Werkvormen voor
jouw jeugdwerk
Is een onderdeel van: Werkvormen ingedeeld op Bijbelboek Programma: Lucas Werkvorm 73 van 79

Water: een wereldzaak!

Naar overzicht werkvormen

Water wordt een steeds groter probleem. Soms is het te veel, een andere keer te weinig of is het niet schoon genoeg. In dit artikel gaan we kijken naar hoe mensen in de wereld omgaan met problemen rondom water en wat we zelf kunnen doen.

Te veel, te wienig
In het nieuws hoor je regelmatig berichten waarin water de hoofdrol speelt.Zo zijn er altijd op de wereld problemen met voedsel omdat er te weinig regen is gevallen. Want: geen regen, geen oogst. Aan de andere kant is teveel water ook niet goed. In het nieuws horen we over overstromingen. Nederland heeft zijn eigen water-geschiedenis. In 1993 en 1995 stond het water in de Rijn en Maas zo hoog, dat veel mensen in Limburg en de Betuwe moesten vluchten voor overstromingen. Ook op andere plekken in de wereld is wateroverlast, waardoor complete oogsten wegspoelen. En dat zal waarschijnlijk alleen nog maar vaker gebeuren. Voorspeld wordt dat door het smelten van de poolkappen en door zwaardere regenval het niveau van het zeewater zal stijgen. De landen die onder zeeniveau liggen, hebben daar het eerste last van. Dus ook Nederland. 

Vervuiling
Te weinig water, of te veel... water kan ook te vies zijn! Bijvoorbeeld omdat mensen afval in het water gooien. Soms lozen fabrieken hun afval in het water, waardoor er giftige stoffen in het water terecht komen. Op die manier is het water niet meer te drinken. In Nederland is lozing van afvalwater strafbaar en zijn er voldoende waterzuiveringsinstallaties die het water schoon maken. Ontwikkelingslanden hebben soms niet eens geld om het water uit de bodem te halen, laat staan om het te zuiveren! 

Een paar cijfers over water in de wereld op een rijtje:
Meer dan 1 miljard mensen (18% van alle mensen die op aarde leven) heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Iedere dag is er voor elk kind 20 liter (twee emmers) schoon drinkwater nodig. Elke dag sterven er bijna 10.000 kinderen onder de vijf jaar als gevolg van ziektes door het drinken van onzuiver water. 22 maart is het Wereldwaterdag. Dan staan alle aspecten van water in de belangstelling.

Beschermen van de aarde?
Dat er problemen zijn met het water op de wereld, is wel duidelijk. Met het opsommen van al deze problemen gaat iedereen over oplossingen nadenken. Veel organisaties, zoals Greenpeace en het Wereld Natuurfonds, zijn daar al lang mee bezig.
Ook veel kerken letten op de aarde en het milieu. Dit doen ze omdat ze vinden dat ze goed voor de aarde moeten zorgen. De aarde is immers door God aan de mensen gegeven. In de bijbel wordt dat nog eens benadrukt bij het verbond dat God na de zondvloed (ook zo'n probleem met water!) met Noach sluit (Genesis 9: 11). Omdat God de mens de aarde heeft toevertrouwd, moet de mens ook zuinig zijn met de aarde. Rechtvaardig rentmeesterschap heet dat.
In de bijbel wordt ook vaak gewezen op het eerlijk verdelen van dingen. Jezus heeft gezegd: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen' (Lucas 3: 11).
Ook Paulus schrijft hierover in zijn brieven (1 Timoteüs 6: 18). God heeft de aarde voor iedereen geschapen. Daarom moet alles gedeeld worden. Juist water, want dit is de eerste levensbehoefte.

Milenniumdoelen
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afspraken gemaakt om in vijftien jaar aan een aantal problemen te werken. Ze deden dit aan de hand van acht doelstellingen. Eén van deze doelen (nummer zeven) gaat over het milieu en water. In 2015 moesten twee keer zoveel mensen schoon drinkwater kunnen krijgen, bossen moeten worden beschermd en de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) teruggedrongen worden. Op deze manier wordt de stijging van de zeespiegel tegengegaan en het water op een eerlijker manier verdeeld. Sommige van de doelstellingen zijn gehaald, anderen niet. De uitstoot van CO2 is minder geworden, maar de bebossing in de wereld ook. Wel krijgen steeds meer mensen de beschikking over veilig en schoon drinkwater. Zie voor meer info: https://www.oneworld.nl/millenniumdoel-7

Door zuinig te zijn met water, kunnen we allemaal ons steentje bijdragen, want... alle beetjes helpen.

Veel of weinig water?

Tijdsduur: ca. 15 minuten
Nodig: kaart van de wereld: www.bosatlasonline.nl, dynamische kaart aan de hand van Millenniumdoel 7: www.ncdo.nl/atlas.

Waar is genoeg schoon water? Aan de hand van deze werkvorm ontdekken kinderen hoe oneerlijk het water over de wereld verdeeld is. Daarom is deze werkvorm een goede manier om de bijeenkomst te openen! Hang de kaart van de wereld goed zichtbaar op. Stel kinderen de volgende vragen:
Waar is volgens jou genoeg schoon water?
Waar is weinig schoon water denk je?

Hang vervolgens een dynamische kaart (zie www.ncdo.nl/atlas) ernaast. De landen op de dynamische kaart die groot zijn, zijn de landen met weinig schoon water. Ook staan er landen niet op de kaart. Deze landen hebben genoeg schoon water.
Welke landen zijn heel groot?
Zijn ze op de andere kaart ook zo groot?
Welke landen kun je niet vinden?
Hoe komt dat denk je?
Wat kunnen de landen die op de tweede kaart erg groot zijn doen om schoon drinkwater te krijgen?

Kijk en vergelijk
Tijdsduur: ca. 20 minuten
Nodig: twee bakken/potjes, papier, stiften, potloden, pennen

In Nederland is het niet zo moeilijk om aan schoon water te komen. Maar als je het water echt wilt delen, moeten we zuiniger zijn. Deze werkvorm laat zien hoe je zuiniger met water kunt zijn, zonder dat je daar veel voor moet laten!

Vul de twee potjes met water. Het ene potje met water uit de kraan, het andere potje met regenwater. Laat de kinderen de potjes zien. Zien ze verschillen? Welke?

Geef de kinderen vervolgens elk twee halve A4-vellen. Vraag ze iets op het ene vel te tekenen waarvoor je echt gezuiverd water moet gebruiken. Vraag ze om op het andere vel iets te tekenen waar je ook regenwater voor kunt gebruiken in plaats van kraanwater. Als de tekeningen af zijn, kunnen de kinderen de tekeningen bij de juiste potjes leggen. Praat daarna nog even na.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.