Werkvormen voor
jouw jeugdwerk
Is een onderdeel van: Werkvormen ingedeeld op Bijbelboek Programma: Genesis Werkvorm 67 van 70

Niemand is als jij!

Naar overzicht werkvormen

Rondom het boek 'Niemand is zoals jij' (Max Lucado, Ark Boeken). Kinderen leren dat het niet belangrijk is hoe anderen naar je kijken.

NIEMAND IS ALS JIJ!
Het programma draait om het boek ‘Niemand is zoals jij' (Max Lucado, Ark Boeken). Dit boek gaat over Wout, een houten jongen die in een dorp woont waar mensen elkaar de hele dag beoordelen op wat ze doen en hoe ze eruit zien. De mensen die er mooi uitzagen, kregen een ster. De mensen die er niet mooi uitzagen, kregen grijze stippen. Wout kreeg ook grijze stippen. Hij voelde zich ellendig. Totdat hij Lucia tegenkomt. Zij heeft geen sterren of stippen. Dit komt omdat ze regelmatig langsgaat bij haar maker Eli. Wout besluit dit ook te doen en komt tot de ontdekking dat het niet belangrijk is wat mensen van hem denken!

 

STERREN EN STIPPEN
Doelstelling: de kinderen leren het verhaal kennen door middel van een spel
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: papier, schaar, plakband, grijze stippen en sterren die opgehangen kunnen worden

Hang overal in de ruimte sterren en grijze stippen op. Zorg dat de kinderen makkelijk bij de sterren en stippen kunnen. Hang ook een aantal sterren op een minder zichtbare plek. Verdeel de kinderen in even grote groepen en laat de groepen naast elkaar zitten. Per groep gaat steeds om de beurt één persoon op zoek naar een stip of ster. Dit moet zo snel mogelijk, want er zijn punten te verdienen. Aan het eind van het spel, wanneer alle sterren en stippen verzameld zijn, worden de punten opgeteld. Een ster levert twee punten op, een stip maar één punt. Praat naar aanleiding van het spel over het beoordelen van elkaar. Vertel de kinderen dat mensen elkaar heel snel beoordelen. Iemand die wij geweldig vinden of iets heel goed kan, noemen we een ‘ster' en ‘plakken' we een ster op. Een ander die nergens in uitblinkt of die wat raar overkomt, vinden we gek, saai of een grijze muis en ‘plakken' we een stip op. De volgende vragen kun je stellen om in gesprek te raken:

- Wanneer geef je iemand een ster? Geef voorbeelden.
- Wanneer geef je iemand een stip?

Geef ook hier voorbeelden.
- Kun je ook uitleggen wat de reden daarvan is?
- Kun je een voorbeeld noemen waarbij je iemand eerst een stip of ster gaf, maar wat later niet klopte?

 

DE VEILING
Doelstelling: de kinderen leren door middel van een veiling de waarde inzien van voorwerpen
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: een even aantal voorwerpen (bijvoorbeeld: trouwfoto van jezelf of iets anders met grote emotionele waarde, een antiek voorwerp, schaar, pan, cd's, iPod enzovoort) pennen, papier

Neem een aantal voorwerpen van verschillende waarde mee naar de club. Neem voorwerpen mee die duidelijk heel goedkoop en die duidelijk duurder zijn. Zorg daarnaast voor een aantal artikelen waarvan op voorhand niet duidelijk is hoe duur ze zijn of die goedkoper lijken dan ze in werkelijkheid zijn.Verdeel de kinderen weer in groepen.

