Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Pas je in de groep?

Naar overzicht werkvormen

Een spel waarbij het gaat over de vraag of je er bij hoort of niet. Wat zijn jouw normen en waarden? Denken je groepsgenoten daar hetzelfde over?

Pas je in de groep?

Nodig:
- een spelleider
- een namenlijst, tevens scorelijst, waar alle deelnemers op staan
- een ruimte met drie lege vakken: links, rechts, midden
- vragenlijst (zie hieronder)

 

Het spel
Het spel bestaat uit acht vragen. Op elke vraag zijn drie antwoorden mogelijk: links, rechts of midden. Als de vraag door de spelleider gesteld is, kiezen de deelnemers één van de drie mogelijkheden. Zij doen dit door op één van de drie vakken te gaan staan of zitten. Vanuit elk vak kan een aantal jongeren vertellen waarom ze die keus hebben gemaakt.
Elke vraag geeft dus drie mogelijkheden en elke mogelijkheid geeft punten. Deze punten worden genoteerd op de namen-/scorelijst. Zo bouwt iedereen een score op, want de punten van vraag 2 worden opgeteld bij de behaalde punten van vraag 1, enzovoort.
Degene die 10 punten of meer scoort, valt uit de boot en mag niet meer aan het spel meedoen. Met hoeveel spelers eindigt de groep als groep? Dat is de vraag die na vraag 8 beantwoord wordt. Uiteraard kan na het spel gesproken worden over de vragen en de puntenverdeling.

 

De vragen
1) Het jaarlijkse schoolfeest wordt gehouden en je gaat erheen. Het is een disco met tussendoortjes: flauwe spelletjes waaraan je je niet kunt onttrekken. Bij het derde spelletje ben jij de klos: je moet meedoen. Het spelletje gaat als volgt: op een tafel staan vijf glazen gevuld met verschillende soorten drank: drie met sterke drank, twee met water en limonade. Je moet drie glazen aanwijzen (je ziet niet wat er in zit) en ze vervolgens leegdrinken.

Wat doe je?
- Je doet niet mee: middenvak (3 punten)
- Je doet mee: linker vak (1 punt)
- Je doet mee, maar je drinkt alleen een slokje uit elk glas: rechter vak (2 punten)

 

2) Het is zondagmorgen. Je wilt je net nog een keer omdraaien, als je je vader/moeder hoort roepen: "Eruit, over 10 minuten gaan we naar de kerk". Ze willen je mee hebben, dat is duidelijk.

Wat doe je:
- Je komt je bed uit en gaat mee: rechter vak (1 punt)
- Je zegt dat je ze wel inhaalt, maar je blijft liggen: middenvak (3 punten)
- Je roept dat je niet meegaat: linker vak (1 punt)

 

3) Moeten de westerse landen de schulden van de derde wereldlanden kwijtschelden?

Wat vind je:
- Ja: rechter vak (1 punt)
- Nee, want de bevolking schiet er door de corruptie toch niets mee op: middenvak (3 punten)
- Ja, maar dan moeten de westerse landen ook hun handelsbelemmeringen opheffen: linker vak (2 punten)

 

4) Je beste vriend/vriendin heeft dringend € 20,- nodig. Hij/zij is aardig in paniek daarover.

 Wat doe je:
- zolang hij/zij niets vraagt bemoei ik me er niet mee: linker vak (3 punten)
- Meer dan € 5, heb ik niet te geven: rechter vak (1 punt)
- Je leent nooit iets uit, dat geeft altijd gezeur: middenvak (3 punten)

 

5) Je koopt een boek en je betaalt met een briefje van € 20. De verkoopster geeft je van € 50 terug.

Wat doe je:
- Je wijst op de fout: middenvak (1 punt)
- Je zegt niets: linker vak (3 punten)
- Je vraagt of ze het wel goed doet: rechter vak (2 punten)

 

6) De aanleiding ben je alweer vergeten, maar je kreeg ruzie met je vriend/in. Kwaad gaan jullie uit elkaar. Je scheldt hem/haar nog na als zij/hij de hoek om gaat.

Wat doe je de volgende dag:
- Niets, je hebt wel andere dingen aan je hoofd: linker vak (4 punten)
- Je belt op om erover te praten: rechter vak (1 punt)
- Het houdt je bezig, maar laat hij/zij maar bellen: middenvak (2 punten)

 

7) Je bent met je vriend/in op een feestje.  Diep in de nacht beginnen er twee een joint te draaien en bieden de anderen er ook één aan. Jij gebruikt niet, maar je hebt er geen moeite mee als anderen dat wel doen. Je weigert, je vriend/in weigert ook, maar zij weten hem/haar er toe over te halen er toch één op te steken.

Wat doe je:
- Moet hij/zij zelf weten: rechter vak (2 punten)
- Je verbiedt het hem/haar: middenvak (2 punten)
- Je bent woedend op die twee en schreeuwt dat ze weg moeten gaan: linker vak (1 punt)

 

8) Zomaar is de discussie in jullie groep aan de gang: Nederland is te vol; moeten vluchtelingen veel strenger aangepakt worden of niet?

Wat is jouw bijdrage:
- Wie vlucht moet een plek krijgen: middenvak (1 punt)
- Het wordt te vol, een heel streng beleid hanteren: linker vak (1 punt)
- Je waagt je niet aan dit onderwerp en je zegt niets: rechter vak (3 punten)

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.