Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Op weg naar Pasen

Naar overzicht werkvormen

Drie vesper vieringen met de thema's 'de weg', 'de waarheid' en 'het leven'. Zeer geschikt om met jongeren te vieren ter voorbereiding op de Passion, of met de gemeente ter voorbereiding op het Paasfeest.

The Passion is sinds de eerste uitvoering in 2011 een begrip geworden in Nederland. De verbeelding van het lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus op straat door bekende artiesten met gebruik van moderne muziek werd door velen gevolgd, in levenden lijve of op de tv. Mensen gaan nadenken en in gesprek over de verhalen rond Jezus en Zijn betekenis. Het programma ‘Voorbereiden op Pasen’ kan gebruikt worden in de aanloop naar The Passion of op het Paasfeest in het algemeen.

Voor informatie over The Passion, om bijvoorbeeld een indruk te krijgen van wat er georganiseerd wordt: www.thepassion.nl.

Als thema is gekozen voor ‘de weg, de waarheid en het leven’, naar een bekende uitspraak van Jezus. In elk programma staat één element centraal. Gekozen is voor een vespervorm, centraal in elke vesper staat een werkvorm die de bedoeling heeft de deelnemers met elkaar in gesprek te brengen.

Geschatte duur van elk onderdeel is ongeveer één tot anderhalf uur. De programma’s kunnen gebruikt worden in de stille week, bijvoorbeeld op de maandag, dinsdag en woensdag voorafgaand aan de Passion. Er zou ook gekozen kunnen worden voor drie keer een zondagavond in de weken voor 17 april. Maar natuurlijk kun je ook één of twee programma’s uit deze drie kiezen.

Benodigdheden
Avond 1
- Kaars en lucifers (o.d)
- Voldoende exemplaren van de begin- en zegenbede (bijlage 2)
- Bijbels of voldoende exemplaren van bijlage 1
- Liedboeken
- Pennen

Avond 2
- Kaars en lucifers (o.d)
- Voldoende exemplaren van de begin- en zegenbede (bijlage 4)
- Voldoende exemplaren van bijlage 3
- Liedboeken
- Kleurpotloden of wasco

Avond 3
- Kaars en lucifers (o.d)
- Voldoende exemplaren van de begin- en zegenbede (bijlage 6)
- Bijbels of voldoende exemplaren van bijlage 5
- Liedboeken
- Pennen


Programma I De Weg
A. Begin met het aansteken van een kaars en zeg daarbij bijvoorbeeld (samen) de volgende tekst:
Stem Moge het Licht haar aangezicht doen lichten over ons pad.
Allen Opdat wij niet verdwalen.
Stem Wij wachten op de Geest
Allen als adem van het licht zelf
Stem die dode stof tot leven brengt.
Allen Kom Geest van God, blaas ons leven in.

B. Lees met elkaar het tekstgedeelte Johannes 14: 4-10

4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’
9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

C. De deelnemers hebben deze tekst voor zich met voldoende ‘wit’ onder de tekst om iets te kunnen noteren.
Verdeel de groep in tweetallen (eventueel een drietal). Vraag hen om voor zichzelf het gedeelte nog eens te lezen en aan te strepen:
1 wat hen aanspreekt, 2 waar ze een vraag over hebben

Leg hierbij de nadruk op vers 4 tot en met 6.
Na enkele minuten gaan de tweetallen met elkaar in gesprek over deze twee vragen.
Na een kwartier á half uur wordt er in de hele groep met elkaar gedeeld waar de gesprekken over gingen, wat de moeite van het delen waard is.

D. Zing met elkaar ‘Al heeft Hij ons verlaten’ Lied 663 (Nieuwe Liedboek) of Gezang 234 (Liedboek van de kerken)

E. Sluit de bijeenkomst af met een gezamenlijke zegenbede, verdeel hiervoor de groep in tweeën a en b, zo wordt in woord en weerwoord de zegen uitgesproken:
a Laten we opstaan
b en de weg van het leven gaan
a Laten we opstaan
b en het stof van ons afschudden
a Laten we opstaan
b uit wat ons beangstigd en verkrampt
a Laten we opstaan
b tegen de apathie en onverschilligheid
Allen: Amen

Bijlage 1
Johannes 14: 4-10
4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’
9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

Bijlage 2
Begin met het aansteken van een kaars en zeg dan de volgende tekst:
Stem Moge het Licht haar aangezicht doen lichten over ons pad.
Allen Opdat wij niet verdwalen.
Stem Wij wachten op de Geest
Allen als adem van het licht zelf
Stem die dode stof tot leven brengt.
Allen Kom Geest van God, blaas ons leven in.

Zegenbede:
a Laten we opstaan
b en de weg van het leven gaan
a Laten we opstaan
b en het stof van ons afschudden
a Laten we opstaan
b uit wat ons beangstigd en verkrampt
a Laten we opstaan
b tegen de apathie en onverschilligheid
Allen: Amen

Programma II De Waarheid
A. Begin met het aansteken van een kaars en zeg daarbij bijvoorbeeld (samen) de volgende tekst:
Stem Moge het Licht haar aangezicht doen lichten over ons pad.
Allen Opdat wij niet verdwalen.
Stem Wij wachten op de Geest
Allen als adem van het licht zelf
Stem die dode stof tot leven brengt.
Allen Kom Geest van God, blaas ons leven in.

