Werkvormen voor
jouw jeugdwerk
Is een onderdeel van: Werkvormen ingedeeld op Bijbelboek Programma: Galaten Werkvorm 7 van 7

Opstaan en delen

Naar overzicht werkvormen

De kinderen denken na over betekenissen van het woord ‘opstaan’. Ze bedenken voor wie Jezus opstond tijdens Zijn leven. Ze delen hun idee over de betekenis van Pasen, opstaan uit de dood. En ze bespreken wat zij nodig zouden hebben om op te staan voor iets of iemand.

Doel:
Kinderen ontdekken dat het woord ‘opstaan’ meerdere betekenissen kan hebben. Ze bedenken voor wie Jezus opkwam. En voor wie zij op (willen) staan.

Nodig:
Bijbels, internet op laptop/tablet/telefoon, (lokale) kranten, kerkbladen, grote vellen papier. Benodigdheden voor het gekozen recept om te maken.

Werkvorm
Gesprek/ inventarisatie:

 • Wat deed jij toen je vanmorgen opstond?
 • Welke betekenissen ken je van het woord ‘opstaan’?

 Achtergrond: betekenis ' opstaan ' volgens de Van Dalen: op·staan (stond op, is opgestaan)

 1. recht gaan staan, zich oprichten: met vallen en opstaan met voor- en tegenspoed
 2. uit bed komen
 3. op het vuur staan: het vlees moet nog een uur opstaan
 4. in opstand komen
 5. in christendom: van dood weer levend worden.

In beweging komen
Laat maar eens zien waar jij voor op wilt staan. De leiding noemt een van de volgende punten. Kinderen die voor het genoemde in actie zouden willen komen, op willen staan, springen op van de stoel. 
Bij opvallende keuzes kun je naar motivatie vragen.

 • voor een oma in een volle trein
 • om een prijs in ontvangst te nemen
 • voor een dreinende peuter op het schoolplein
 • voor een gewonde vogel op straat
 • voor bedreigde haaien in de oceaan
 • voor hongerige kinderen in Afrika
 • voor een kat hoog in een boom
 • voor eenzame zwervers in een grote stad
 • voor de verkoper van de daklozenkrant bij de plaatselijke supermarkt
 • voor vervolgde christenen in het Midden-Oosten
 • om een stevige jongens met tattoos te vragen om van jullie speelveldje te gaan
 • om een gepest kind te helpen
 • als je wekker gaat
 • als je vader of moeder roept
 • als de dominee in de kerk kinderen naar voren vraagt

Jezus, Pasen en opstaan
Bij ‘opstaan’ wordt in de kerk vaal aan het Paasverhaal gedacht. Jezus stond op uit de dood.

 • Wat betekent dat volgens jou?
 • Waar stond Jezus tijdens zijn leven voor op? Voor welke mensen zorgde hij? Wie en wat vond hij belangrijk?

Bijbellezen en gesprek
Lees: Galaten 5: 13 en 14 + Galaten 5: 19- 26 + Galaten 6: 14 en 15
In dit stukje gaat het over een vrij mens zijn of slaaf, over goed en slecht gedrag.

Bespreek:

 1. Aan welke eigenschappen kun je een christen herkennen? (vs 22-23)
 2. Hoe doe jij dat zelf? Of wat zie je bij andere mensen van deze goede eigenschappen?
 3. Tegen welk gedrag moet je je verzetten? (vs 19-21)
 4. Merk je zelf wel eens dat je ‘nee’ moet zeggen tegen fout gedrag? Geef een voorbeeld.
 5. Als je gelooft in Jezus maakt God een nieuw mens van je. (Gal 6: 14 en 15) Wat betekent het dat ‘mijn oude ik met Christus aan het kruis gestorven is’? Wat merk je daar in het leven van nu van? Bij jezelf of anderen?

Ook wij kunnen opstaan en voor elkaar en anderen zorgen. Een vorm daarvan binnen de kerk noemen we ‘diaconie’. Christenen geven tijd en geld om te zorgen dat kinderen en volwassenen die in de knel zitten meer ruimte krijgen om te leven.

Bekijk een filmpje over diaconaat

Bij het project voor Columbia op de website van Kerk in Actie staat een filmpje van ca 3 minuten waarin duidelijk wordt hoe makkelijk het voor sommige kinderen is om mee te gaan in crimineel gedrag.

Zoek en schrijf
Kijk op internet, in de (lokale) krant, jullie kerkblad of website voor welke goede doelen actie gevoerd wordt. 
Schrijf deze op een grote flap.

 • Welke actie spreekt jou aan? 
 • Is er een actie die jullie samen willen steunen?
 • Bespreek hoe je/ jullie in actie willen komen. Hou het haalbaar en denk klein!

Doe
Op de site van kerk in actie vind je ook recepten uit de verschillende landen waar actie voor gevoerd wordt. Maak daar iets van.

Next step

 • Kies een thema, een actie die jullie zelf verzonnen of gekozen hebben en bedenk een actieplan om uit te voeren.
 • Geef een recept mee naar huis en laat kinderen dit gerecht meenemen voor een paasontbijt of lunch. (intergeneratieve werkvorm)
 • Of gebruik de producten voor een verkoopactie in en rond de gemeente voor een diaconaal project.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.