De vernieuwde pagina werkvormen!

Het vrijheidsbeeld

Naar overzicht werkvormen

Wat stellen jongeren zich voor bij het woord 'vrijheid'?

Dit programma is gemaakt rond het Statue of Liberty (Vrijheidsbeeld) in New York. Dit beeld is gemaakt door de Franse beeldhouwer Fréderic-Auguste Bartholdi. Hij heeft er tien jaar over gedaan om de ‘Liberty Enlightening the World' (zoals het beeld officieel heet) te maken. In 1886 werd het beeld vanuit Parijs verscheept naar New York. Bartholdi heeft geprobeerd het thema ‘vrijheid' op zijn manier uit te beelden. In dit programma worden de jongeren uitgedaagd hetzelfde te doen.

 

Doelstelling: de jongeren verkennen met korte dramavormen het thema 'vrijheid'.
Nodig: groot vel papier en stift, fototoestel, eventueel rustige achtergrondmuziek.

 

Ronde 1: associëren bij het woord 'vrijheid'
Met associëren wordt hier bedoeld dat de jongeren hun eerste gedachten spuien bij het woord vrijheid. De spelleider schrijft de associaties op een groot vel papier. De spelvorm wordt in een hoog tempo in een kring gespeeld. Ga met elkaar in een kring staan en doe alsof je elkaar een bal doorgeeft. Persoon 1 heeft de zogenaamde bal en geeft deze door aan zijn  buurvrouw of -man en zegt 'vrijheid'. De buurvrouw of -man geeft de bal weer door aan de persoon rechts van hem en noemt een begrip dat bij hem opkomt, bijvoorbeeld '5 mei'. Ook deze persoon geeft de onzichtbare bal door aan de persoon rechts van hem of haar en zegt een woord, bijvoorbeeld 'vrede'. Herhaal dit een aantal rondes.

 

Ronde 2: boetseren naar aanleiding van het thema vrijheid
De jongeren beelden uit wat zij zich bij het woord vrijheid voorstellen. Vorm tweetallen. Een van de twee is de beeldhouwer en de ander is de klei die je naar je hand kunt zetten. De beeldhouwer zet de ander in een stand die hij bij het thema vindt horen. Nadat de één beeld is geweest, draai je het om en wordt de ander van het tweetal beeld.

Geef de tweetallen even de tijd om na te praten over hoe het was om beeldhouwer of de klei te zijn. Heeft deze werkvorm iets met vrijheid te maken? Hoe vonden ze het om het thema ‘vrijheid' neer te zetten?

 

Ronde 3: groepsbeeld
Eén van de jongeren is beeldhouwer en gaat een groepsbeeld maken. Verdeel de groep in tweeën. De ene helft van de groep is materiaal en de andere helft van de groep is toeschouwer: Geef iedereen even de tijd om na te gaan welke beelden het woord 'vrijheid' oproept.

Maak na 'het beeldhouwen' een foto van het beeld. Het publiek zit in een kring. De beeldhouwer nodigt de jongeren uit die als materiaal zullen spelen. Hij plaatst 'het materiaal' in het midden van de kring. Dan modelleert hij zijn personen in het gewenste beeld. Als de beeldhouwer klaar is, blijft het beeld staan. De andere jongeren mogen nu vragen stellen aan de beeldhouwer. Bijvoorbeeld: waarom heb je het zo gemaakt; wat bedoel je ermee; wil je er nog iets bij vertellen; enzovoort.

Je kunt deze ronde nog een keer doen en nu met de jongeren die net toeschouwer waren. Eén van de jongeren uit het publiek maakt een foto van het beeld.

 

Ronde 4: lege stoel
Zet in het midden van de ruimte een lege stoel neer. In gedachten zetten de jongeren, ieder voor zich, een bepaalde persoon op de stoel die ze graag een vraag zouden willen stellen over het thema 'vrijheid'. Als spelleider nodig je de jongeren uit naar de stoel te gaan, één voor één. Vraag vervolgens de jongere die bij de stoel staat wie hij/zij iets wil vragen en wat voor vraag ze zouden willen stellen. De rest van de groep moet de vraag goed kunnen verstaan. Daarna gaat de jongere zelf op de stoel zitten en beantwoordt zijn eigen vraag alsof hij zelf het gekozen personage was. Dan staat hij weer op is weer zichzelf. Je kunt nu aan de staande jongere vragen of het antwoord bevredigend is. Daarna mogen de anderen om de beurt hun vragen stellen. 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.