B. Lees met elkaar het tekstgedeelte Johannes 3:20, 21

20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

C. De deelnemers krijgen de opdracht om deze twee verzen te ‘verbeelden’.
Lees de tekst voor en deel het A4je met de tekst (zie hieronder) uit. Ieder krijgt de gelegenheid om de woorden op zich in te laten werken. De opdracht is om proberen te verbeelden wat ieder in deze twee verzen raakt. Eventueel kan men hier in tweetallen over praten. Het is de bedoeling om met kleurpotloden of wasco te verbeelden wat de deelnemer in deze verzen raakt. Het hoeft geen kunstwerk te worden. Het kan zijn dat er ‘kleur’ gegeven wordt aan de woorden. Het gaat om de eigen verbeelding, je hoeft niet te kunnen tekenen. Werken in stilte of met sfeervolle muziek op de achtergrond helpt de concentratie.
Als de mensen klaar zijn worden de A4tjes verzameld en in de ruimte op tafels neergelegd of aan de muur geplakt.
Tenslotte is er een expositie waarbij elke deelnemer gelegenheid krijgt om te vertellen wat hij/zij getekend heeft en wat hiermee bedoeld is.

D. Zing met elkaar ‘Zingt nu de Heer, stemt allen in’ Gezang 169
(Liedboek van de kerken), de verzen 1,2 en 6

E. Sluit de bijeenkomst af met een gezamenlijke zegenbede, verdeel hiervoor de groep in tweeën a en b, zo wordt in woord en weerwoord de zegen uitgesproken:
a Laten we gaan in de naam van Hem
b Hij die kwam en Hij die ging
a Zijn waarheid moet blijven klinken
b en de hoop die Hij ons gaf mag niet vergaan
a Zijn Geest moet kunnen waaien
b want de vonk kan overslaan
a Zijn licht is ons licht
b op de wegen die we gaan
Allen: Amen

Bijlage 3
Wie kwaad doet,
haat het licht;
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.
Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op,
zodat zichtbaar wordt
Dat God werkzaam is
in alles wat hij doet.’

Bijlage 4
Begin met het aansteken van een kaars en zeg dan de volgende tekst:
Stem Moge het Licht haar aangezicht doen lichten over ons pad.
Allen Opdat wij niet verdwalen.
Stem Wij wachten op de Geest
Allen als adem van het licht zelf
Stem die dode stof tot leven brengt.
Allen Kom Geest van God, blaas ons leven in.

Zegenbede:
a Laten we gaan in de naam van Hem
b Hij die kwam en Hij die ging
a Zij waarheid moet blijven klinken
b en de hoop die Hij ons gaf mag niet vergaan
a Zijn Geest moet kunnen waaien
b want de vonk kan overslaan
a Zijn licht is ons licht
b op de wegen die we gaan
Allen: Amen

Programma III Het Leven
A. Begin met het aansteken van een kaars en zeg daarbij bijvoorbeeld (samen) de volgende tekst:
Stem Moge het Licht haar aangezicht doen lichten over ons pad.
Allen Opdat wij niet verdwalen.
Stem Wij wachten op de Geest
Allen als adem van het licht zelf
Stem die dode stof tot leven brengt.
Allen Kom Geest van God, blaas ons leven in.

B. Lees met elkaar het tekstgedeelte Johannes 14: 19-21

19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

C. Verdeel de aanwezigen in groepjes van maximaal 7 personen.
Zorg dat iedereen de tekst van Johannes 14: 19-21 voor zich heeft.
Vraag de mensen mee te lezen en te onthouden wat hen opvalt of raakt. Lees dan het gedeelte voor.

Vraag na een korte stilte (ongeveer de tijd die nodig is om het gedeelte nog eens te lezen) of ieder om de beurt in het groepje wil vertellen wat hem/haar opvalt of raakt.
Bespreek daarna in de groepjes de volgende vragen:
- Wat betekent het voor u, dat wij in Jezus zijn en dat Hij in ons is? (vers 20)
- Waar denkt u aan als Jezus spreekt van ‘mijn geboden’? (vers 21)
- In vers 21 gaat het over ‘je aan de geboden houden’. Kan uw omgeving op de één of andere manier aan u merken dat u gelovig bent?
Na ongeveer een half uur (of eerder als men uitgesproken is) wordt in de grote groep gedeeld wat in de groepsgesprekken aan de orde geweest is.

D. Zing met elkaar ‘Gij volgt ons uit Jeruzalem’ Gezang 72, 1 en 3 (Liedboek van de kerken),
Of ‘Wij weten het nu zonneklaar’ Lied 683: 2, 4 (Nieuwe Liedboek)

E. Sluit de bijeenkomst af met een gezamenlijke zegenbede, verdeel hiervoor de groep in tweeën a en b, zo wordt in woord en weerwoord de zegen uitgesproken:
a Laten we opstaan
b en de weg van het leven gaan
a Laten we opstaan
b en Hem volgen
a Laten we opstaan
b uit wat ons beangstigd en verkrampt
a Laten we opstaan
b en laten we leven
Allen: Amen

Bijlage 5
Johannes 14: 19-21
19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Bespreek na een korte stilte in groepjes de volgende vragen:
1 Wat betekent het voor u, dat wij in Jezus zijn en dat Hij in ons is? (vers 20)
2 Waar denkt u aan als Jezus spreekt van ‘mijn geboden’? (vers 21)
3 In vers 21 gaat het over ‘je aan de geboden houden’.
Kan uw omgeving op de één of andere manier aan u merken dat u gelovig bent?

Bijlage 6
Begin met het aansteken van een kaars en zeg dan de volgende tekst:
Stem Moge het Licht haar aangezicht doen lichten over ons pad.
Allen Opdat wij niet verdwalen.
Stem Wij wachten op de Geest
Allen als adem van het licht zelf
Stem die dode stof tot leven brengt.
Allen Kom Geest van God, blaas ons leven in.

Zegenbede:
a Laten we opstaan
b en de weg van het leven gaan
a Laten we opstaan
b en Hem volgen
a Laten we opstaan
b uit wat ons beangstigd en verkrampt
a Laten we opstaan
b en laten we leven
Allen: Amen

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.