers ontdekken dat zij door God uniek geschapen zijn.

Nodig:

 • opengeknipte koffiefilters (1 enkel papiertje voor ieder kind)

 • zwarte stiften ( geen watervaste stiften)

 • glazen met een bodempje water

Ieder kind krijgt een filterpapiertje en tekent hierop een poppetje of schrijft zijn naam. Zet nu het papiertje in het glas. Het filterpapier zal langzaam het water opzuigen. Uit het getekende poppetje/ de geschreven naam zullen de mooiste kleuren tevoorschijn vloeien. Doordat de tekeningen verschillend zijn zal bij iedereen een ander vormenpatroon ontstaan.
Je vertelt hierbij dat we als mensen aan de buitenkant veel op elkaar lijken, God heeft ons prachtig geschapen! Maar voor ieder van ons heeft Hij iets speciaals toegevoegd… iets wat je heel goed kunt, iets waarmee je andere mensen kunt helpen of blij kunt maken. Iedereen is uniek gemaakt… kijk maar eens naar je papiertjes. Er is er niet een hetzelfde.

Verdieping: Maar je moet er wel wat mee doen!

Vertel de gelijkenis van de talenten uit het Evangelie volgens Matteüs 25:14-30. Leg hierbij de Bijbel open op tafel, ook als je er niet uit voorleest. Zo weten de kinderen dat het een verhaal uit het boek van God is.
Het vermeerderen van de talenten zoals beschreven wordt in het verhaal, kun je voor jongere kinderen visualiseren door bijvoorbeeld duplo poppetjes en blokjes te gebruiken tijdens je vertelling. (de begrippen meer/minder en evenveel zijn voor sommige kinderen erg abstract)
Na de vertelling leg je de link naar het proefje van de inleiding. We hebben nu gehoord èn gezien dat al het moois wat God in jou heeft gestopt er niet zomaar uit komt. Er is een handeling nodig, je moet er mee aan de slag!


Verwerking: Ik ben een kanjer!

Nodig kinderen voor de verschillende activiteiten uit voordat je uitleg geeft. Ze zullen iets kiezen waar ze zich comfortabel bij voelen. Hier ligt waarschijnlijk hun talent! Bij een kleine groep, kun je elke werkvorm doen met alle kinderen samen en kort reflecteren over welke opdracht zij het leukste vonden. Dat zal dan hun talent kunnen zijn.
We gaan ontdekken wat het talent is wat God aan ons heeft gegeven.


Misschien heb je wel een rekentalent!
(als je werkt met een vrij kleine groep dan is het handig om als leiding te zorgen voor wat extra schoenen in verschillende maten)
Opdracht: verzamel van alle kinderen/mensen in de zaal een schoen en zet deze zo snel mogelijk op een rij van klein naar groot! Hoe snel zijn jullie? En kun je je eigen tijd verbeteren?
(het is leuk om tijdens de activiteit https://www.youtube.com/watch?v=6HV1B2CpAaQ te laten horen!)

Misschien heb je wel een muzikaal talent!
Nodig:

 • minimaal 6 lege appelmoespotten

 • Gieter met water

 • lepel

Opdracht: We maken een pottenorgel. Vul de appelmoespotten met precies genoeg water. Probeer ‘Vader Jacob’ te spelen door met de lepel tegen de appelmoespotten te tikken.
Misschien kun je daarna samen nog een nieuw muziekstuk componeren!
(dit kan ook met flessen, maar het is voor jonge kinderen eenvoudiger om potten te vullen)

Misschien heb je wel een creatief talent!
Laat het liedje ‘Circustent’ https://www.youtube.com/watch?v=2JTNFlSAPfY een aantal keren horen aan de ‘crea’groep. (let op: laat niet het filmpje zien!)
Opdracht: Zorg voor een tafel vol met diverse knutsel- en tekenmaterialen en vraag de kinderen om iets te maken wat ze voor zich zien wanneer ze dit lied horen. Geef geen suggesties! Op die manier kunnen de kinderen hun eigen creativiteit gebruiken.

Misschien heb je wel een gymtalent!
Print een aantal voorbeeldkaarten uit zoals bijvoorbeeld deze:


qi_ixdjzrh73a7EtWJPCTCyOHqH-cSxOgIiVyyLL

Opdracht: probeer samen deze oefeningen uit. Doe dit met respect voor elkaar!

Misschien heb je wel een taaltalent!
Nodig:

 • diverse foto’s/ plaatjes van situaties (met èn zonder personen/dieren)

 • schrijfpapier

 • pennen

 • opname apparatuur

Opdracht: Kies een foto waarbij jij een verhaal kunt bedenken. Het mag een spannend verhaal zijn, of juist heel grappig. Schrijf of vertel het verhaal en leg het vast ( je wordt gefilmd terwijl je het vertelt, of je schrijft het op)

Misschien heb je wel een luistertalent!
Nodig:

 • nagellak

 • handcrème

 • spiegels

 • haaraccessoires

 • make-up

opdracht: Zorg voor elkaar. Geef elkaar een fijne handmassage, mooie nagellak, make-up of prachtig kapsel. Het is heel fijn om aandacht te krijgen van iemand maar ook om aandacht aan iemand te geven. Luister goed naar degene die jij gaat verzorgen. Wat wil hij/zij? Als je goed naar iemand luistert is het voor hem/ haar pas echt fijn!


De ene groep zal waarschijnlijk eerder klaar zijn met zijn opdracht dan de andere. Wellicht zijn er kinderen die aan verschillende activiteiten mee willen doen. Het ligt aan de beschikbare tijd hoe breed deze werkvorm wordt opgezet.
Deze activiteit kan leiden tot een talentenshow waarin de kinderen aan elkaar (en eventueel de rest van de gemeente) laten zien hoe bijzonder God hen maakte!

Afsluiting: Bedanken!
Dank samen God voor alle talenten die Hij gegeven heeft. Dank voor wat een ieder kan, maar ook voor wat zijn of haar talent voor andere mensen kan betekenen.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.