Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Reflectie met oud en nieuw

Naar overzicht werkvormen

Tijd om terug te kijken Ún vooruit te kijken, met verschillende generatie.

Deze activiteit is intergeneratief. Het kan bijvoorbeeld een onderdeel zijn van een gemeentebrede activiteit, een oudjaarsdienst of een jeugdavond waarbij je ook volwassenen en ouderen uitnodigd.

Nodig: Trein met vijf of zes wagons, bijvoorbeeld gemaakt van bakjes of kleine doosjes; veel (poker)fiches; gekleurde briefjes.

Voorbereiding:
Maak treinwagons van kleine bakjes of doosjes met kartonnen ‘wieltjes’ er tegenaan geplakt. Schrijf op de bakjes verschillende woorden als ‘gezondheid’, ‘geloof’, ‘geld’, ‘werk/school’, ‘gamen’, ‘vrienden’, ‘familie’, en/of bedenk zelf woorden. Zet er een speelgoedtrein voor en je bent klaar!

Maak vier leeftijdscategorieën die passen bij de verwachte deelnemers. Maak voor elk van deze leeftijdscategorieën gekleurde briefjes. Elke leeftijdsgroep heeft z'n eigen kleur. Schrijf op die briefjes opvolgende cijfers en leg deze op een stapel. Bij binnenkomst mag iedere deelnemer het bovenste cijfer van de stapel papiertjes pakken van de kleur die bij zijn/haar leeftijdscategorie hoort. Ze mogen vervolgens in het groepje gaan zitten van het nummer dat zij getrokken hebben.

Bedenk zelf hoe je de leeftijdscategorieën indeelt. Verwacht je veel mensen tussen 50 en 70, deel deze leeftijdscategorie dan in meerdere delen. Verwacht je weinig mensen tussen 12 en 20, verdeel deze categorie dan niet, zodat ze over meerdere groepen verdeeld worden. Uiteraard kan je ook een andere verdeling kiezen.

Uitvoering:
Zet de trein met aanhangers in het middel op een tafel of op de grond.

 • Geef iedereen drie fiches.

 • Vraag iedereen om terug te denken aan afgelopen jaar. Stel de groep de vraag:
  “Wat was er goed voor jou het afgelopen jaar als je kijkt naar de woorden op de treintjes?”
  Iedereen mag individueel zijn fiches in de ‘wagons’ gooien die het meest overeen komen met hun antwoord op de vraag. Vervolgens mogen ze in hun groepje uitwisselen welke keuze ze gemaakt hebben en waarom.

 • Tel ondertussen de fiches in de bakjes en zet de trein op volgorde: de wagon met de meeste fiches voorop en die met de minste fiches achteraan.

 • Vraag hierna plenair de aandacht. “Wat valt er op aan onze trein?” En vraag enkele reacties.

 • Geef hierna iedereen hun drie fiches weer terug en stel de vraag: “Wat wens je voor komend jaar?” en volg dezelfde stappen als hiervoor.

 • Geef tot slot de opdracht:
  “Jullie krijgen twee vragen:  “Welke rol speelt God in jouw wensen voor komend jaar?” en “Welke goede voornemens heb je dit jaar?”.
  Bespreek ze en kies één van de vragen om uit te beelden uit voor de rest van de groep om te raden wat het is.”


Aandachtspunten:

 • Hou de vaart in de werkvorm! De gesprekken in de kleine groepjes zijn het doel, niet de plenaire gesprekken.

 • Je kunt er voor kiezen om bij elke stap de groepjes opnieuw te mixen.

 • De werkvorm is bedoeld voor meerdere generaties bij elkaar, in de leeftijd van middelbare school en anders.

 • De werkvorm kan je gebruiken van 8 tot 25 personen. Heb je meer personen? Zorg dan voor meerdere treintjes!

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.