Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Workshop Fotografeer je geloof

Naar overzicht werkvormen

Fotografieworkshop voor Startzondag.

Deze workshop is bedoeld voor jongeren in de gemeente, maar kan ook met verschillende leeftijden uitgevoerd worden.
Afhankelijk van de opzet van de startzondag, kan deze workshop worden gegeven na afloop van de kerkdienst (in een totaalprogramma met allerlei activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen), maar ook als onderdeel van een veelkleurige viering, waarin de plek van de preek wordt ingenomen door een ‘heilige chaos' waarin ieder zijns/haars weegs gaat.

Aantal deelnemers: maximaal 10

Korte beschrijving:
Onder leiding van een (amateur)fotograaf gaan de deelnemers aan slag met het maken van foto's. Bij het maken van de foto's verbeelden de deelnemers een thema, muziek of bijbelverhaal wat vooraf wordt gekozen. De foto's kunnen later op verschillende manieren in de viering terugkomen.

Doel:
- De deelnemers denken na over hun ideeën bij ‘geloven'.
- De deelnemers leren om hun ideeën om te zetten in beelden.

Eindresultaat: 
De beelden die de deelnemers hebben gemaakt kunnen op verschillende manieren terugkomen in de startzondag:
- Los: als een geloofsbelijdenis laten zien met commentaar van de fotografen, begeleidende tekst of achtergrondmuziek
- Samen met een ander onderdeel: beelden laten zien tijdens een moment in de viering.
- In de Heilige Chaos, als expositie (eventueel met reactiemogelijkheid).

Voorbereiding
- Regel iemand die de workshop kan leiden. Het is leuk als je hiervoor iemand vindt, die van fotograferen houdt. Neem samen met de workshopleider de workshop door.
- Kies vooraf op welke manier je de workshop in wilt vullen: met behulp van een thema of met behulp van een bijbelverhaal of muziek. De keuze die je maakt bepaald ook voor een deel hoe de uitkomst van de workshop terugkomt in de viering.

Benodigdheden:
- 10 digitale camera's met kabel voor pc/laptop.
- Pc/laptop
- Eventueel: kleurenprinter en fotopapier

Programma

Kennismaking en verkenning (10 minuten)
- Heet de deelnemers welkom. Leg kort uit wat de bedoeling is en wat jullie gaan doen in deze workshop. Als de deelnemers elkaar niet kennen, nodig ze dan uit zich aan elkaar voor te stellen (hoe heet je, waar kom je vandaan, wat doe je in je dagelijks leven en wat doe je in de kerk?).
- Leg uit dat er binnen geloven een heleboel thema's aan de orde kunnen komen. Meestal worden deze thema's met woorden uitgediept bijvoorbeeld door een preek, discussie en bijbellezen, maar dat het ook op andere manieren kan. In deze workshop gaan de deelnemers daarmee aan de slag: ze gaan foto's maken bij een bepaald thema, muziek of bij een bijbelverhaal (afhankelijk van de keuze die gemaakt is).

Foto's maken bij thema
Leg uit dat het de bedoeling is dat er foto's worden gemaakt bij een thema, namelijk bij Ik geloof ...
Deze zin kan worden aangevuld met beelden.

Foto's maken bij muziek
Kies vooraf een lied dat je vind passen bij ‘Geloof'. Laat de deelnemers het nummer horen en vraag hen erbij na te denken over welke beelden het bij ze oproept (sommige deelnemers zullen het makkelijker vinden om beelden te zien als ze de ogen sluiten, geef dat als tip). Laat de deelnemers daarna foto's gaan maken die passen bij de muziek.

Foto's maken bij een bijbelverhaal
Je kan er ook voor kiezen om de foto's te laten maken bij een bijbelverhaal. Kies vooraf een verhaal uit en lees dat voor. Laat de deelnemers foto's maken van wat de bij het verhaal vinden passen. Als je dit afstemt met de workshop Meek a Preek, dan kan je gebruik maken van hetzelfde verhaal en de beelden tegelijk met de preek laten zien. Maar los kan natuurlijk ook.

Verdieping (30 minuten)
Geef de deelnemers even de tijd om na te denken over hun beelden bij de opdracht en laat ze op pad gaan met een eigen digitale camera om foto's maken. Als ze klaar zijn komen ze weer terug en worden de beelden op de pc/laptop gezet. Mislukte beelden of beelden die volgens de deelnemer niet goed zijn, kan je gelijk verwijderen.

Verwerking (20 minuten)
Van alle beelden wordt een powerpointpresentatie gemaakt, eventueel met tekst en/of muziek. Wanneer de beelden als expositie tijdens de heilige Chaos worden opgehangen, worden ze uitgeprint.

Aandachtspunten:
Kies vooraf op welke manier je het resultaat van deze workshop terug wilt laten komen in de viering en regel de dingen die daarvoor nodig zijn vooraf, bijvoorbeeld afstemming met andere workshops en materialen.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.