Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Mens inter je net!

Naar overzicht werkvormen

Ouderwets bordspel rondom internet- en computergebruik

SPELBESCHRIJVING
Doelstelling: op ontspannen manier link leggen tussen jeugdwerk en internet
Nodig: het ‘Mens inter je net!'-spelbordspeluitleg, dobbelsteen, per groep vier pionnen van dezelfde kleur; opdrachtkaartjes (categorieën E-mailMuziekdownload, Internetprofiel en Hacken), flap-over, dikke stiften

De bedoeling van het spel is dat elke spelersgroep, het zogenaamde ‘internetsurfteam', zijn vier pionnen via een route met opdrachtkaartjes in vier eigen finishvakken brengt.

 Hanteer de algemene spelregels van ‘Mens erger je niet!'.

 • Bij aanvang staan alle pionnen in de cirkels bij ‘Offline' van de juiste kleur. 
 • De groep die het hoogst gooit met de dobbelsteen, logt als eerste in en zet zijn eerste pion op het vakje ‘online'.
 • De eerste inloggers gooien nogmaals de dobbelsteen en zetten deze pion in de richting van de pijl zoveel stappen vooruit als ze ogen hebben geworpen.
 • Vervolgens werpen en zetten de overige spelersgroepen, ieder op zijn beurt.
 • Wanneer een spelersgroep zes werpt, is deze verplicht een nieuwe pion ‘online' te zetten, nogmaals te werpen en met deze pion verder te spelen, zelfs al zou hij hierdoor één van zijn eigen pionnen er uitslaan. Is het weer zijn beurt, dan kan deze spelersgroep naar keuze met één van zijn in het spel aanwezige pionnen  verder spelen. Werpt een spelersgroep zes ogen en heeft hij in zijn vakje ‘offline' geen nieuwe pionnen meer over, dan mag hij met een willekeurige pion zes vakjes vooruit gaan, terwijl hij voor de tweede worp een andere pion van zijn kleur mag gebruiken.
 • Bij het verplaatsen van een pion moeten alle te passeren pionnen gewoon blijven staan; de overgesprongen cirkels tellen mee. Staat echter op de cirkel waar men tenslotte met zijn pion terecht komt, een eigen pion of één van de andere spelersgroepen, dan moet deze pion worden geslagen. De geslagene mag de pion pas weer in het spel brengen als hij zes ogen werpt. Het is dus zaak dat spelersgroepen elkaar zoveel mogelijk ‘cyberpesten' door hen te dwingen met de geslagen pion opnieuw de gehele digitale snelweg af te leggen.
 • Anderzijds moet door een juiste pionkeuze de eigen kleur zoveel mogelijk worden gespaard.
 • Aangekomen bij de eindcirkels dient men zo te gooien, dat op elk cirkeltje één pion komt te staan. Gooi je namelijk zoveel ogen, dat een pion niet op een van de eindpuntcirkeltjes vrij kan belanden, zelfs niet na eventueel terugtellen, dan moet je de volgende beurt afwachten en het opnieuw proberen. Intussen loop je natuurlijk de kans door de andere surfers op internet offline te worden gezet.

Extra bij 'Mens inter je net!' zijn de volgende spelregels.

 • Komt een pion op een vakje ‘bug', dan moet de betreffende spelersgroep één beurt overslaan ‘in afwachting van de ICT-er die komt resetten'.
 • Komt een pion op een vakje ‘virus', dan moet de pion terug naar het vakje waar het vandaan kwam, omdat ‘je computer is vastgelopen'. 
 • Op de vakjes 'E-mail', 'Muziekdownload', 'Internetprofiel' en 'Hacken' hebben de internetsurfgroepen telkens een kans om door te surfen op internet door nóg een keer te mogen gooien. Dat hangt af van het welslagen van de bijbehorende opdrachten; zie hieronder.

OPDRACHTENKAARTJES
Er zijn vier categorieën opdrachtenkaartjes, zie boven voor downloads: 

E-mail
Deze categorie kaartjes bevat computer- of internetgerelateerde woorden. Iemand van de groep moet deze woorden ‘e-mailen' naar de rest van zijn ‘internetsurfteam' door ze uit te tekenen (Pictionary regels). Het woord moet binnen dertig seconden geraden zijn, anders vervalt de kans om nóg een keer te mogen gooien. Woorden zijn bijvoorbeeld: computervirus, gamen, inlogcode, apenstaartje.

Muziekdownload
Iemand van de groep pakt een kaartje, met daarop de naam van een liedje. Deze moet hij/zij neuriën of met andere klanken laten horen (niet zingen met woorden). Als het team binnen tien seconden de juiste titel raadt, mag zij door nóg eenkeer te gooien verder surfen op internet, anders niet. Liedjes zijn bijvoorbeeld: Ik zag twee beren broodjes smeren; We are the Champions; Dank U voor deze nieuwe morgen.

Internetprofiel
De spelleider leest van een kaartje een stukje van een profiel van een Bijbelse persoon. Indien goed geraden: door nóg een keer te gooien mag de internetsurfgroep verder surfen op internet. Voorbeelden van profielen zijn:
- ‘Koninklijk persoon, bezoekt nu en dan waarzeggers om in toekomst te kijken, voelt zich nooit alleen met stemmen in zijn hoofd' (koning Saul);
- ‘Hoewel m'n man en ik vroeger uitgesproken nudisten waren, hebben wenaaktlopen intussen afgezworen. In tegenstelling tot vroeger, werken we tegenwoordig keihard voor onze inkomsten' (Eva na de zondeval);
- ‘Mijn grootste hobby: boten bouwen. Mét of zonder water in de buurt' (Noach).

Hacken
De spelleider pakt een kaartje van de categorie 'Hacken' als iemand met de pion op de cirkel 'Hacken' komt. Het groepje van de gehackte moet door middel van het spelletje ‘galgje' het woord raden. Als zij het woord eerder raden dan de galg compleet is, mogen ze nóg een keer gooien, anders gaat de pion ‘offline'.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.