Werkvormen voor
jouw jeugdwerk
Is een onderdeel van: Werkvormen ingedeeld op Bijbelboek Programma: Marcus Werkvorm 40 van 41

Welkom aan de deur

Naar overzicht werkvormen

Je welkom voelen begint eigenlijk al bij de voordeur. Hoe zit het met jullie kerkdeur, oogt die gastvrij? In deze werkvorm gaan kinderen op pad en onderzoeken zij op welke manier hun omgeving gastvrij is, en hoe de kerk aan de deur gastvrij kan zijn.

Doel: de kinderen bespreken wat gastvrijheid is en onderzoeken op welke manieren hun omgeving gastvrij is
Tijd: 30-45 minuten
Nodig:
fotocamera of mobiel/Ipad

Voorgesprek
Vraag de kinderen of ze weten wat het woord ‘gastvrij’ betekent. Wanneer kinderen hier nog geen invulling aan kunnen geven, kun je ze ook vragen of ze weten wat het woord ‘welkom’ betekent (‘een begroeting, onthaal’, en ‘je gewenst voelen’). Wanneer voelen zij zich welkom? Vraag de kinderen of Jezus iemand was die mensen het gevoel gaf welkom te zijn. Kunnen ze voorbeelden noemen?
Verwijs naar het verhaal in Marcus 10:13-16 waar Jezus juist kinderen toelaat en hen zelfs zegent. Zij mogen er zijn. Of de momenten waarin Jezus juist mensen, die buitengesloten werden door anderen, het gevoel geeft dat ze wél gewenst zijn. Denk aan Zacheüs de tollenaar (Lucas 19:1-10).

Je welkom voelen begint eigenlijk al bij de voordeur. Een voordeur is belangrijk. Je komt er het huis mee binnen. Daarom proberen veel mensen hun voordeur aantrekkelijk te maken, zodat gasten weten dat ze verwacht worden. Dat ze welkom zijn dus.

De buurt in
Vertel de kinderen dat jullie vandaag op pad gaan. Jullie gaan samen op onderzoek uit: welke deuren in de omgeving zijn aantrekkelijk? Welke zijn gastvrij? Wat voor een verschillende voordeuren zijn er? En wat staat er bij/naast/op een voordeur? Maak van al deze deuren foto’s. Als je in een straat komt waarin een kerk, stadhuis of ander bijzonder gebouw staat, kun je daar natuurlijk ook meteen een foto van maken. Denk ook aan een bordje op de deur met de waarschuwing: ‘hier waakt de hond'.

Bespreek als jullie terug zijn de foto’s. Bij welke deur voelden ze zich allemaal welkom? Hoe kwam dit? Wat is er nodig om je welkom te voelen?

Hoe staat het ervoor met hun eigen kerkdeur? Een kerk hoort eigenlijk bekend te staan om haar gastvrijheid. Iedereen is welkom! Wat vinden de kinderen van de deur van de kerk? Bespreek samen hoe jullie de kerkdeur aantrekkelijker kunnen maken.

Evt. kunnen jullie aansluitend iets maken die de voordeur van de kerk daadwerkelijk gastvrijer maken. Bijv. een bord met een verwelkomend citaat, een Bijbeltekst die mooi versierd is, een krans oid.

Zoek je meer werkvormen, deze werkvorm komt uit het programma ‘Welkom in de kinderwereld’ http://jop.nl/werkvormen/welkom-in-de-kinderwereld

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.