Laat de voorwerpen nu met twee tegelijk zien. De bedoeling is dat de groepen raden welk voorwerp de meeste waarde heeft. Dit schrijven ze voor zichzelf op. Als extra opdracht kan nog gevraagd worden naar de motivatie om voor één van de twee voorwerpen te kiezen. Het is interessant en kan het groepsgesprek helpen om te weten welke afwegingen er worden gemaakt bij de keuzes. Zorg ervoor dat het de ene keer heel duidelijk is welk voorwerp de meeste waarde heeft, maar dat er ook keuzes bij zitten met een verassende uitkomst. Wanneer alle voorwerpen aan bod zijn geweest, kijk je welke groep de meeste goede antwoorden heeft. Praat met elkaar na over deze veiling.

Sommige voorwerpen lijken minder waard dan de ander, maar zijn dat niet. Waar ligt dit aan? Hoe zit dit eigenlijk met mensen? Hoe beoordelen wij elkaar? Waar kijk je naar en waar let je op? Wij beoordelen elkaar vaak ook op wat we zien, zonder verder te kijken dan de buitenkant. Mensen zijn meer waard dan wij soms in eerste instantie denken.

 

VERHAAL VOORLEZEN
Doelstelling: de kinderen vergelijken het verhaal 'Niemand als jij' met verhalen uit de Bijbel
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: boek 'Niemand is zoals jij' van Max Lucado

Lees nu het boek 'Niemand is zoals jij' van Max Lucado voor. Vertel dat God op deze manier naar mensen kijkt. Net als Eli de houten Nerflanders allemaal anders heeft gemaakt, zo heeft God hetzelfde gedaan bij ons mensen. Net als de Nerflanders denken wij mensen dat we vooral moeten letten op wat de mensen om ons heen van ons vinden. Dat is alleen niet zoals God het bedoeld heeft. Hij wil juist dat we op Hem letten. Wat zegt Hij over ons? Hij houdt van ons en zegt ons dat we mooi en goed gemaakt zijn. Hoe kunnen we dit weten ?

Lees maar in de Bijbel! Hierbij kan het scheppingsverhaal uit Genesis 1 of Psalm 139 gebruikt worden. Misschien hebben de kinderen het al in de gaten; laat het hen dan zelf vertellen.

 

OPRUIMESTAFETTE
Doelstelling: de kinderen vernietigen dingen die mensen 'belangrijk' maken
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: sterren en stippen uit het eerste spel, knijpers, prullenbak

Nu duidelijk is dat de sterren en stippen van mensen niet belangrijk zijn is het hoog tijd om ze op te ruimen. Gebruik hiervoor de sterren en stippen uit het eerste spel. Verdeel de kinderen in groepen, laat elke groep een rij vormen en geef hen allemaal een knijper. Geef elke groep een stapel sterren en stippen en zet bij het achterste kind een prullenbak neer. Welke groep heeft als eerste alle sterren en stippen mèt knijper van voor naar achter doorgegeven en in de prullenbak gedaan? Eventueel kan het laatste kind nog de sterren en stippen versnipperen. Nu zijn ze echt weg en kan niemand er meer iets mee.

 

CREATIEVE VERWERKING
Doelstelling:de kinderen maken een spiegel bij het verhaal
Tijdsduur: dertig minuten
Nodig: spiegels, versieringen (bijvoorbeeld foam, verf, stickers en stiften), houten lijstjes, songteksten van Boon of een ander lied dat past bij het thema

Het is voor de kinderen leuk om dat wat ze geleerd hebben tastbaar te maken. Geef iedereen een eigen spiegel en een lijstje waar de spiegel in of op past. Laat de kinderen de spiegel versieren. Schrijf boven de spiegel: ‘Je bent bijzonder' of ‘Niemand is zoals jij'. Plak aan de achterkant van de spiegel de tekst van een van de volgende liedjes van Herman Boon: ‘Je bent bijzonder' (van de cd: Stapelgek op jou) of ‘Je mag er zijn' (o.a. van de cd: Vrij zijn, naar aanleiding van de kinderboekenweek 2001).

Zo kunnen de kinderen wanneer ze thuis zijn en in de spiegel kijken terugdenken aan wat ze geleerd hebben: niemand is zoals jij!

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.