Werkvormen voor
jouw jeugdwerk
Is een onderdeel van: Werkvormen ingedeeld op Bijbelboek Programma: Marcus Werkvorm 26 van 41

Paaswake

Naar overzicht werkvormen

Geheel uitgewerkte paaswake, waarbij de dvd-registratie van het Live evenement The Passion een rode draad is. De paaswake omvat diverse elkaar opvolgende viermomenten, creatieve workshops en meer.

DRAAIBOEK PAASNACHTWAKE  

23.00 uur - Inloop 

23.30 uur - 1e nachtviering: Het laatste avondmaal (Matt. 26:17-35; of Marc. 14:12-31; of Luc: 22:7-38)
Nodig: Bijbel, boterham
Lees de bijbelpassage voor of laat een jongere dat doen. Vervolgens wordt een gewone boterham doorgegeven. Iedereen haalt er een stukje af en geeft het brood dan door.

23.45 uur - Workshopronde 1 + pauze
Nodig: dvd The Passion (versie Gouda of Rotterdam) te verkrijgen via verkoop@pkn.nl, dvd-speler, knutselmateriaal om een kruis te maken, lied van Daniël Lohues  Elk mens die hef zich een kruus te dragen http://www.youtube.com/watch?v=EeH9-YBD60M, computer met internetverbinding en geluidsmogelijkheid

De jongeren bekijken het eerste deel van de dvd The Passion.
Activiteit na het kijken: Jongeren gaan zelf een kruis maken met verschillende materialen. Het kruis kan iets zeggen over hun geloof. Voordat ze aan de slag gaan, luisteren we eerst naar het lied van Daniël Lohues Elk mens die hef zich een kruus te dragen. Na het luisteren naar dit lied gaan we een kwartiertje in groepjes praten over de vragen hoe de jongeren aankijken tegen het kruis als symbool, welk kruis ze zelf in hun leven hebben of wat anderen te dragen hebben.

01.15 uur - 2e nachtviering: Getsemané (Matt. 26:36-46; of Marc. 14:32-42; of Luc: 22:39-46)
Nodig: stenen en een glazen waterbak

Uitleg bij de activiteit: zoek een steen uit en houd die een poosje vast. Bedenk welke zorgen of angst jij hebt. De steen die je vasthoudt, verbeeldt daar iets van. Laat, als je zover bent, de steen los in het water. Stel je voor dat God zo jouw zorgen en angst opvangt.  

01.30 uur - Workshopronde 2 + pauze
The Passion kijken - deel 2 + napraten.
Nodig: kaarsen, wasvelletjes of waspennen, potloden, gummen en papier 

Na het tweede gedeelte (t/m Geef mij nu je angst, gezongen door Maria/Do), een gesprek over de betekenis van hoop. Waar hoop je op? Herken je de hoop van Maria dat Jezus de nacht wegneemt? Ken je dat, dat je bang of verdrietig bent, maar dat je het bij Jezus kan brengen en hij zo ‘de nacht' wegneemt?

Creatieve activiteit: een paaskaars maken. Een kaars is een teken van hoop, licht dat schijnt in de duisternis. Bedenk met welke afbeelding je de kaars zou willen versieren. Eventueel eerst tekenen op papier.

03.00 uur - 3e nachtviering: Jezus verraden en veroordeeld (Matt. 26:47-75 en Matt. 27:1-26; of Marc. 14:43-72 en Marc. 15:1-15 ; of Luc: 22:47-71 en Luc.23:1-24)
Nodig: vriendschapsbandjes

Bind bij elkaar een vriendschapsbandje om de pols. Zorg dat iedereen dat bij een ander doet - niemand bij zichzelf.

03.15 uur - Workshopronde 3 + pauze
Doel: jongeren leven zich in de personen van het Paasverhaal in.
Nodig: verkleedkleren en attributen, pennen, papier

We hebben samen tijdens de eerste drie vieringen het Paasverhaal gelezen. Vraag de jongeren welk gedeelte uit het Paasverhaal hen aanspreekt of welk persoon uit het verhaal. Ze mogen nu zelf een toneelstuk maken van een deel van het verhaal of met de verschillende personages.
Voor het geval ze het zelf niet zo goed bedenken kunnen, zijn hieronder twee mogelijkheden uitgewerkt. De jongeren kunnen in 2 groepen ingedeeld worden.

Suggesties bij het maken van het toneelstuk: Stel dat het verhaal in deze tijd speelde. Hoe zou het verhaal dan gaan? Het leukste is het, om een beetje te improviseren. Wat gebeurt er? Wat zeggen de personages tegen elkaar?

Groep 1: Petrus die zich warmt bij het vuur en Jezus verraadt. Bij het vuur staan ook andere mensen zich te warmen. Wat denken ze? Wat zeggen ze tegen elkaar? Hoe reageren ze op Petrus? Als hij ontkent dat hij bij Jezus hoort? Als hij de haan hoort kraaien?

Groep 2: Judas die Jezus een kus geeft om Hem aan te wijzen, de soldaten die Jezus gevangen nemen. Wat denkt Judas? Loopt het zoals hij dacht, of was het toch niet zijn bedoeling dat het zo af zou lopen? Wat denken de soldaten? Wat doen ze? Wat zeggen de discipelen? Reageren ze op de soldaten? En op Judas? Vooraf zijn de discipelen in slaap gevallen, hoe verliep dat?

04.45 uur - 4e nachtviering: Jezus gekruisigd (Matt. 27:27-66; of Marc. 15:16-47 of Luc. 23:26-56).
Nodig: kaarsjes

Steek een kaarsje aan voor alle mensen die lijden, pijn hebben of bang zijn.

05.00 uur - Workshopronde 4
The Passion kijken - deel 3 + napraten.
Nodig: doeken, verf

Na het kijken van het laatste deel van de film maken de jongeren een tekening of schilderij over de opstanding. Ze proberen zo te verbeelden wat de opstanding voor hen betekent.

06.00 uur - Ochtendglorenwandeling                                                  
Nodig: Bijbel

Lees Marcus 16: 1-7 voor tijdens de wandeling of laat een van de deelnemers voorlezen.

07.00 uur - Paasontbijt
Nodig: ontbijtspullen, nieuwe paaskaars

Na terugkomst van de wandeling gaan we samen tafel dekken en alles klaarzetten. De nieuwe paaskaars voor de jeugdkerk wordt aangestoken.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.