De vernieuwde pagina werkvormen!

Op weg naar Betlehem

Naar overzicht werkvormen

Ga met tieners aan de slag met het kerstverhaal!

Er zijn van die bijeenkomsten die zich er goed voor lenen om met jouw jongeren bezig te zijn met Kerst, zoals de laatste catechesebijeenkomst voor de kerstvakantie. In dit programma vind je een aantal leuke en verrassende werkvormen om met de jongeren te doen!

Introductie

Doelstelling: De jongeren delen hun gevoel bij Kerst.
Tijdsduur: Vijf minuten.
Nodig: Een aantal kaarten met typische kerstafbeeldingen (hoe meer kitsch, hoe beter!).

Laat de jongeren een kaart uitzoeken waarop hun kerstgevoel het best staat uitgebeeld. Het leukste is als de kaarten zó kitsch zijn, dat het bijna onwaarschijnlijk is dat de juiste ertussen zit. Laat hen vervolgens kort vertellen waarom deze kaart bij hun kerstgevoel hoort.

Dat kennen we toch wel?
Doelstelling: De jongeren ontdekken hoe goed ze het oude kerstverhaal kennen.
Tijdsduur: Vijftien minuten.
Nodig: De kaartjes uit de download.

Het kerstverhaal uit Lucas 2, dat kent toch iedereen! Of niet? Print de download uit, knip de kaartjes uit en hussel ze goed. Laat de jongeren samen het verhaal op de goede volgorde leggen. Lees samen het resultaat voor, gevolgd door de officiële versie (Lucas 2: 1-20) uit de Bijbel. Is het helemaal goed?

 Wat als het nú was gebeurd?
Doelstelling: De jongeren ontdekken aan de hand van een filmpje een nieuwe vorm van het kerstverhaal.
Tijdsduur: Vijftien minuten.
Nodig: Computer met internetverbinding, pen en papier.

Op internet circuleert al een tijdje een zeer bijzondere versie van het kerstverhaal. Het is een leuk filmpje, maar alleen als je weet hebt van de traditie en de Bijbelteksten. Bekijk met de jongeren het filmpje op YouTube, getiteld: ‘The digital story of the nativity'. Je vindt het met de zoektermen ‘digital nativity'. Bekijk het met de jongeren. Vinden ze het leuk? Wat vinden ze er leuk aan (of juist niet)? Begrijpen ze bepaalde dingen niet of is alles duidelijk?

Laat hen vervolgens het filmpje nog eens bekijken en alle dingen opschrijven die niet helder zijn of die volgens hen symbolisch zijn (bijvoorbeeld: de os en de ezel die Jozef op Farmville koopt, de cadeaus van de wijzen op Amazon.com, et cetera). Wat betekenen al die symbolische dingen? Laat hen op internet (of in de Bijbel, Lucas 2 en Matteüs 2) zoeken naar wat al die symbolische cadeaus echt in het verhaal zijn en wat ze betekenen. Komen ze eruit of is het lastig? Laat hen dan alle vragen opschrijven die ze nog hebben en deze aan de predikant stellen. Heeft hij of zij gelijk weer wat om tijdens de preek uit te leggen!

Zie het anders
Doelstelling: De jongeren kijken op andere manieren naar aspecten van het kerstverhaal.
Tijdsduur: Vijftien minuten.
Nodig: Computer met internetverbinding, Bosatlas, sterrenkaarten, rekenmachine.

Het kerstverhaal zit vol symboliek. Maar soms is het ook leuk om bepaalde aspecten heel letterlijk te zien, als een wetenschapper. Laat de jongeren op zoek gaan naar feiten uit het historsche verhaal. Wat zouden ze willen uitzoeken van het kerstverhaal? Zo kunnen ze bijvoorbeeld via Google Sky op zoek gaan naar wat nu precies de felste ster is, uitrekenen hoe lang Jozef en Maria hebben gedaan over de afstand Nazareth-Bethlehem (dan moeten ze eerst uitzoeken hoeveel kilometer per uur een ezel gaat; let op dat ze rekening houden met het feit dat je als reine jood niet door Samaria trekt), onderzoeken hoe een stal eruit zag in die tijd of uitzoeken waar de wijzen precies vandaan kwamen. Wedden dat ze zo een heel andere kijk krijgen op het kerstverhaal?

We wish you a Merry Christmas
Doelstelling: De jongeren sluiten de bijeenkomst af.
Tijdsduur: Vijf minuten.
Nodig: Kaarten.

Laat de jongeren een leuke boodschap aan een ander uit hun midden schrijven op hun uitgezochte kaart bij het eerste spel (of zorg voor nog een setje leuke kaarten). Let op, het is niet bekend wie die ander is. De jongeren schrijven dus niet specifiek aan iemand. Zamel alle kaarten in en laat elke jongere een willekeurige kaart mee naar huis nemen.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.