Werkvormen voor
jouw jeugdwerk
Is een onderdeel van: Werkvormen ingedeeld op Bijbelboek Programma: Psalmen Werkvorm 1 van 18

Psalmen voor Nu

Naar overzicht werkvormen

Psalmen voor Nu: wat vinden jongeren er van? In deze werkvorm vind je meer (achtergrond) informatie en verschillende manieren om met de Psalmen voor Nu aan de slag te gaan: Luisteropdrachten, gespreksvormen, knutselopdrachten.

Psalmen voor Nu startte enige tijd geleden als project met het doel psalmen op een nieuwe manier geliefd te maken bij jong en oud. Mooi, zo'n streven, maar hoe werkt dit in de praktijk? Bereiken we er jongeren mee? Hieronder wat meer achtergrond en een aantal creatieve werkvormen om zelf aan de slag te gaan. 

Achtergrond
Het Psalmen voor nu project had als doel alle 150 psalmen uit de bijbel in moderne taal op hedendaagse muziek te zetten. Zo'n twintig kenners van het Hebreeuws, dichters en componisten werkten hieraan mee. Zij zijn in 2002 begonnen. Aanleiding voor het project was dat psalmen steeds minder gezongen werden in de kerken, doordat hun melodieën - veelal uit de eerste helft van de zestiende eeuw - niet meer aanspraken. Ook hadden steeds meer mensen moeite met de teksten. Dit vond men begrijpelijk maar ook erg jammer, omdat de psalmteksten erg waardevol zijn. Het zou een groot verlies zijn als deze uit het kerkrepertoire zouden verdwijnen. Psalmen voor Nu ontwikkelde begrijpelijke teksten op hedendaagse melodieën. Tevens wilde men bereiken dat de teksten voortaan aansprekelijk zijn voor mensen die de Bijbel niet kennen.

In april 2005 verscheen de eerste cd: Totdat het veilig is, met vijftien psalmen. Hiervan werden tienduizend exemplaren verkocht. Een klein jaar later verscheen de tweede cd met ook weer vijftien psalmen: Voor niemand bang. Daarna kwam de derde cd: Liefde, brood en slaap. Inmiddels zijn er 7 cd's uitgebracht.

‘Liefde, brood en slaap' is een zinsdeel uit psalm 127. Of deze cd in de smaak valt, zal van persoon tot persoon verschillen. Jongeren die graag opwekkingsliederen zingen, zullen deze cd waarschijnlijk waarderen. Veel power zit er echter niet in. Een uitzondering hierop vormt de bewerking van Psalm 46: Veilige hoogte. Ook het eerste gedeelte van 'Geboorteplaats Jeruzalem' (naar Psalm 87) herbergt een zekere kracht in zich. Maar over smaak valt niet te twisten. Het is de vraag of de muziek veel jongeren zal raken. Wel klopt het dat de berijmingen van de psalmteksten veel beter toegankelijk gemaakt zijn. Maar of daarmee meer waardering voor psalmen bereikt wordt? Daar kun je (nog steeds) vraagtekens bij zetten. O.a. omdat het Godsbeeld uit de psalm niet altijd spoort met het hedendaagse Godsbeeld van veel jongeren. Bijvoorbeeld: in 'Mijn ogen kijken op naar u' (naar Psalm 123) staat:

"Zoals een slaaf zijn meester,
een slavin haar meesteres
blijft volgen met de ogen,
zo volgen onze ogen God de Heer"

De verhouding slaaf-meester past niet in onze tijd en belevingswereld, en brengt ook geen positieve beelden naar boven. Een tweede voorbeeld:
in 'Uw rust in mijn wereld' (naar Psalm 23) staat:

"Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd;
ik zie voor het raam de jaloerse gezichten."

Hier zien we een voorbeeld van een Godsbeeld waarbij je je verheven voelt boven anderen die God niet kennen. Veel jongeren zullen niet op zo'n manier door God bevoordeeld willen worden terwijl hun eigen vrienden moeten toekijken.

Kijk hier dus kritisch naar als je van  plan bent om met Psalmen voor Nu te gaan werken.

Werkvorm:Psalmen voor Nu & NBV 
Nodig: de cd en een cd-speler, kopieën met psalmteksten van de cd en tekst uit de NBV, stiften

Luister samen naar een psalm van de cd, vervolgens leest iemand deze psalm vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) voor. Deel de psalmteksten op papier uit. Iedereen kan dan aanstrepen welke zinnen het meest aanspreken. Welke psalmberijming valt uiteindelijk het beste in de smaak? Doe hetzelfde met nog een paar andere psalmen. Tip: via www.nbv.nl kun je makkelijk teksten uit de NBV halen.

