Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Wijs op levensreis

Naar overzicht werkvormen

Over wijsheid, het Bijbelboek Spreuken en levenslessen van oudere gemeenteleden.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:

Dit item gaat over wijsheid en levenslessen. Gedurende dit item houden de deelnemers een schriftje bij met wijze levenslessen. In de eerste bijeenkomst denken ze ook na over wat wijsheid nu eigenlijk is, onder meer naar aanleiding van ludieke posters en het Bijbelboek Spreuken. Daarnaast mogen ze een kei versieren met 'wijsheid'.
In de tweede bijeenkomst krijgen de deelnemers een gelukskoekje met een tekst uit Spreuken en staan ze stil bij het verhaal van Salomo en de koningin van Seba. Ook bereiden ze zich voor op de derde bijeenkomst, waarvoor ze zelf 'wijze' gasten mogen uitnodigen om hun eigen levensvragen aan te stellen.
De derde bijeenkomst wordt dan ook een intergeneratieve, waarin de deelnemers en hun gasten met elkaar in gesprek gaan in de vorm van een soort speeddaten. De opgedane levenslessen mogen ze vervolgens letterlijk op een tegeltje schrijven.

Doelen van de bijeenkomsten:
• De deelnemers denken na over wat er nu precies wordt bedoeld met 'wijsheid' en 'levenslessen'.
• De deelnemers worden zich ervan bewust dat wijsheid iets anders is dan intelligentie en dat levenslessen vaak worden opgedaan in het contact met een ander of door bepaalde gebeurtenissen.
• De deelnemers ontdekken dat er veel wijsheidsuitspraken in de Bijbel staan, vooral in het Bijbelboek Spreuken en in de Evangeliën.
• De deelnemers leren meer over de wijze koning Salomo, die zijn wijsheid ontving als geschenk van God omdat hij daarmee oprecht zijn volk wilde helpen.
• De deelnemers ontdekken dat zij zelf ook 'wijze levenslessen' bezitten die ze kunnen delen met anderen.
• De deelnemers worden zich ervan bewust dat het bij wijsheid niet gaat om het hoofd of om de handen (dus niet om wat je denkt of doet), maar om het hart (betrokkenheid, innerlijke beweging).

 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.