Werkvormen voor
jouw jeugdwerk
Is een onderdeel van: Catechese | Provider Programma: Provider | Bijbel Werkvorm 12 van 14

Moordvrouwen in de Bijbel

Naar overzicht werkvormen

Over man- en vrouw-zijn, en over de vrouwen JaŽl, Ester en Izebel in de Bijbel.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:
Deze bijeenkomsten gaan over drie 'moordvrouwen': Jaël, Ester en Izebel.
In de eerste bijeenkomst worden de jongeren uitgedaagd om na te denken over verschillen tussen jongens en meisjes. Dit doen ze naar aanleiding van stellingen, het verhaal over Jaël en een minicompetitie met typische 'meisjesvaardigheden' en 'jongensvaardigheden'. Een en ander verwerken ze tot slot in een fotoverhaal met een onverwachte afloop.

In de tweede bijeenkomst maken de jongeren via een quiz nader kennis met verschillende vrouwen in de Bijbel. Daarna gaan ze dieper in op de verhalen over Ester en Izebel. Ook staan ze stil bij hun eigen kwaliteiten en talenten aan de hand van een spel. Hier maken ze tot slot een collage over.

Doelen van de bijeenkomsten:
• De deelnemers maken kennis met enkele vrouwelijke helden en anti-helden in de Bijbel.
• De deelnemers leren dat vrouwen een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het volk Israël.
• De deelnemers denken na over rollenpatronen en verwachtingen ten aanzien van mannen en vrouwen, jongens en meisjes.
• De deelnemers worden zich bewust van hun eigen kwaliteiten en hoe ze deze kunnen inzetten.
• De deelnemers leren dat ieder mens, vrouw of man, een schakel kan zijn in het grotere verhaal van God.

 

 Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.