Werkvorm: Godsbeelden in psalmen 
Nodig: cd en cd-speler, kopieën met drie psalmteksten van de cd naar eigen keuze, zwarte, rode en groene stiften of potloden

Iedereen krijgt een kopie van de teksten van een aantal psalmen van de CD. Tijdens het beluisteren onderstreep je de Godsbeelden uit de psalmen met een zwarte stift. Met Godsbeelden bedoelen we alles wat gezegd wordt over hoe God is en wat God kan.

Na het beluisteren zet je bij de onderstreepte Godsbeelden met groen of rood streepjes. Groen zijn Godsbeelden die aanspreken, rood de Godsbeelden die juist niet aanspreken. Bij Godsbeelden waarover je geen mening hebt, zet je geen streepje.

Bespreek de volgende vragen:
- Welke Godsbeelden spreken aan? Waar komt dat door;
- Welke Godsbeelden spreken niet aan? Waar heeft dat mee te maken;
- Waarschijnlijk heb je zelf ook een beeld van God: zijn er aspecten van God die nog niet genoemd zijn? Welke?

Werkvorm: Veilige Hoogte 
Nodig: cd en cd-speler, kopie met tekst van het nummer Veilige hoogte

Beluister twee keer het nummer 'Veilige Hoogte' van de cd. Bespreek de volgende vragen:
- ‘God is onze veiligheid en kracht'; hoe ervaar jij dat?
- ‘De Heer van de hemelse legers is bij ons'; wat zou daarmee bedoeld worden?
- ‘Kijk toch naar de daden van de Heer'; welke daden zie jij?
- ‘Oorlog weet Hij wereldwijd te stoppen'; wat vind jij?

Beluister nog een keer de psalm: klinkt de psalm nu anders? Zo ja, kun je zeggen wat voor jou anders klinkt?

Werkvorm: Geboorteplaats Jeruzalem 
Nodig: cd en cd-speler, pen en papier

Vertel vooraf dat de psalm over Jeruzalem gaat en vraag jongeren bij het luisteren er op te letten op wat voor manier de psalmnist naar Jeruzalem kijkt.

Gespreksvragen:
- Hoe kijkt de psalmnist naar Jeruzalem;
- Hoe kijk jij zelf naar Jeruzalem? Ervaar je een band;
- Met welke plek(ken) op aarde heb jij zelf een speciale band? Denk aan een vakantieplek of een familieplek. Waar heeft dat mee te maken?

Luister nog een keer naar de cd en schrijf vervolgens zelf een kort gedicht over één van de plekken waarmee je je verbonden voelt. Uiteraard lezen jullie de gedichten aan elkaar voor.

Werkvorm: Heilige Stad
Nodig: cd, cd-speler, schaar, lijm, stiften, computer met internetaansluiting en (kleuren)printer

Luister naar ‘Geboorteplaats Jeruzalem'. Deel de tekst uit. Ga nu op zoek naar beelden uit Jeruzalem als belangrijke plaats voor joden, christenen en moslims. Een goed vertrekpunt is de portalsite http://jeruzalem.startkabel.nl. Maak een collage met de beelden die je van Jeruzalem verzameld hebt. Schrijf met stift in korte zinnen op hoe je denkt over de problemen tussen joden, christenen en moslims. Wissel dit met elkaar uit.

Werkvorm: Psalmbanier maken
Nodig: groot wit laken, landbouwplastic (groter dan het laken, het moet er namelijk onder liggen), diverse kleuren verf (verkrijgbaar bij hobbyzaak) diverse kwasten, plastic bordjes (om verf op te doen), kopieën van een psalmtekst van de cd, cd en cd-speler, een ruimte waar het laken een dag lang kan drogen.

Kies een psalm uit. Deel de tekstkopieën uit, zodat iedereen kan meelezen. Kies vervolgens samen de zin uit die volgens jullie de psalm het meest typeert. Schilder deze zin breeduit op het laken. Iedereen kan nu zijn/haar eigen associaties bij deze zin schilderen. Tot slot kan nog iemand met verfstrepen de verschillende associaties met elkaar verbinden zodat er een geheel ontstaat. Als het laken later droog is, kan het in de kerkzaal opgehangen worden. De psalmbanier kan natuurlijk ook aan de kerktoren gehangen worden, bijvoorbeeld wanneer het de Dag van de Poezie is (= laatste donderdag van Januari). Voor ideeën: zie www.plint.nl.

Werkvorm: Psalmkussen maken
Nodig: witte kussenslopen, textielstiften (verkrijgbaar bij hobbyzaak), teksten van de psalmteksten van de cd, cd en cd-speler, eventueel potloden en kladpapier

Beluister eerst samen een psalm en deel daarna de teksten uit zodat ieder voor zich de belangrijkste zin(nen) van de psalm kan uitkiezen. Schrijf deze zinnen met textielstiften op de kussenslopen. Versier vervolgens de zinnen met (kleine) tekeningen. Vergeet niet om het psalmnummer erbij te zetten.

Op www.psalmenvoornu.nl vind je nog meer (achtergrond) informatie. 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.